Menu

5lat

Dzisiaj jest: 21 Marzec 2018    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
NAJNOWSZE:

Jubileusz 20 – lecia Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

         Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 23 lutego obchodziła jubileusz 20 – lecia istnienia.

Inicjatorami i opiekunami grupy od początku istnienia są Państwo Anna i Jarosław Molowie, a od 2017 r. także Pani Katarzyna Mol. Zespół ten został założony   w lutym 1998 r. w dużym stopniu z inicjatywy uczniów. Impulsem do jego powstania stało się przygotowanie widowiska poetyckiego pt. „W płomieniach życia Bóg rodzi się w ludzkim sercu”, wyróżnionego w ramach II Dynowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Młodzież obeznana ze sceną (poprzez uczestnictwo w wielu różnych konkursach recytatorskich, muzycznych i krasomówczych), postanowiła iść razem w swoich poczynaniach artystycznych, emanując pasją, radością i żywiołem młodości. Zespół stanowiła zawsze uzdolniona młodzież, twórcza, chętna do podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych o charakterze artystyczno – teatralnym. W ciągu 20 lat pracowało w nim około 250 uczniów. Specyfika szkolnej grupy polega niestety na tym, że musi w niej następować naturalna rotacja, dlatego po kilku latach współpracy odchodzą, a zespole pojawiają się nowi członkowie i tak powiew młodości i świeżości dominuje nad doświadczeniem i rutyną.

Działania ANTRAKTU są bardzo szerokie, toteż w zespole znajdują miejsce nie tylko recytatorzy, ale też literaci czy plastycy. Wszystko to sprawia, że każdy czuje się potrzebny i znajduje pole na rozwijanie swoich zdolności. Młodzież przygotowuje przedstawienia, wystawy, bierze udział w konkursach na szczeblu szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju. Wspólne wycieczki, wigilie, spotkania to dowód na to, że w zespole zawiązują się prawdziwe przyjaźnie.

W jubileuszu, który odbył się w przepięknie przygotowanej auli szkolnej wzięło udział ponad 150 osób w tym zaproszeni Goście: Pani Iwona Zawadzka –Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Firmy KRUPP z Dynowa, Pani Urszula Domardzka - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Zdeb - Wicedyrektor szkoły, Pani Halina Wandas – główna księgowa szkoły, Pan Marcin Kałamucki - Kierownik Szkolenia Praktycznego, Pan Maciej Tymowicz - Kierownik Gospodarczy, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, ponadto przedstawiciele sponsorów, działacze i animatorzy kultury: Pani Zofia Siry, Państwo Swietłana i Andrzej Tepliccy, Państwo Jolanta i Janusz Miklaszowie, Państwo Maria i Antoni Iwańscy oraz Pan Bogusław Kędzierski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, byli i obecni członkowie grupy ANTRAKT, którzy zostali powitani prze Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.

W trakcie spotkania byli i obecni członkowie ANTRAKTU zaprezentowali montaż słowno–muzyczny. Ponadto pojawiły się prezentacje multimedialne obrazujące 20 lat działalność ANTRAKTU, a także występy solowe, m.in. Karoliny Ostafińskiej, Damiana Jacyny, czy też opiekuna grupy Pani Anny Mol.

Z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia grupy życzenia i gratulacje złożyli: Pani Iwona Zawadzka - Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego - Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza - Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa w imieniu Pana Zygmunta Frańczaka – Burmistrza Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, w imieniu Pani Krystyny Sówki – Wójta Gminy Dynów, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa –Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie, Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. Natomiast obecnie członkowie grupy wraz z opiekunami przekazali przepiękne podziękowania i kwiaty dla instytucji, osób wspierających działania zespołu.

       Główny punktem wieczoru był oczywiście tort urodzinowy ufundowany przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Radę Rodziców. Symbolicznego pokrojenia tortu dokonali: Pani Iwona Zawadzka, Pani Halina Cygan i Pan Stanisław Tymowicz, a także pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

Cała uroczystość z udziałem byłych i obecnych „Antraktowiczów” była bardzo udana i za 5 lat zapraszamy na kolejny jubileusz 25 – lecia „Antraktu”.

Halina Cygan

Miło nam, że mogliśmy gościć w ciągu ostatnich kilku lat na występach „Antraktu” i także o nim pisać. Gratulacje dla byłych i obecnych „Antraktowiczów”,nie mniejsze dla prowadzących grupę nauczycieli Państwa Anny i Jarosława Molów.

Czytaj dalej...

