Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowi nauczyciele mianowani szkół średnich w Brzozowie

fot. arch BGP fot. arch BGP

   Sześciu nauczycieli kontraktowych ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski odebrało nominacje na nauczycieli mianowanych. Akty mianowania z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża otrzymali 28 sierpnia br. w świetlicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekali pedagodzy, którzy wcześniej zostali pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną. - Praca nauczyciela jest niełatwa – podkreślił Starosta Z. Błaż.- Tym bardziej jednak życzę dużo satysfakcji z jej wykonywania. Życzę też Państwu dalszych awansów zawodowych oraz sukcesów w życiu prywatnym. Akty mianowania otrzymali: w I Liceum Ogólnokształcącym Iwona Kotowicz(nauczyciel języka angielskiego i łacińskiego),w Zespole Szkół Ekonomicznych Justyna Majerska - Szałajkooraz Paweł Cisowski (nauczyciele wychowania fizycznego), zaś w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Elżbieta Zajdel(nauczyciel nauczania zintegrowanego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, plastyki i techniki), Marcin Wiszyński(nauczyciel wychowawca w internacie SOSW) i Łukasz Szajna (nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

   W spotkaniu wzięli też udział: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Stanisław Pilszak, Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotr Tasz, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie Dorota Kamińska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie Jerzy Olearczyk oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie Barbara Kozak.(powiatbrzozow.pl)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.