Logo
Wydrukuj tę stronę

Ćwiczenia Taktyczne jednostek OSP z terenu gminy Dydnia

fot. Grzegorz Cipora fot. Grzegorz Cipora

14 października w Dydni /Dydnia Wola/ odbyły się „Ćwiczenia Taktyczne jednostek OSP z terenu gminy Dydnia”.

Celem ćwiczenia było:

- szybkie i precyzyjne wypracowanie  oraz przedstawienie wniosków do działania  przez zespół zarządzania kryzysowego dla Wójta Gminy,

- doskonalenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, dowódców drużyn umiejętnego dowodzenia, kierowania w czasie akcji ratowniczo-gaśnicze rejonie zagrożenia,

- pokazanie uczestnikom ćwiczenia umiejętności praktycznych sił ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowania całością ćwiczenia przez funkcjonariusza z Komendy Powiatowej PSP Brzozów.

Uczestnikami ćwiczenia byli:

  1. Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dydnia,
  2. Ochotnicze Straże Pożarne z Grabówki, Niebocka, Jabłonki, Wydrnej, Dydni, Krzywego, Witryłowa, Temeszowa, Krzemiennej i Obarzyma,
  3. Funkcjonariusz KP PSP Brzozów.

W ćwiczeniu wzięło udział 63 osoby. Podsumowania ćwiczenia dokonał st.kpt. Bogdan Biedka d-ca JRG z Komendy Powiatowej PSP  z Brzozowa, który stwierdził, że cele ćwiczenia zostały osiągnięte, przebiegało na  dobrym poziomie organizacyjnym z pożytkiem dla  wszystkich uczestników ćwiczenia – oczywiście nie obyło się bez uwag. Wójt Jerzy F. Adamski  powiedział, że wszystkie siły ratownicze, które brały udział w ćwiczeniu są dobrze przygotowane do prowadzenia działań ratowniczych. Uczestnikom dziękował również dh Roman Janowicz – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, a także kilka ciepłych słów do ćwiczących skierował ks Artur Dyrda kapelan strażaków gminy Dydnia. Całość ćwiczeń została przygotowana przez Kierownika Referatu  UG Dydnia Stanisława Pytlowanego, st.kpt. Bogdana Biedkę oraz druha Romana Janowicza. Na zakończenie serwowano kawę, herbatę, wyśmienite ciasta i pyszny żurek przygotowany przez druhny Irenę Janowicz i Renatę Wydrzyńską, co było uwieńczeniem dnia i miłą rekompensatą dla zmęczonych strażaków biorących udział w ćwiczeniach. Pożarnicze rzemiosło w fotorelacjach uwieczniali: druhna Aneta Rzeszut i Grzegorz Cipora. Ćwiczenia były zorganizowane w ramach zadania pod nazwą: „ Popularyzacja zdrowego stylu życia w gminie Dydnia”. (S.P)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 16 październik 2017 22:11

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.