Menu
Dzisiaj jest: 12 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Aleksandra, Dagmara


SANOK BĘDZIE ZAOPATRYWAŁ BRZOZÓW W WODĘ...3

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Muzeum Regionalne w Brzozowie. II Sesja Krajoznawcza "Skarby regionu brzozowskiego".

     Muzeum Regionalne zorganizowało 28 listopada 2019 r. pod patronatem honorowym burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego II Sesję Krajoznawczą "Skarby regionu brzozowskiego".

  Przedsięwzięcie poprowadziła dyrektor brzozowskiego muzeum Agnieszka Adamska, na wstępie witając przybyłych gości: przedstawicieli samorządu i polityki, kierowników placówek kulturalnych, oświatowych i sportowych, brzozowskich społeczników oraz animatorów kultury, a także reprezentantów środowisk turystyczno-krajoznawczych. Zanim głos przejęli prelegenci, kilka słów do zgromadzonych skierował burmistrz Brzozowa, który zwrócił uwagę na piękno przyrodnicze i kulturowe ziemi brzozowskiej oraz potrzebę popularyzacji tego terenu wśród turystów. Sama sesja została podzielana przez organizatorów na 2 panele po 3 referaty. Pierwszy panel nosił tytuł "Atrakcyjność regionu brzozowskiego w ujęciu ogólnym". Otworzył go Jacek Cetnarowicz, który przedstawił temat "Powiat brzozowski - dziedzictwo kulturowe Pogórza". Prelegent to z wykształcenia historyk, przewodnik beskidzki, pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie, współautor publikacji „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości”, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za żmudną, ale cenną pracę przy tej publikacji. Jako kolejny mówca z referatem "Walory kulturowe i przyrodnicze Nadleśnictwa Brzozów zaprezentował się zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzozów Tomasz Masłowski - z wykształcenia leśnik, autor (wraz z Grzegorzem Dziubą) monografii Nadleśnictwa Brzozów, wydanej przez brzozowskie muzeum. Tę część sesji zamknęło wystąpienie Pawła Gądka - z wykształcenia historyka, pracownika Muzeum Regionalnego w Brzozowie, członka Rady Sołeckiej Sołectwa Humniska-Skrzyżowanie, którego historyczne zainteresowania badawcze skupiają się na okresie II wojny światowej w regionie brzozowskim. Prelegent - modyfikując pierwotnie zgłoszony temat - przybliżył zgromadzonym ciekawą, autorską koncepcję wytyczenia "Brzozowskiego szlaku pamięci okupacji niemieckiej w latach 1939-1944". Po krótkiej przerwie odbył się II panel sesji noszący tytuł "Niezwykli ludzie regionu brzozowskiego jako czynnik jego promocji". Agnieszka Adamska - z wykształcenia kulturoznawca międzynarodowy, dyrektor Muzeum Regionalnego, redaktor naczelna "Wiadomości Brzozowskich" - w swoim wystąpienia przybliżyła postacie i twórczość nieżyjących już regionalnych poetów i ich umiłowanie poezji oraz rodzinnej ziemi. Przedostatnie wystąpienie "Założenia szlaku kulturowego śladami ciekawych postaci regionu brzozowskiego" było autorstwa Mateusza Podkula - historyka z wykształcenia, pracownika Muzeum Regionalnego w Brzozowie, przewodnika beskidzkiego, prezesa Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie, członka Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”. W kilku słowach pomysł ten uzupełnił obecny na spotkaniu poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, który przypomniał jeszcze kilka ważnych dla regionu osobistości. Jako ostatni na sesji zabrał głos dr Łukasz Bajda - z wykształcenia historyk, dr nauk historycznych (doktorat na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie), przewodnik beskidzki, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, autor przewodników turystycznych oraz opracowań dotyczących przeszłości Ziemi Sanockiej ze szczególnym naciskiem na warstwę szlachecką. Jego referat poświęcony był burzliwym losom "pięknej Gabrieli", czyli Katarzynie Starzeńskiej z Grabownicy Starzeńskiej. II Sesję Krajoznawczą zakończyły krótkie wypowiedzi i uwagi trójki gości: Tadeusza Stępnia - prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska, Zofii Olejko - animatorki kultury, kierowniczki zespołu i kapeli "Graboszczanie" oraz Stanisława Orłowskiego - jednego z najsłynniejszych przewodników i działaczy turystycznych w Bieszczadach.

