Logo
Wydrukuj tę stronę

Informacja Burmistrza Brzozowa

fot. brzozow.pl fot. brzozow.pl

    W związku z przebudową płyty rynku w Brzozowie sfinansowaną ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i koniecznością zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat oraz zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego przez Starostę Brzozowskiego - informuję, że obecnie parkowanie samochodów jest możliwe tylko od zachodniej strony budynku Ratusza, gdzie są wyznaczone 22 stanowiska postojowe oraz 2 stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

    Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą są wyznaczone miejsca postojowe do 15 minut od strony północnej i południowej płyty rynku dla celów zaopatrzenia.

    (Obok przedstawiamy plan sytuacyjny zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 115517R - ul. Rynek w Brzozowie).

    Towarzyszący wzrostowi motoryzacji problem parkowania na terenie miasta Brzozowa osiągnął poziom powodujący drastyczne obniżenie sprawności funkcjonowania układu komunikacyjnego. Ilość zarejestrowanych pojazdów zdecydowanie przewyższa pojemność miejsc parkingowych często wielokrotnie, dlatego Gmina Brzozów czyni i będzie czynić starania w zakresie lokalizacji i budowy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w Brzozowie.

 Burmistrz Brzozowa

Józef Rzepka

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.