Menu
Dzisiaj jest: 27 Luty 2021    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel
NAJNOWSZE:

sercomania

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018

REKTOR I SENAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ  SZKOŁY ZAWODOWEJ im. Jana Grodka w Sanoku, zapraszają serdecznie na inaugurację roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość odbędzie się 2 października 2017 roku. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa na tej uroczystości z której relacja dzięki Wam trafi do szerszego kręgu odbiorców.

Poniżej przedstawiamy program uroczystości.

9:00 - Msza św. w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku w Kościele Przemienienia Pańskiego

10:30 - Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 (Aula Centrum Sportowo-Dydaktycznego)

• Hymn Państwowy

• Otwarcie uroczystości i przemówienie inauguracyjne JM Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku- dr Elżbieta Cipora, doc. PWSZ

• Gaude Mater Polonia

• Immatrykulacja

• Gaudeamus Igitur

• Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów pierwszym absolwentom studiów magisterskich na kierunku praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

• Wystąpienia zaproszonych gości

• Wystąpienie przedstawiciela studentów

• Wykład inauguracyjny - ks. prof. dr hab. Janusz Mierzwa: „Wartości chrześcijańskie w cywilizacji europejskiej”

• Występ studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

Dziękujemy Państwu za bardzo dobrą współpracę, mając nadzieję, że w rozpoczynającym się roku akademickim 2017/2018 będzie ona przebiegała tak jak do tej pory. 

Czytaj dalej...

Pogranicza – wczoraj, dziś i jutro

Już po raz piąty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku odbyła się międzynarodowa konferencja „Na pograniczach kultur i narodów. W tym roku jej hasło  przewodnie brzmiało: „Wczoraj – dziś – jutro”.

Zakres poruszanych tematów był bardzo szeroki, obejmował problematykę gospodarczo-ekonomiczną, edukacyjną, społeczną, historyczną, literacką i kulturalną. Od lat konferencja ma bowiem na celu spotkanie i dialog pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin badającymi procesy i zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące na pograniczach, ze szczególnym uwzględnieniem regionów pogranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej (choć w tym roku nie brakło też referatów omawiających pogranicza bardziej egzotyczne: amerykańsko-meksykańskie czy hindusko-pakistańskie). Impreza trwała od 14 do 17 września, w tym czasie można było wysłuchać ponad 70 wystąpień.

"To naprawdę duża satysfakcja i sukces, że w Sanoku udaje się od pięciu lat zorganizować tak dużą, międzynarodową i ważną już w środowisku naukowym konferencję mówi dr Anna Chudzik, sekretarz konferencji. – Fakt, że wielu uczestników wraca do nas już drugi czy trzeci raz, to dodatkowo dowód zaufania i pozytywna recenzja naszych działań. Ponadto warto podkreślić, że namacalnym efektem naszych działań jest już osiem tomów serii wydawniczej "Na Pograniczach Kultur i Narodów".

Spotkanie miało charakter międzynarodowy, oprócz referentów z całej Polski (m.in. z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Katowic, Krakowa, Lublina, Rzeszowa i oczywiście Sanoka), występowali również goście z ośrodków akademickich i badawczych z Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Niemiec.

„Nasi goście nie ukrywają, że przyciąga ich także klimat Sanoka i bliskość Bieszczadów, które mogą także w ramach konferencji odwiedzić - podkreśla dr Jolanta Karolczuk, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. - To ważne wydarzenie nie tylko dla PWSZ, ale i dla miasta”.

Uczestnicy mieli możliwość nie tylko brać udział w wykładach – imprezą towarzyszącą przedsięwzięciu był także koncert zespołu SOUL pt. „Muzyczny dialog kultur w twórczości chóralnej Romualda Twardowskiego” przygotowany przez dr Monikę Brewczak.

Partnerami imprezy byli: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum Historyczne w Sanoku.

Wojciech Pajestka

Czytaj dalej...

Studia – praca – pieniądze

Studia – praca – pieniądze? PWSZ zaprasza! Jeżeli chcesz zdobyć zawód już w trakcie studiów, uczęszczając na praktyki w przedsiębiorstwach, które w przyszłości mogą stać się Twoim miejscem pracy, a dodatkowo otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości ponad 2 tys. zł. netto, nie powinieneś mieć wątpliwości, gdzie podjąć studia.