Organizatorzy składają szczególne podziękowania na ręce sponsorów sesji: brzozowskiej cukierni Wacława Bieńczaka, właścicieli firmy Gran-PiK Liwocz Grażyny i Andrzeja Wójtowiczów oraz właściciela "Iwoniczanki" Tadeusza Bocheńskiego. Mateusz Podkul

Od redakcji: Ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi atrakcyjności Brzozowa i regionu podzielił się z uczestnikami Sesji… Stanisław Orłowski, który zauważył, że autokary z wycieczkami w zasadzie w Brzozowie w centrum i nie tylko, nie mają się gdzie zatrzymać, aby wycieczkowiczom w kraju pokazać miasto i jego cenne zabytki. Podobne problemy parkingowe występują w pobliżu restauracji, stąd też nie zamawiane są tam posiłki i miasto jest omijane. Nawiązując do atrakcyjności pogórzy w tym także Przemysko-Dynowskiego zauważył, że na drogach powiatowych i wojewódzkich w regionie brak jest na wzniesieniach zatok przystankowych dla autokarów skąd można byłoby pokazywać turystom atrakcyjne panoramy pogórzańskie. Nie chodzi tu o zatoki przystanku komunikacji samochodowej a o wyznaczone miejsca, gdzie autokar z wycieczką mógłby się bezpiecznie zatrzymać na czas obejrzenia panoramy często z ciekawymi zabytkami w krajobrazie.

Haczowskie murale

       Arkadiusz Andrejkow - sanocki artysta upowszechnia od pewnego czasu dość mało znany przekaz sztuki naściennej – murale. Murale rozumiane jako grafika wielkoformatowa kojarzą się nam głównie z murowanymi powierzchniami zazwyczaj ścian budynków. Arkadiusz Andrejew, poszedł o krok dalej. Dla niego doskonałym tłem stały się między innymi drewniane ściany wiejskich stodół. Tematyką, którą podejmuje na swych muralach to portrety ludzi, zazwyczaj prostych w codziennych strojach i sytuacjach. Wykorzystuje do tego motywy ze starych zdjęć. Takie murale spotyka się już nie tylko w regionie sanockim. Ostatnio zawitał do Haczowa, gdzie pierwsze trzy jego dzieła już zdobią tę miejscowość. Każde z nich to oddzielna historia ludzi tam obrazowanych.  O jednym z nich pisze w swej FB-zakładce… zdjęcie, którym się inspirowałem należy do jednych z najstarszych nad którymi pracowałem, ponieważ pochodzi prawdopodobnie z roku 1914. Przedstawia ono prapradziadka (Jana Turkiewicza, 1841-1927, po środku z wąsami), obecnego właściciela gospodarstwa, który po studiach rolniczych otrzymując w spadku dom z działką przeprowadził się do Haczowa z Gliwic i zajął się pracą na roli. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, to chyba jeszcze nie koniec pracy pana Arkadiusza w Haczowie, będą najprawdopodobniej kolejne murale. (inf. wł.)

Fot. w galerii1-3 Historyczny Haczów, fot 4-5 Brzozowiana

Więcej o autorze i jego muralach:


Europoseł Elżbieta Łukacijewska gościem Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej

        25 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej przyjmowaliśmy wyjątkowego gościa - Panią Elżbietę Łukacijewską, która pełni funkcję posła  do Parlamentu Europejskiego. Dzięki Jej finansowemu wsparciu, Pan Kazimierz Barański, znany w naszym regionie Społecznik działający na rzecz dzieci, wykonał w naszej szkole baśniowe malowidła, stanowiące niezwykłą dekorację sal lekcyjnych i korytarzy. W spotkaniu wzięła też udział Pani Katarzyna Rysz-Jęczkowska,  Dyrektor Biura Poselskiego w Sanoku.

      Uczniowie klas starszych w  okolicznościowym wystąpieniu, wsparci prezentacją multimedialną, opowiedzieli o historii szkoły,  przedstawili kierunki działań dydaktycznych wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych naszej placówki, a także ofertę edukacyjną i najważniejsze osiągniecia swoich kolegów w różnorodnych projektach edukacyjnych, programach czy konkursach na przestrzeni ostatnich lat. Nasi wychowankowie podkreślali, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, silnie akcentowane są wartości rodzinne. Poprzez różnorodne działania placówka kształtuje postawy patriotyczne i religijne, ekologiczne, społeczne, obywatelskie, prozdrowotne, przygotowuje do życia w demokratycznym społeczeństwie, uczy respektowania praw i obowiązków dziecka, ucznia, obywatela. Uczniowie zaprezentowali również liczne akcje charytatywne, w których biorą udział, zwracali uwagę na szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz na podejmowanie skutecznych starań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczonych na rozwój szkoły i wzbogacenie oferty edukacyjnej. W nawiązaniu do poszanowania dziedzictwa kulturowego uczniowie klas młodszych wykonali ludowy taniec „Trojak”, a  chór szkolny uświetnił spotkanie doniosłym śpiewem pieśni patriotycznych.

Idee społecznikowskie, dzięki którym powstała nasza szkoła, są w żywe i dziś. Troska Ludzi Wielkiego Serca o dobro dzieci umożliwia podejmowanie  różnorodnych inicjatyw wspierających rozwój naszych uczniów, co utwierdza w przekonaniu, że warto pomagać…

Na pamiątkę spotkania, wykonane zostały fotografie, a obecni Goście w dowód uznania  za zaangażowanie w działalność społeczną otrzymali okolicznościowe statuetki. Pani Elżbieta podarowała uczniomy gry planszowe. 

Cieszymy się ze spotkania i mamy nadzieję, że na długo zapiszemy się w Pani pamięci.

Agnieszka Łobaza

Krzywe. W „Salonikowym Zwierciadle” - szumiały bory i knieje…

     25 listopada z inicjatywy „Saloniku w Krzywem Zwierciadle” w miejscowym Domu Ludowym odbyło się widowisko „A lasy – bory – puszcze – knieje szumią …!” Zaproszenie do organizacji tego przedsięwzięcia przyjęli myśliwi, leśnicy, Stowarzyszenie „Dobra Myśl” z Grabownicy Starzeńskiej, Szkoła Podstawowa w Dydni, Szkoła Podstawowa w Niebocku, GOK w Dydni i sympatycy saloniku.  

    „Na dzień dobry” uczestnikom spotkania pytanie retoryczne - czy pamiętamy o ogrodach – wyśpiewała Monika Krowiak (wykonując utwór Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”). I było to myślą przewodnią całego spotkania. Dalsza część montażu słowno-muzycznego odnosiła się właśnie do tego czy i na ile pamiętamy, że wszyscy jesteśmy z tych symbolicznych ogrodów, borów, kniei, o czym i  one dziś przypominają nam swym poszumem wiatru; kto umie słuchać, to wie…

Nawiązując do przeszłości literacko muzycznej traktującej o lasach, borach, łąkach i polach – czyli o szeroko rozumianej przyrodzie, przypomniano utwory powstałe w XIX wieku choćby Stanisława Moniuszki; z lat 20 -tych minionego wieku - Jerzego Brauna, lat II wojny i współczesne. Nie pominięto poezji piszących współcześnie w naszym regionie np. Edwarda Marszałka z Krosna czy Kazimierza Michańczyka z pobliskiej Grabownicy Starzeńskiej.

Piosenki i wiersze usłyszeliśmy w wykonaniu młodzieży szkolnej z Dydni i Niebocka a to: Krzysztofa Kocyła, Jolanty Kufel, Kamili Starosińskiej, Nikoli Milczanowskiej, Zuzanny Adamskiej, Iwony Chuchra,  Klaudii Dobosz, Justyny Zubel, Martyny Kopczyk, Julii Pomykała i Emilii Błaż oraz pań: Aleksandry Houdek z Grabownicy i Aleksandry Rysz (nauczycielka SP w Dydni). Młodych wykonawców SP Niebocko przygotowała do występu p. Jadwiga Rajtar-Żaczek a SP Dydnia  p. Zofia Chorążak. 

Zaangażowa w realizacji programa grupa wykonawców, z miejsciwego DPS: Zofia Sokołowska, Stanisław Klepczyk, Bogdan Boroń, Andrzej Grudz, Janina Czebieniak oraz Paweł Dąbrowiecki, która wystąpiła z wirszami, śpiewem i pantomimą - pracowała pod kierunkiem instruktorek  Agnieszki Indyk i Beaty jatczyszyn.

Oddzielną niejako acz komponującą się z poprzednią, była część o roli i znaczeniu myślistwa w szeroko rozumianej ochronie przyrody. Tu pierwszoplanowe role odegrały p. Anna Szuba oraz łowieckie Diany czyli kobiety będące myśliwymi, panie Małgorzata Wolanin i Teresa Brzezawska-Juszczak. W pigułce przypomniano dawne łowy, polowania i zwyczaje z tym związane między innymi ślubowanie myśliwych, myśliwski chrzest, pokot, hubertowskie  i wigilijne polowania czy modlitwę Diany. Tak jak w tradycji łowieckiej gra na rogu obwieszczała początek i zakończenie łowów; także i tu, strofami Koncertu Wojskiego z mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza” w wykonaniu Krzysia Kocyły, obwieszczono zakończenie kolejnej części spotkania. Dopełnieniem tego był występ sygnalistów myśliwskich Jakuba Suwały i Grzegorza Zubla, dających sygnał do degustacji przygotowanych  myśliwskich wyrobów.  Była to okazja do towarzyskich rozmów i pogawędek także przy kawie i ciastach przygotowanych przez panie z Krzywego Annę Kocyło, Bożenę Howorko, Zofię Turoń, Marię Nykiel (proziaki!) i Renatę Cipora oraz podziwiania wystawy płaskorzeźby Bolesława Kostura, prezesa Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie, które było współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Tematyka spotkania, bardzo trafna  - uświadamiała wielu uczestnikom jak mało wiemy o otaczającej nas przyrodzie na progu XXI wieku.

Spotkania salonikowe mają już swą tradycję i grono wiernych przyjaciół sięgające daleko poza Krzywe. Przykładem może być obecność rzecznika prasowego Lasów Państwowych w Krośnie, Edwarda Marszałka, grona przyjaciół z Rzeszowa, Dubiecka, Dynowa, Brzozowa, Grabownicy Starzeńskiej  i sąsiednich miejscowości gminy Dydnia. (inf. wł.)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne