Logo
Wydrukuj tę stronę

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

              27 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (jednostki organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów klas maturalnych (4TI – 28 osób - wych. Pani Honorata Mikoś, 4TPS – 40 osób - wych. Pani Alina Paściak, 4THL – 35 osób - wych. Pani Katarzyna Marcinek). Program artystyczny na tę okazję pod opieką: Pana Pawła Gieruli, Pani Anny Kałamuckiej, Pani Barbary Ślemp i Pani Magdaleny Wolańskiej przygotowali uczniowie klas młodszych, którzy wręczyli maturzystom drobne upominki. Jednym z elementów programu artystycznego była część patriotyczna, poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pani Dyrektor Szkoły Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła wyróżniających się maturzystów, a także życzyła im udanych wyborów życiowych, nawiązała także do wydarzeń 3 majowych.

           Każdy uczeń otrzymał na forum z rąk Pana Marka Sitarza Wicestarosty Rzeszowskiego, Dyrektora szkoły i wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców. Maturzyści z kl. 4THL (zawód technik handlowiec/logistyk) i z klasy 4TPS (zawód technik pojazdów samochodowych) otrzymali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach.

            W uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 przez uczniów klas maturalnych uczestniczyli przedstawiciele wyższych uczelni z którymi szkoła współpracuje: Pan Grzegorz Dzieniszewski - Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu i Logistyki PWSW w Przemyślu i Pan Mirosław KurekProrektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

     Maturzyści podziękowali pięknymi kwiatami za wieloletni trud dydaktyczny                               i wychowawczy: Wicestaroście Rzeszowskiemu Panu Markowi Sitarzowi, Dyrektorom szkoły Pani Halinie Cygan i Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Wicedyrektorowi Panu Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Panu Marcinowi Kałamuckiemu, a także swoim Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi oraz zaproszonym Gościom. Natomiast w imieniu Rady Rodziców podziękowania przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka.

     W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Plastycznego „Ozdoba wielkanocna”. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył Pan Stanisław TymowiczPrezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz organizatorzy – konkursu Pani Beata Irzyk i Pani Halina Ryba.

Halina Cygan

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.