Logo
Wydrukuj tę stronę

Świętowali strażacy

    Uroczyste obchody Dnia Strażaka 2012 w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie miały miejsce 22 maja br. i rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Brzozowie. Następnie o godz. 13.30 na placu tutejszej komendzie odbył się uroczysty Apel. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

• Podkarpacki Komendant Wojewódzki - st. bryg. Bogdan Kuliga

• Kapelan Krajowy Strażaków, proboszcza parafii p.w. bł. Karoliny Kózkównej w Rzeszowie - mł. bryg. ks. dr Jan Krynicki

• Asystentka, Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej -Katarzyna Rysz – Jęczkowska

• Doradca Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz – Śmigielskie -Elwira Musiałowicz-Czech

• Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Tadeusz Majchrowicz

• Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie - Tadeusz Pióro

• Emerytowany Komendant Wojewódzki, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego i Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk

• Członek Prezydium Zarządu Oddz. Wojew. ZOSP RP, Dyr. Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie - dh Tadeusz Sieniawski

• Starosta Powiatu Brzozowskiego - Zygmunt Błaż

• Przewodniczący Rady Powiatu - Henryk Kozik

• Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego - Janusz Draguła

• Skarbnik Powiatu - Marta Częczek

• Burmistrz Brzozowa - Józef Rzepka

• Wójt Gminy Nozdrzec - Antoni Gromala

• Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Marek Ćwiąkała

• Z-ca Wójta Gminy Dydnia - Stanisław Pałys

• reprezentanta Wójta Gminy Haczów – Krzysztof Rachwał

• Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - bryg Krzysztof Korzec

• Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie - st. bryg. Piotr Rędziniak

• Komendant Powiatowy PSP w Sanoku - bryg. Krzysztof Dżugan

• Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie - insp. Marek Kochanik

• Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie - podinspektor Adam Paczosa

• Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski

• Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd

• Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - mł. bryg. w st. spocz. Jan Penar

• Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - asp. sztab. w st. spocz. Leon Ziemiański

• Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie z delegacją - kpt. Radoslav Brehuv  

• Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Brzozowie - dh Edward Rozenbajgier

• Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie oraz Komendanci Gminni OSP powiatu brzozowskiego

• Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie - ks. Franciszek Goch

• O. Tomasz Nogaj Kapelan Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Brzozów

• ks. Stanisław Walter - Kapelan szpitala brzozowskiego

• Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie -Antoni Kolbuch

• Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów - Andrzej Dąbrowski

• Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie - Józef Kołodziej

• Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Brzozowie - Jerzy Lawera

• Nacz. Wydz. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich - Jerzy Szubra

• Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzozowie - Stanisław Bober

• Emeryci Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzozowie

• Przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Brzozowie - asp. Oktawian Bujacz

• Redaktor Tygodnika Regionalnego „Nowe Podkarpacie”- Andrzej Józefczyk

• Prezes OSP Orzechówka - dh Henryk Leśniak

• Gospodarstwo Rolne Jasionów - sponsor Jacek Frydrych

• Fire Max oddział w Rzeszowie - sponsor Jacek Kosturek

• Właściciel Firmy ALTA - sponsor - Tadeusz Zygarowicz

• Przedstawicieli lokalnych mediów

• Strażacy, pracownicy cywilni KP w Brzozowie, druhowie OSP.

   Uczestników uroczystego spotkania powitał Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Jan Szmyd, który złożył życzenia funkcjonariuszom, druhom OSP, pracownikom cywilnym oraz emerytom pożarnictwa z okazji Dnia Strażaka 2012. Do życzeń z okazji Dnia Strażaka dołączyli się również zaproszeni goście. W czasie uroczystości wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe.

   Odznaczeniami i medalami wyróżnione zostały następujące osoby:

   W uznaniu szczególnych zasług dla ochrony przeciwpożarowej odznaczony został: Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” mł. bryg. Stanisław Wielobób

   Za długoletnia aktywną działalność na rzecz OSP i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu brzozowskiego Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP uhonorowało dh Wiesława Biernackiego – „Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza”.

   Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej strażacy tutejszej komendy oraz strażacy ochotnicy zostali wyróżnieni medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa":

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został: dh Janusz Klamut, dh Grzegorz Tasz, dh Robert Kaczkowski, dh Jan Frydrych, dh Bogdan Paradysz

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został: kpt. Marek Kołodziej, kpt. Tomasz Mielcarek, st. ogn. Ryszard Zubel

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczony został: st. sekc. Robert Florek, mł. asp. Tomasz Tesznar, st. str. Rafał Ziemiański

Z okazji święta Patrona Strażaków św. Floriana i obchodzonego „Dnia Strażaka” funkcjonariusze PSP pełniący służbę w naszej jednostce otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe.

