Logo
Wydrukuj tę stronę

„Lekcja dla obywatela RP” z udziałem Wójta Gminy

fot. arch. SP nr 1 Domaradz fot. arch. SP nr 1 Domaradz

       Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Jan Paweł II (1999)

       Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej to jedno z fundamentalnych zadań polskiej szkoły. Uznaje się, że od jego wykonania zależy m.in. sposób rozumienia i wypełniania w dorosłym życiu roli obywatela, istnienie lub brak więzi z krajem ojczystym czy godne reprezentowanie Polski poza jej granicami. Dzięki warunkom do wszechstronnego rozwoju uczniów można wychowywać przyszłe pokolenie świadome swoich korzeni, a jednocześnie potrafiące odnaleźć się w Europie i świecie.

Mając na uwadze to ważne zadanie, 21 lutego w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu, odbyła się „Lekcja dla obywatela RP” z udziałem Wójta Gminy Domaradz pana Jana Kędry. Dzieci miały okazję poznać i pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Na zakończenie spotkania, uczniowie odczytali listy napisane kilka dni wcześniej, w których kierowali do Wójta swoje prośby o realizację różnych inwestycji, m. in. budowę basenu, parku rozrywki i trampolin, rozbudowę stadionu i wykonanie zadaszenia nad trybunami, a nawet rozbudowę komisariatu policji.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.  Z pewnością takie rozmowy przyczynią się do ważnych refleksji i podejmowania właściwych postaw obywatelskich w przyszłości przez naszych najmłodszych uczniów. Dziękujemy Panu Wójtowi za poświęcony czas i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej. (SPnr1 Domaradz)

Ostatnio zmienianywtorek, 25 luty 2020 23:20

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.