„Ferie na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

              Jak co roku w dniach od 17 stycznia do 18 stycznia nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, z Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 17 stycznia dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W pierwszym dniu rywalizacji sportowej w turnieju halowej piłki nożnej chłopców i w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkały się drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Bachórz (opiekun Pani Lucyna Stochmal), Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pan Jarosław Antosiak), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pan Marek Kupczakiewicz), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Dynów (opiekun Pan Damian Chudzikiewicz), Gimnazjum Hłudno (opiekun Pan Krzysztof Toczek), Gimnazjum Jawornik Polski (opiekun  Pan Tadeusz Pieniądz), Gimnazjum Manasterz (opiekun Pani Maria Zgłobicka), Gimnazjum Nozdrzec (opiekun Pan Rafał Pyś).

            W turnieju halowej piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół zostały podzielone na trzy grupy, których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej  zostali wyłonieni zwycięzcy poszczególnych grup, którzy utworzyli grupę „mistrzowską”, natomiast zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzyli kolejne dwie grupy, w których również rywalizowano systemem „każdy z każdym”.

W wyniku zaciętej rywalizacji w duchu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej:

 I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Nozdrzcu

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dydni

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dynowie

Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu. Królem Strzelców całego turnieju został Michał Potoczny z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym chłopców zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajął Kacper Sznilik z Gimnazjum w Dubiecku

II miejsce zajął Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim

III miejsce zajął Dominik Kulon z Gimnazjum w Dydni

Natomiast w 18.01.2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko - Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową w ramach „Ferii na sportowo”.

Oficjalnego otwarcia kolejnego dnia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i turnieju tenisa stołowego stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pani Beata Pudysz), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pani Adam Bieleń), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Izdebki (opiekun Pan Maciej Skotnicki).

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu „fair play” klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawia się następująco:

 I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dydni

II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dubiecku

IV miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dylągowej

Najlepszą zawodniczką turnieju została Kamila Dmitrzak z Gimnazjum w Dydni, zaś najlepiej zagrywającą zawodniczką turnieju została Patrycja Owsiana z Gimnazjum w Izdebkach. Nad prawidłowością przebiegu zmagań czuwał sędzia Pan Bartłomiej Walus.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajęła Wioletta Dziuban z Gimnazjum w Izdebkach

II miejsce zajęła Angelika Job z Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła Dominika Cierpiak z Gimnazjum w Dydni

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły drużyny z 10 gimnazjów), a poziom gry w poszczególnych dyscyplinach z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii. Zapraszamy za rok !!!! Ze sportowym pozdrowieniem -

nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

Czytaj dalej...

VI edycja Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

      20 października w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VI edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko - Dynowskiego.

     Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S. A. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

     Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie oraz Pani Małgorzata Kaczorowska - starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów.

     Uczestnicy konkursu 51 osób z 12 szkół z całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami, a przede wszystkim dotyczyło opiekuna lasu - leśniczego. Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce –  Jakub Chromiak –Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie

II miejsce – Krzysztof Dzik – Zespół Szkół w Nozdrzcu

III miejsce – Weronika Duda – Zespół Szkół w Warze

Wyróżnienie – Konrad Mareńczak – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

                            Kinga Kamińska – Zespół Szkół nr 4 w Pawłokomie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Kamil Szymański – Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu

II miejsce – Anna Marszałek  - Zespół Szkół w Dynowie

III miejsce – Wiktoria Woźniak - Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

Wyróżnienie – Aleksandra Tucka  - Zespół Szkół w Nozdrzcu

                            Jakub Cymbalista – Zespół Szkół nr 5 w Dylągowej                        

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Diana Popowczak - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

                                                      w Dynowie

III miejsce –Weronika Kryczyk – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienie – Sebastian Pankiewicz i Mirosław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych

                                                             im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Nagrodę specjalną  dla najlepszego uczestnika ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał Kamil Szymański z Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu. Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, a także każda szkoła materiały promocyjne do biblioteki szkolnej, które wręczyli: Pani Halina Cygan - Dyrektor szkoły, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Małgorzata Kaczorowska - starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. W gali konkursowej uczestniczyła także Pani Małgorzata Iwanicka z Polskiego Radia Rzeszów S.A, która przeprowadziła wywiad z uczestnikami i organizatorami VI edycji konkursu „Leśne dyktando”.

      Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na VII edycję konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć uczestniczyć w pokazach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą, a także zobaczyć pokaz robotów mobilnych i drukarki 3D zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a przygotowany przez uczniów 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk pod opieką nauczycieli: Pana Adama Bogusza, Pana Ryszarda Dymczaka i Pana Wojciecha Hamerli.

Fundatorem nagród głównych było Nadleśnictwo Dynów w imieniu którego pieczę nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kaczorowska i Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.   Natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.(HC)

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne