Logo
Wydrukuj tę stronę

Renault Trafic dla Ochotniczej Straży Pożarnej z Niebocka

fot. T. Żaczek fot. T. Żaczek

4 października br.  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Niebocka otrzymała na wyposażenie i dla potrzeb działalności statutowej samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy typu lekkiego marki Renault Trafic. Podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez księdza prałata Adama Drewniaka, ks. wicedziekana Edwarda Stępnia - proboszcza parafii Niebocko i ks. Zenona Ścirko - wikariusza dokonano poświęcenia nowego wozu, oraz uroczystego przecięcia wstęgi. Wśród zaproszonych gości honorowych byli przedstawiciele władz gminnych z wójtem Jerzym F. Adamskim i wice wójtem Stanisławem Pałysem na czele, poseł Bogdan Rzońca, senator Alicja Zając, dowodzący i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dydnia oraz z Komendy Powiatowej  z Brzozowa st. kpt. Bogdan Biedka, Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier, radni gminy i powiatu, dyrektorzy i kierownicy poszczególnych komórek gminnych. Po poświęceniu, samochód został uroczyście oddany w ręce strażaków i po raz pierwszy zademonstrował swą sygnalizację alarmową gwarantującą jego gotowość do udziału w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Potem nastąpił uroczysty przemarsz do sali w Domu Ludowym, gdzie miały miejsce oficjalne przemówienia zaproszonych gości. Dziękowali oni strażakom za ich ciężką i pełną poświęceń pracę i życzyli im, by zawsze wszyscy w zdrowiu wracali po akcjach do domu. Oby wóz służył niebockim druhom jak najlepiej.

Tekst i foto - Tomasz Żaczek

Ostatnio zmienianywtorek, 06 październik 2015 18:20

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.