Zostając studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku i zgłaszając się do udziału w projekcie „Program płatnych praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, stajesz się stażystą w wybranej – odpowiedniej do kierunku Twoich studiów – firmie, odbywasz tam praktykę zawodową, za którą otrzymujesz wynagrodzenie, a po ukończeniu studiów, lub nawet w ich trakcie, możesz w niej podjąć zatrudnienie. Mamy już pierwszych absolwentów, których praktyka w ramach projektu zakończyła się pracą w wyuczonym zawodzie w miejscu odbywania praktyk (o ich doświadczeniach niebawem).

Ale to nie wszystko – uczelnia realizuje ponadto dwa inne, związane z udoskonalaniem jakości kształcenia projekty. W roku akademickim 2016/17 czterdziestu czterech studentów I roku Pielęgniarstwa objął „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”.  W okresie wakacyjnym zrealizowali oni płatne praktyki zawodowe w Szpitalach w Sanoku, Brzozowie oraz Lesku. Od października 50% najlepszych z nich objętych zostanie również programem stypendialnym - przez 9 miesięcy będą otrzymywali 660 zł miesięcznie. W programie studiów pielęgniarskich znajdzie się też dodatkowy przedmiot pn. „Edukacja w zakresie samoopieki w żywieniu enteralnym” w całości opłacany z projektu. Warto zaznaczyć, że studentom objętym projektem, oprócz wynagrodzeń za odbywaną praktykę, zwraca się też koszty dojazdu do miejsca odbywania praktyki.

Uczelnia realizuje także projekt „Kształcimy zawodowców”, w ramach którego na kierunku Mechanika i budowa maszyn zorganizowano warsztaty „HyperWorks – podstawy użytkowania”. Program warsztatów uwzględniał wiele specjalistycznych zagadnień, m.in.: pracę ze środowiskiem HyperMesh , geometrię 2D i 3D, siatkowanie 2D i 3D, analizy numeryczne, hyperview-prezentację wyników oraz morphing.

Na kierunku Ekonomia zorganizowane zostały warsztaty kształcące kompetencje pn. „European Business Competence*Licence”. Program warsztatów  uwzględniał m.in rejestrację i uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej, startupy, grę symulacyjną "Zarządzanie firmą", rozwiązywanie bieżących problemów, analizę przyczynowo-skutkową, wprowadzanie ulepszeń, opracowanie biznes planu i przygotowanie budżetu, samodzielną analizę wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy.  

Natomiast na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych w ramach tego samego projektu przeprowadzono  „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”.

Od października 2017 r. przewidziano jeszcze przeprowadzenie dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, a także dodatkowe zadania praktyczne. Zajęcia z pracodawcami odbywać się będą na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Ekonomia, Mechanika i budowa maszyn, Praca socjalna, a zajęcia praktyczne na kierunkach: Nowe media, reklama, kultura współczesna, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika.

Jeżeli jeszcze nie wiesz, jaka decyzję dotyczącą przyszłości podjąć – zapraszamy do PWSZ w Sanoku! 

Szczegóły dotyczące projektów znajdziesz pod linkiem:

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/fewer

Natomiast informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow/

Czytaj dalej...

Dodatkowa rekrutacja na studia

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia w roku akademickim 2017/18. Nabór uzupełniający zakończy się 25 września br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku proponuje zainteresowanym jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich oraz dwa magisterskie.

 Studia licencjackie:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

- rytmika w edukacji i wychowaniu

- zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej

EKONOMIA

- bez specjalności

- ekonomika handlu i sprzedaży

- rachunkowość i podatki - NOWOŚĆ!

NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA

- bez specjalności

- grafika komputerowa

- fotografia i film

PEDAGOGIKA

- edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

- logopedia i terapia pedagogiczna

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

PIELĘGNIARSTWO  (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)

PRACA SOCJALNA

- praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową

- praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

- praca socjalna z resocjalizacją

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 Studia inżynierskie:

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- zarządzanie jakością produkcji

- logistyka w przedsiębiorstwie

- informatyka stosowana w budowie maszyn

- mechatronika z informatyką

- programowanie i obsługa obrabiarek CNC

ROLNICTWO

- doradztwo rolniczo-ekonomiczne

- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

- menadżer spółdzielczości

- lider samorządu

 Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów na kierunkach pielęgniarstwo i praca socjalna.

