Logo
Wydrukuj tę stronę

Odprawa roczna w brzozowskiej Policji

Odprawa roczna w brzozowskiej Policji

Dziś około godz. 11 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kazimierza Mruka. W trakcie odprawy podsumowano pracę brzozowskich policjantów w 2012 roku.

 

   W odprawie uczestniczyli: Starosta Brzozowski- Zygmunt Błaż, Zastępca Burmistrza Brzozowa – Maria Rymarz, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Brzozowie – Ryszard Sawicki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie – mł. bryg. Marek Ziobro, Wójt Gminy Jasienicy Rosielnej – Marek Ćwiąkała, Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala, Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Domaradz – Jan Pilch, Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – Zdzisław Toczek oraz kadra kierownicza brzozowskiej komendy.

   Mł. insp. Ryszard Kornaga Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie przedstawił zarys struktury organizacyjnej brzozowskiej komendy. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że do realizacji policyjnych zadań ustawowych przyczyniła się przychylność i zaangażowanie podmiotów odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo. Komendant podkreślił również ogromne znaczenie współdziałania z władzami samorządowymi miast i gmin. Komendant podziękował również policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym jednostki, za ich wysiłek, który złożył się na wysokie notowania i poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu brzozowskiego.

   Następnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Adam Paczosa omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie powiatu brzozowskiego. Komendant przedstawił osiągnięte wyniki w zakresie wykrywalności przestępstw w 2012 roku, które są doskonałym odzwierciedleniem wysokiego poczucia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brzozowskiego.

   Zaproszeni goście złożyli swoje podziękowania za ofiarną służbę brzozowskich policjantów oraz efektywną współpracę z naszą jednostką. Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż życzył brzozowskim policjantkom i policjantom dalszych sukcesów zawodowych w pełnieniu codziennej służby oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

   Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marek Ziobro podziękował za dotychczasową wzorowo układającą się współpracę. Podkreślił, że jest ona szczególnie widoczna podczas wykonywania czynności przez Policję i Straż Pożarną na miejscu zdarzenia.

   Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala powiedział, że jest mu znana opinia społeczna na temat pracy brzozowskich policjantów i jednoznacznie stwierdził, że Policja jest pozytywnie oceniania przez ludzi, co się przedkłada na ich wysokie poczucie stanu bezpieczeństwa.

   Wójt Gminy Domaradz Jan Pilch podziękował za zorganizowanie w Domaradzu Wojewódzkich Zawodów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Podkreślił, że takie działania znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.

   Na zakończenie I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Kazimierz Mruk podsumowując roczną odprawę pozytywnie ocenił pracę brzozowskich policjantów. Podkreślił, że województwo podkarpackie nadal pozostaje najbezpieczniejszym województwem w naszym kraju. Komendant Mruk w swoim wystąpieniu przedstawił kierunki pracy oraz zadania, jakie czekają Policję w 2013 roku, a także podziękował za dotychczasową współpracę. (KPP Brzozów)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.