Logo
Wydrukuj tę stronę

Jubileusz 20-lecia Chóru Parafialnego w Orzechówce

fot Roman Krupa fot Roman Krupa

„Śpiewacy wychwalali Go

swoimi głosami i potężnym echem

 płynęła miła melodia.” (Syr. 50,18)

            W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada 2016 roku -  Chór Parafialny w Orzechówce obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. O godzinie 15.00 w Kościele Parafialnym p.w. Świętej Rodziny w Orzechówce odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski  i o potrzebne dalsze błogosławieństwo Boże dla obecnych i byłych chórzystów oraz dyrygentów, której przewodniczył  ks. proboszcz Karol Gonet.

Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się Jubileuszowy Koncert Chóru Parafialnego w Orzechówce, na który przybyli zaproszeni goście m. in. Siostra Edmunda Chutkowska- założycielka chóru, Ksiądz Karol Gonet - Proboszcz  Parafii w Orzechówce, Pani Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Pani Ewa Niemiec – Dyrektor Zespołu Szkół w Orzechówce, Siostry Służebniczki pracujące w naszej parafii oraz licznie zgromadzeni parafianie z Orzechówki i parafii sąsiednich.  Podczas występu chórowi towarzyszył zespół instrumentalny w składzie: Anna Bała – wiolonczela, Justyna Drozd – skrzypce, Elżbieta Zakrzewska – skrzypce (studentki Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego). Należy również wspomnieć o naszych młodych ,obdarzonych pięknymi głosami, solistach: Oldze Wojtowicz i Dawidzie Jajko, którzy swoim słowiczym śpiewem podnieśli wartość artystyczną naszego występu. Koncert przygotował i poprowadził obecny dyrygent chóru – Maciej Kuśnierczyk.

W repertuarze znalazły się następujące utwory: „Anioł Pański” ks. Michał Krawczyk, „Jasnogórska – Bogurodzico” ks. Zbigniew Piasecki, „Witaj pokarmie”- pieśń eucharystyczna autorstwa Pawła Bębenka, „Kyrie” ze Mszy G- dur Franciszka Schuberta, „Fiat Pax”Andrzeja Koszewskiego , „Modlitwa o pokój” Norbert Blacha, „Ave Regina Celorum - Witaj Niebios Królowo”- to starożytna antyfona maryjna odmawiana w czasie Liturgii Godzin w Kościele, „Laudate Dominum” – tekst zaczerpniety z Psalmu 117.  „Chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie Go wszystkie ludy”.

Publiczność nagrodziła występ owacją na stojąco.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło spotkanie chórzystów i zaproszonych gości      w salce katechetycznej. Były wspomnienia, śpiew i wspaniały urodzinowy tort.

TROCHĘ  HISTORII…

    Chór działający przy Parafii Świętej Rodziny w Orzechówce powstał w 1996 roku, a jego założycielką i dyrygentką była Siostra Edmunda Chutkowska, która pracowała w naszej parafii jako organistka. Dyrygentka spośród zgłoszonych osób stworzyła w bardzo krótkim czasie chór mieszany. Na początku  był to chór jednogłosowy, a jego pierwszy występ odbył się 17 listopada1996 roku  podczas niedzielnej Mszy Świętej. Próby odbywały się raz w tygodniu w Domu Sióstr Służebniczek w Orzechówce. Były to wspaniałe spotkania, do dziś wspominane z sentymentem przez chórzystów.  Oczywiście ich atmosferę  zawdzięczaliśmy przede wszystkim siostrze Edmundzie, która była zawsze świetnie przygotowana do prób, pomimo swych zakonnych obowiązków, zawsze wesoła, życzliwa i bardzo oddana temu co robiła.

Najważniejszym i niepowtarzalnym wydarzeniem w historii naszego Chóru Parafialnego był udział w muzycznej oprawie Mszy Świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie 10 czerwca 1997 roku.

Było to niezapomniane przeżycie.  Modlitwa z Ojcem Świętym  podczas Mszy Świętej miała jakby wymiar pozaziemski. Śpiew płynął prosto z serca, u niejednego z chórzystów można było spostrzec łzy szczęścia i wzruszenia. Szał radości wybuchnął, gdy Papież podszedł do barierki i pobłogosławił chórzystów i orkiestrę. Dziś jesteśmy szczęśliwi – mieliśmy okazję spotkać się oko w oko ze ŚWIĘTYM. Często, podczas prób, wracamy wspomnieniami do tego wspaniałego wydarzenia.

       Po spotkaniu z Papieżem w Krośnie chór rozszerzył swoją działalność. Śpiewał  podczas różnych uroczystości w naszej i sąsiednich parafiach.

W 2000 roku siostra Edmunda opuściła  parafię w Orzechówce. Było wielkie pożegnanie po 4 latach współpracy.  

     W kolejnych latach działalność chóru prowadzona była z przerwami przez kilku dyrygentów.

        Od listopada 2005 roku pracę w naszej parafii, jako organista, rozpoczął  Pan Maciej Kuśnierczyk, który wznowił systematyczną działalność chóru i do dzisiaj z nim fachowo, wytrwale i efektywnie pracuje.

    Obecnie w chórze śpiewa około 20 osób w różnym wieku, starsi i młodsi, a nawet dzieci. Największym bogactwem chóru jest trwająca braterska więź jego członków. W osobach chórzystów dostrzega się nie tylko ludzi zaprzyjaźnionych ze sobą, ale też tych, którzy są bardziej związani z życiem parafii. Ich zaangażowanie, również w innych dziedzinach życia parafialnego jest zawsze większe. Członkowie chóru mimo pracy zawodowej i obowiązków osobistych, z głębokim zaangażowaniem traktują swoje powinności.

Repertuar chóru jest dość duży (około 100 utworów)  bardzo urozmaicony  i wciąż poszerzany m.in. kolędy, pieśni wielkopostne i wielkanocne, pieśni maryjne, pieśni eucharystyczne i patriotyczne. Nasz zespół śpiewaków ze szczególnym upodobaniem wykonuje pieśni dawnych kompozytorów, klasyków pieśni religijnej oraz pieśni w języku łacińskim. Próby odbywają się w każdą niedzielę. Chór uświetnia swoim śpiewem wszystkie święta i uroczystości parafialne (Boże Narodzenie, Trzech Króli, Triduum Paschalne, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Chrystusa Króla, uroczystości bierzmowania, jubileusze parafii itp. ). W styczniu 2015 roku chór wystąpił w kościele parafialnym z koncertem kolęd. W bieżącym roku chór uświetnił swoim występem  m. in. jubileusz 30 – lecia parafii w Orzechówce (6 kwietnia 2016r.) .

            Wszystkich parafian, którzy chcieliby i mogliby poświęcić na chwałę Boga talent – dar jakim jest dobry głos, dobry słuch i wrażliwe na muzykę serce - zapraszamy do naszego chóru. Kto śpiewa, dwa razy się modli, a w CHÓRZE  jeszcze więcej.

Małgorzata Masłyk

Ostatnio zmienianypiątek, 25 listopad 2016 16:18

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.