Menu
Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Obiekty użyteczności publicznej w Dydni zyskają nową funkcjonalność

 amfiteatr w Dydni - wizualizacja amfiteatr w Dydni - wizualizacja

    W planach jest rozbudowa budynku urzędu gminy, tak by była możliwość zamontowania w nim windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowania obecnie istniejącej pochylni. Planuje się również wykonanie wewnętrznej klatki schodowej pełnowymiarowej służącej do bezpiecznej ewakuacji. Na budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Nadbudowa budynku polegać będzie na wykonaniu nowych ścian szczytowych oraz nowego dachu na całym budynku.

Ponadto projekt obejmuje prace polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

utworzenie 29 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych,

wejścia do budynków zasygnalizowane pasem ostrzegawczym

zaprojektowanie wejścia z dużym wiatrołapem (320x470cm) oraz przestrzenią manewrową 150×150 cm,

nawierzchnia przed wejściem głównym: wypłaszczona i utwardzona, antypoślizgowa

zastosowanie drzwi automatycznych o szerokości 150cm

przebudowa pochylni – przy schodach głównych o szerokości płaszczyzny ruchu minimum 120 cm i długości co najmniej 35m

wejście ewakuacyjne tylne – dostosowanie schodów zewnętrznych stałych

oznaczenia nawierzchni na wszystkich kondygnacjach: system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych

ciągi komunikacyjne poziome wykonane z płytek antypoślizgowych

pełnowymiarowa klatka schodowa

winda osobowa

urządzenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych

odpowiednie szerokości drzwi wewnętrzne

urządzenia alarmowe przywoławcze dla osób z niepełnosprawnościami

Nazwa zadania „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dydnia Dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz

poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu gminy w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia  Dofinansowanie: Polski Ład, edycja 8.

Druga z inwestycji polega na budowie wiaty widowiskowej w parku w Dydni – jej celem jest stworzenie miejsca na potrzeby organizacji gminnych imprez kulturalnych.

Nad istniejącą platformą estradową, projektowany jest dach kopułowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką bitumiczną. Obiekt zostanie wykonany z dźwigarów drewnianych o tradycyjnej architekturze, dostosowany do krajobrazu otwartego i otaczającej zabudowy.

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia – Polski Ład, edycja 8.

Rozbudowany zostanie również budynek GOPS-u w Dydni – celem projektu jest poprawienie warunków funkcjonowania pomocy społecznej, co umożliwi poszerzenie oferty świadczonych usług o pomoc psychologiczną i wypożyczanię sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach zadania zostaną wykonane:

– 2 stanowiska postojowe (3,6m × 5m, z oznaczeniem poziomym i pionowym o nawierzchni asfaltowej), z dojściem (szer. 1,20m o równej nawierzchni),

– pochylnia (szer. 1,20m z nawierzchnią twardą, równą i antypoślizgową, poręczami i spocznikami (nachylenie pochylni 6%)),

– montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, z czego jedno skrzydło automatycznie rozwierane, a drugie rozwierane ręcznie z przestrzenią manewrową 150x150cm,

– oznakowanie wejścia (pasy ostrzegawcze, plan tyflograficzny),

– montaż drzwi wewn. do pomieszczeń biurowych i WC o szerokości 90cm z oznaczeniem każdych drzwi, tabliczkami informacyjnymi,

– lokalizacja w punktach węzłowych oznaczeń kierunkowych oraz oznakowanie miejsc w logicznych punktach,

– wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych z instalacją przyzywową,

– przebudowa ciągów komunikacyjnych (korytarze z antypoślizgową nawierzchnią w kontrastowych kolorach),

– organizacja punktu obsługi klienta dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym ciągu komunikacyjnym wyposażonym w pętlę indukcyjną.

Jest to zadanie realizowane Jest to zadanie realizowane z projektu pn. “Przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej w Gminie Dydnia”. Dofinansowanie Polski Ład, edycja 8. oraz

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Nazwa zadania „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dydnia, Dofinansowanie: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Urząd Gminy w Dydni

Ostatnio zmienianypiątek, 19 kwiecień 2024 20:23
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne