Logo
Wydrukuj tę stronę

Przy cerkwi w Uluczu – ćwiczyli strażacy.

fot. K. Folta fot. K. Folta

 

    18 września zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Brzozowie na 2012 r.” zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia na terenie gminy Dydnia, na obszarze zalesionym w zabytkowej cerkwi w Uluczu. Z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Brzozowie udział wziął jeden zastęp, ponadto zadysponowano następujące jednostki OSP Dydnia, Krzemienna, Witryłów, Nozdrzec, Izdebki i Wesoła.

    Założeniem do w/w ćwiczeń była pozoracja pożaru na obszarze zalesionym w zabytkowej cerkwi w Uluczu. Przybyłe na miejsce jednostki miały na celu w pierwszej fazie ugaszenie ognia oraz niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się. W tym celu przećwiczono poszczególne etapy związane z prowadzeniem akcji gaśniczej tj.: rozwinięcie linii gaśniczych, linii zasilających oraz przetłaczanie wody ze względu na znaczną wysokość terenu. Ważnym elementem było zbudowanie punktu czerpania wody. Ze względu na znaczne odległości pomiędzy zastępami komunikacja i łączność przebiegała za pomocą radiotelefonów. Celem ćwiczeń było przede wszystkim zapoznanie się z obiektem, i jego charakterystyką (zagrożeniami mogącymi wystąpić), dojazdem, a także doskonalenie umiejętności współdziałania poszczególnych zastępów. W ćwiczeniach uczestniczyło kierownictwo służbowe PSP Brzozów, prowadził je zastępca dowódcy JRG kpt. Jacek Kędra. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wspólnym posiłkiem.

kpt. Tomasz Mielcarek

   Jak się dowiadujemy obserwatorem powyższych ćwiczeń był Stanisław Pytlowany w imieniu władz gminy Dydnia oraz Kazimierz Pietrykiewicz z sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego, bowiem obiekt jest filią tego muzeum.

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.