Menu
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

„Lekcja dla obywatela RP” z udziałem Wójta Gminy

fot. arch. SP nr 1 Domaradz fot. arch. SP nr 1 Domaradz

       Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Jan Paweł II (1999)

       Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej to jedno z fundamentalnych zadań polskiej szkoły. Uznaje się, że od jego wykonania zależy m.in. sposób rozumienia i wypełniania w dorosłym życiu roli obywatela, istnienie lub brak więzi z krajem ojczystym czy godne reprezentowanie Polski poza jej granicami. Dzięki warunkom do wszechstronnego rozwoju uczniów można wychowywać przyszłe pokolenie świadome swoich korzeni, a jednocześnie potrafiące odnaleźć się w Europie i świecie.

Mając na uwadze to ważne zadanie, 21 lutego w klasie trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu, odbyła się „Lekcja dla obywatela RP” z udziałem Wójta Gminy Domaradz pana Jana Kędry. Dzieci miały okazję poznać i pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Na zakończenie spotkania, uczniowie odczytali listy napisane kilka dni wcześniej, w których kierowali do Wójta swoje prośby o realizację różnych inwestycji, m. in. budowę basenu, parku rozrywki i trampolin, rozbudowę stadionu i wykonanie zadaszenia nad trybunami, a nawet rozbudowę komisariatu policji.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.  Z pewnością takie rozmowy przyczynią się do ważnych refleksji i podejmowania właściwych postaw obywatelskich w przyszłości przez naszych najmłodszych uczniów. Dziękujemy Panu Wójtowi za poświęcony czas i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej. (SPnr1 Domaradz)

Ostatnio zmienianywtorek, 25 luty 2020 23:20
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne