Logo
Wydrukuj tę stronę

Jubileusz ks. Franciszka Urbana w Wesołej

Jubileusz ks. Franciszka Urbana w Wesołej

    W niedzielę 23 czerwca w kościele parafialnym w Wesołej odbyły się Uroczystości Jubileuszowe 40-lecia święceń kapłańskich i w 30 roku probostwa w parafii ks. Proboszcza Franciszka Urbana. Na uroczystą mszę świętą dziękczynną wraz z rodziną i parafianami przybyły poczty sztandarowe Zespołu Szkół im. Józefa Piłsudskiego oraz OSP Wesoła. Uroczystość uświetnili również w mundurach galowych strażacy, w strojach regionalnych - przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich oraz delegacja dzieci z I Komunii. Mszę świętą pod przewodnictwem Jubilata koncelebrowali księża rodacy z Dekanatu Dynowskiego z ks. Dziekanem na czele a także kapłani zaprzyjaźnieni z ks. Franciszkiem. Schola parafialna wraz z KSM pięknie odśpiewała psalm responsoryjny a homilię wygłosił ks. B. Pilek, z którym Dostojny Jubilat od lat prowadzi ekolekcje i misje.

    Po uroczystej koncelebrze życzenia złożyły Jubilatowi: dzieci, schola i ministranci, KSM, KGW, OSP, Kręgi Domowego Kościoła oraz sołtys Jarosław Dąbrowski, który od całej parafii ofiarował ks. Franciszkowi pamiątkowy grawer. Swoje życzenia złożyli również księża: ks. Dziekan - Stanisław Janusz, ks. Teodor Marut Proboszcz z Brzózy Stadnickiej (rodzinnej miejscowości ks. Franciszka), oraz w imieniu rodziny - siostra zakonna (rodzona siostra ks. Franciszka). Msza święta dziękczynna zakończyła się uroczystym błogosławieństwem oraz odśpiewanym hymnem Ciebie Boga wysławiamy. 

***

     Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Franciszkowi z okazji 40-lecia posługi kapłańskiej i 30. roku probostwa w parafii Wesoła dziękując dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem, za serce, czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom, życzymy nieustającego wstawiennictwa Niepokalanej, długiego życia w zdrowiu, oraz obfitych owoców na drodze, którą sam Pan Bóg Ci wyznaczył. Szczęść Boże! Parafianie z Wesołej

Jarosław Dąbrowski

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.