Menu
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Magdalena Korona
reklama

Nozdrzec i Domaradz. Będą płoszyć wilki...

fot. organizatora akcji fot. organizatora akcji

     W związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe, gospodarskie i leśne oraz o istniejącym zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i ich mienia informuję, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, decyzją nr WPN.6401.1.63.2023.KW.2, z dnia 5 kwietnia 2023 r. wydał zgodę na umyślne niepokojenie lub płoszenie wilków podchodzących do zabudowań na terenie Gminy Nozdrzec pod następującymi warunkami:

Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Nozdrzec bezpośrednio zagrożonych przez wilki, a także zainteresowane podmioty.

Płoszenie i niepokojenie będzie polegało na użyciu materiałów hukowych, kołatek, syren dźwiękowych, petardy, rac, świateł stroboskopowych oraz innych urządzeń/materiałów pozwalających na odstraszenie wilka, lecz nie powodujących zagrożenia życia dla wilka, jak i dla mieszkańców.

Przez wzgląd na to, iż nie ma możliwości podania dokładnej ilości osobników wilka, które będą płoszone i niepokojone, stąd uwarunkowana konieczność podania stwierdzonej ilości płoszonych wilków w sprawozdaniu. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca. Niniejsza decyzja jest ważna do 5 października 2023 roku.

Ponadto informuję, że niedozwolone jest umyślne płoszenie lub niepokojenie zwierząt niezgodnie z powyższymi warunkami. Osoby które dokonają umyślnego niepokojenia lub płoszenia wilków podchodzących do zabudowań na terenie Gminy Nozdrzec zobowiązane są do zgłoszenia telefonicznego (134398020 wewn. 29), bądź osobistego w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pokój 29, jednak nie później niż do dnia 5 października 2023 r. (UG Nozdrzec)

UZUPEŁNIENIE  8 CZERWCA 2023 R,

Płoszenie wilków  (7 czerwca 2023)

W decyzji WPN.6401.1.86.2023.KW.3 z dnia 5 czerwca 2023 otrzymanej od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania zezwolenia na  płoszenie wilków na terenie Gminy Domaradz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zezwolił Wójtowi Gminy Domaradz na umyślne płoszenie lub niepokojenie na terenie Gminy wilków, które zbliżają się do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych przy spełnieniu następujących warunków.

Umyślne płoszenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Domaradz bezpośrednio zagrożonych przez wilki, a także zainteresowane podmioty.

Płoszenie będzie realizowane przy użyciu materiałów hukowych i kołatek oraz innych urządzeń/materiałów pozwalających na odstraszanie wilka, lecz niepowodujących zagrożenia dla tego gatunku jak i dla mieszkańców.

Autor: Angelika Mikoś

Ostatnio zmienianyśroda, 13 wrzesień 2023 13:56
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne