Logo
Wydrukuj tę stronę

Blisko 9 mln zł unijnego wsparcia dla szpitala w Brzozowie

Fot. arch. Brzozowskiej Gazety Powiatowej Fot. arch. Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny otrzymał prawie 9 mln zł na zakup nowoczesnej aparatury medycznej. Wsparcie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a podpisanie umowy z przedstawicielami Samorządu Województwa Podkarpackiego miało miejsce 24 października br.

            Wartość całego projektu to blisko 10,5 mln zł, w tym przeszło 1,5 mln zł stanowi wkład własny. Realizacja projektu zakłada doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną  bloku operacyjnego, centrali sterylizatorni, laboratorium patomorfologicznego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału hematologii onkologicznej z pododdziałem transplantologii, oddziału ginekologiczno-położniczego oraz oddziału neonatologicznego. Dostawy sprzętu są planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku  po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

Będzie to ważny krok w rozwoju brzozowskiego szpitala, ponieważ dzięki niemu nastąpi wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych, a jednocześnie uruchomienie nowych świadczeń zdrowotnych. Blisko 30% wartości projektu to działania związane z odnowieniem bazy aparatury medycznej, która w wyniku użytkowania uległa mechanicznemu zużyciu. Doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt w znacznym stopniu wpłynie na podniesienie jakości usług. Skróci czas oczekiwania pacjentów na leczenie, który do tej pory spowodowany był ograniczeniem dostępności oraz koniecznymi konserwacjami i naprawami przestarzałego sprzętu. Będą także uruchomione świadczenia medyczne w zakresie hematologii przeszczepowej.

            W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Wojciech Kruczek, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Wojciech Zając, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Jerzy Borcz, Joanna Bril i Jacek Kotula, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu Marta Częczek, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kolbuch, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Onkologicznego w Brzozowie lek. Dariusz Sawka, a także członkowie Rady Społecznej Szpitala. (Powiat Brzozów)

Fot. w galerii – archiwum Brzozowskiej Gazety Powiatowej

Ostatnio zmienianyśroda, 25 październik 2017 17:25

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.