Stopień starszego strażaka otrzymali : str. Michał Długosz, str. Ryszard Saj

   Z dniem 4 maja br. zostały nadane stopnie służbowe, oraz odznaczenia, które zostaną wręczone podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w dniu 27 maja br. w Ropczycach. Komendant Powiatowy bryg. Jan Szmyd zostanie awansowany w stopniu na starszego brygadiera, zaś asp. sztab. Robert Pelczarski zostanie odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

   Ponadto za wzorową pracę i osiągnięcia w służbie Komendant Główny PSP gen. brygadier. Wiesław Leśniakiewicz uhonorował asp. sztab. Krzysztofa Kosztyłę – dyplomem.

   Z przypadającego w bieżącym roku jubileuszu 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej w dowód uznania i podziękowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, Komendant Główny PSP wyróżnił następujących strażaków tut. komendy okolicznościowymi dyplomami:

1. bryg. Jan Szmyd

2. mł. bryg. Marek Ziobro

3. mł. bryg. Stanisław Wielobób

4. mł. bryg. Krzysztof Folta

5. st. kpt. Krzysztof Szerszeń

6. kpt. Bogdan Biedka

7. kpt. Tomasz Mielcarek

8. asp. sztab. Krzysztof Jatczyszyn

9. asp. sztab. Krzysztof Kosztyła

10. asp. sztab. Robert Pelczarski

11. asp. sztab. Leszek Zarych

12. st. ogn. Bogusław Kostka

13. st. ogn. Jan Szerszeń

14. st. ogn. Bogusław Winiarski

15. ogn. Krzysztof Chrobak

16. st. bryg. w st. sp. Zbigniew Sieniawski

17. st. asp. w st. sp. Ryszard Rygiel

18. st. ogn. w st. sp. Helena Wojnar

 

   Na wniosek Komendanta Powiatowego, Komendant Główny PSP uhonorował okolicznościowymi medalami z okazji jubileuszu 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej następujące osoby: Tadeusza Pióro, Tadeusza Majchrowicza, Zygmunta Błaża, Janusza Dragułę, Henryka Kozika, insp. Marka Kochanika, Edwarda Rozenbajgiera, Antoniego Kolbucha, Józefa Kołodzieja, ks. Franciszka Gocha, Józefa Rzepkę, Antoniego Gromalę, Marka Ćwiąkałę, st. bryg. w st. spocz. Zbigniewa Sieniawskiego, bryg w st. spocz. Mirosława Szmyda, asp. sztab. w st. spocz. Leona Ziemiańskiego, mł. bryg. w st. spocz. Jana Penara, asp. w st. spocz. Jana Wojtuń.

   Okolicznościowe medale zostały przyznane również dla: Dariusza Sobieraja, Stanisława Jakiela, Jana Pilcha, Jerzego Adamskiego, ks. infułata Juliana Pudło, Stefana Pinderskiego. Medale te zostaną im wręczone przy innych uroczystościach strażackich.

   Ponadto z dniem 1 maja br. strażacy z KP PSP Brzozów zostali mianowani na wyższe stanowiska służbowe:

- na stanowisko starszy specjalista - kpt. Tomasz Mielcarek

- na stanowisko dowódca zmiany - asp. Ryszard Cwynar

- na stanowisko zastępca d-cy zmiany – asp. Michał Ziemiański

- na stanowisko dowódca sekcji – asp. Oktawian Bujacz

- na stanowisko dowódca zastępu – mł. asp. Tomasz Tesznar

- na stanowisko starszy ratownik-kierowca - st. sekc. Krzysztof Fil,st. sekc. Robert Florek, st. sekc. Grzegorz Zawada

- na stanowisko starszy ratownik – st. sekc. Daniel Wojtowicz

- na stanowisko ratownik-kierowca – sekc. Andrzej Kowalczyk, sekc. Mieczysław Pojnar, sekc. Zbigniew Smoleń, sekc. Łukasz Struś, sekc. Rafał Ziemiański

- na stanowisko ratownik – sekc. Rafał Wojtowicz

- na stanowisko młodszy ratownik- kierowca – st. str. Piotr Garbiński, st. str. Łukasz Kaczor

   W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Jan Szmyd za okazywaną pomoc i współpracę dla naszej jednostki wręczył okolicznościowe statuetki następującym osobom:

1. Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie – st. bryg. Bogdanowi Kulidze.

2. Kapelanowi Krajowemu Strażaków – mł. bryg. ks. dr Janowi Krynickiemu.

3. Emerytowanemu Z-cy Komendanta Wojewódzkiego w Rzeszowie i wieloletniemu Komendantowi Powiatowemu w Brzozowie - st. bryg. w st. spocz. Stanisławowi Pająkowi.

4. Zastępcy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie – kpt. Radoslavowi Brehuv.

5. Redaktorowi Tygodnika Nowe Podkarpacie – Andrzejowi Józefczykowi.

   Na zakończenie uroczystości odczytano okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji Dnia Strażaka, które wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Jana Szmyda od:

- Posła na Sejm RP Pan Marka Rząsy

- Komendanta Głównego PSP - gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza

- Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP - dh Waldemara Pawlaka

- Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Mirosława Karapyty

- Wójta Gminy Domaradz – Pana Jana Pilcha

- Zastępcy Dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –

Pana Marka Owsianego

 

kpt. Tomasz Mielcarek

 

Galeria

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.