Menu
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

przedzimowo

Załuscy i Wysoccy w Jasienicy Rosielnej

    W publikacji „Jasienica Rosielna. Zarys historii i wspomnień”, Kraków – Jasienica Rosielna 2000 Hieronim Wysocki pisze: „Najwcześniejsze w źródłach historycznych wzmianki o Jasienicy dotyczą roku 1420, a następnie roku 1442, w którym występuje Stanisław, podwójci z Jasienicy. W tym czasie wieś wchodziła w skład posiadłości Marcina Kamienieckiego (…). Wśród późniejszych właścicieli występują nazwiska Betmanów, Bonerów, Firlejów, Tarnowskich, Wierzbowskich, po czym Załuskich i Wysockich.”      W roku 1727 król August II udzielił Stanisławowi Wierzbowskiemu zezwolenia na założenie miasta Jasienica. Król…
Czytaj dalej...

Urbańscy z Haczowa

    Siedem lat po pierwszym rozbiorze Polski Haczów wraz z całym kluczem beskim został wystawiony na sprzedaż przez władze austriackie- jak pisze w publikacji  „Haczów. Gmina na Podkarpaciu” Jerzy F. Adamski.     Nabył go Adam Urbański, herbu Nieczuja. Po jego śmierci w 1803 roku wieś przeszła na syna Ignacego, który zmarł bezpotomnie w 1824 r., wtedy Haczów otrzymał jego brat Stanisław – właściciel Komborni, a po jego śmierci w roku 1834 dobrami władała siostra Ludwika z Urbańskich Rosnowska – dziedziczka…
Czytaj dalej...

generał Bronisław Prugar-Ketling

Z Trześniowem jako miejscem urodzenia związana jest postać generała dywizji Bronisława Prugara-Ketlinga. Przyszedł na świat 02 lipca 1891 r. właśnie w Trześniowie w powiecie brzozowskim.       Jego przebogaty życiorys przeczytać można m.in. w publikacji „Brzozów. Zarys monograficzny” oraz na stronach  Wikipedii. Pragnę zwrócić uwagę czytelników na ostatnie lata jego życia i na książkę wspomnieniową  „ Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. Wrzesień 1939”. Przedstawił w niej generał wierny obraz działań dywizji, której w udziale przypadły walki…
Czytaj dalej...

Rafał Kołłątaj

Z początkiem XIX wieku Trześniów był własnością  Rafała Kołłątaja, brata Hugona (1750-1812) – czołowego przedstawiciela polskiego Oświecenia, działacza Komisji Edukacji Narodowej, reformatora i rektora Akademii Krakowskiej, współautora Konstytucji 3 Maja, księdza, pisarza i filozofa.     Rafał  Kołłątaj  starszy brat Hugona i młodszy Jana otrzymał starostwo trześniowskie  po poślubieniu w 1772 r. Józefy z Grabińskich Tarłowej, kasztelanki sanockiej i kasztelanowej lubelskiej. W Polskim Słowniku Biograficznym znajdują się dość szczegółowe życiorysy obydwu Kołłątajów – Hugona i Rafała. Zaś w Herbarzu Polskim Adama…
Czytaj dalej...

August Pius Benedykt Dzieduszycki

     W roku 1883 funkcję starosty brzozowskiego objął August Dzieduszycki i pełnił ją   najdłużej ze wszystkich starostów brzozowskich, albowiem aż do roku 1900, kiedy to przeszedł w stan spoczynku po blisko 17 latach pełnienia powierzonych mu obowiązków starosty.       August Dzieduszycki pochodził z zamożnej arystokratycznej rodziny ziemiańskiej, posiadającej tytuł hrabiowski, herbu Sas blisko spokrewnionej z późniejszym namiestnikiem Galicji, hrabią Wojciechem Dzieduszyckim. Ojcem Augusta był hrabia Maurycy Dzieduszycki, wybitny historyk i publicysta, wieloletni urzędnik administracji galicyjskiej.  Był on członkiem Polskiej…
Czytaj dalej...

Franciszek Ksawery Prek. Głuchoniemy pamiętnikarz, akwarelista i podróżnik z Nozdrzca

Urodził się w Nozdrzcu nad Sanem 29 sierpnia 1801 r. jako syn Tadeusza – szambelana króla Stanisława Augusta i Amelii z hrabiów Bukowskich. Nozdrzec był też miejscem urodzenia jego matki.         W tym czasie, kiedy mieszkali tam Prekowie Nozdrzec leżał na pograniczu Ziemi Przemyskiej z jej wysoką kulturą umysłową i towarzyską i Ziemi Sanockiej ogarniętej w pełni sarmatyzmem i konserwatyzmem społecznym. Nozdrzec często zmieniał właścicieli. Najdawniej posiadali go: Rzeszowscy, Tarnowscy, Stadniccy, Wapowscy, Szpotowie, Duninowie, Wolscy, wreszcie Bukowscy, po których nastali…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne