Logo
Wydrukuj tę stronę

Test szóstoklasistów w SP nr 1 w Brzozowie

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

   5 kwietnia odbył się obowiązkowy egzamin szóstoklasistów organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.00 i składał się z dwu części. W pierwszej sprawdzali swą wiedzę i nabyte umiejętności z języka polskiego i matematyki, mieli na to 80 minut (120 minut przysługiwało uczniom np. z dysleksją).  Od 11.45 rozwiązywali test z języka obcego, trwający 45 minut (lub 70 minut dla uczniów, którym przysługiwał wydłużony czas).

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie do egzaminu przystąpiło 70 6-klasistów. Wszyscy zdawali też język angielski.  

Dzisiejszy sprawdzian to pierwszy egzamin w życiu szóstoklasistów, który obrazuje ich umiejętności edukacyjne, nabyte w szkole.Barbara Golonka – dyrektor szkoły

I chociaż zadania egzaminacyjne miały różny stopień  trudności, uczniowie z którymi rozmawiałem uważali, że był stosunkowo prosty, dla jednych łatwiejszy z polskiego, dla innych z matematyki.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, tegoroczni szóstoklasiści są ostatnim rocznikiem, który pisał taki egzamin, nie obejmuje go projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, konsultowany już od dwu tygodni. (admin)

Ostatnio zmienianyśroda, 06 kwiecień 2016 02:00

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.