 Szczegółowe informacje: Dział Toku Studiów, budynek A, p. 106 tel. (13) 46 55 956, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Zapraszamy!

Czytaj dalej...

Studia w Sanoku? Zobacz, czym możemy Cię zaskoczyć!

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a niekoniecznie – z różnych względów – chcesz wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to jedenaście kierunków licencjackich i inżynierskich, dwa magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, e-learning, indywidualna organizacja i tok studiów, brak ograniczeń wiekowych dla kandydatów i – żeby było już naprawdę łatwo – rekrutacja elektroniczna.

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Studia licencjackie:

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

- rytmika w edukacji i wychowaniu

- zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce estradowej

EKONOMIA

- bez specjalności

ekonomika handlu i sprzedaży

- rachunkowość i podatki - NOWOŚĆ!

NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA

- bez specjalności

grafika komputerowa

- fotografia i film

PEDAGOGIKA

- edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

- logopedia i terapia pedagogiczna 

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

PIELĘGNIARSTWO  (od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia proponuje na tym kierunku płatne praktyki)

PRACA SOCJALNA

- praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową

- praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

- praca socjalna z resocjalizacją

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Na czterech kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje - za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

Studia inżynierskie:

GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

- zarządzanie jakością produkcji

- logistyka w przedsiębiorstwie

- informatyka stosowana w budowie maszyn

- mechatronika z informatyką

- programowanie i obsługa obrabiarek CNC 

ROLNICTWO

- doradztwo rolniczo-ekonomiczne

- monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH

- menadżer spółdzielczości

- lider samorządu

Od zeszłego roku PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa i pracy socjalnej.

Studia magisterskie:

Pielęgniarstwo

Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji  zawodowych.

Studia podyplomowe:

Bezpieczeństwo żywności

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja medialna i kulturalna (film, teatr, nowe media, sztuki plastyczne)

Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną

Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC

Komputerowe wspomaganie projektowania inżynierskiego

Oligofrenopedagogika

Przygotowanie pedagogiczne

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną (z przygotowaniem pedagogicznym)

Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Socjoterapia i profilaktyka społeczna

Spółdzielczość w nowych warunkach ekonomicznych

Stosowana psychologia sportu

Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020

Zarządzanie jakością TQM

Zarządzanie placówką oświatową

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożlwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

Kursy i szkolenia

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Szkolenie w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Szkolenie na asystenta rodziny

Ci, którzy mają porównanie, twierdzą, że PWSZ w Sanoku zaskakuje na plus – rzetelnością przekazywanej wiedzy, indywidualnym podejściem do studentów, no i – co nie jest bez znaczenia – tym, że pracownicy uczelni kojarzą większość studentów z imienia i nazwiska:) Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś – daj szansę rodzimej uczelni. Jesteśmy tu dla Ciebie. (materiał przesłany)

Czytaj dalej...

Studia magisterskie na PWSZ

SAME KORZYŚCI – I TO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Dziś egzaminy magisterskie zdawali studenci kierunku praca socjalna. Między innymi Witold Jawor, który licencjat z finansów i bankowości obronił 18 lat temu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od tego czasu jest czynny zawodowo, a także społecznie, mieszka w Rzepedzi, pracuje w Sanoku, przez trzy kadencje pełnił funkcję radnego gminy, obecnie jest radnym powiatowym. O tym, dlaczego podjął studia i czemu wybrał Sanok, a także w jakim stopniu spełniły one jego oczekiwania i co zaskoczyło go tutaj najbardziej – opowiada w rozmowie z Anną Strzelecką.

Na skutek różnych życiowych okoliczności, tuż po licencjacie, zmuszony byłem podjąć pracę zawodową. A kiedy człowiek ma już zorganizowane, aktywne życie, pracuje, założył rodzinę, ciężko wyrwać mu się, zwłaszcza z Bieszczad, na studia do większych ośrodków. Dlatego możliwość zrobienia studiów magisterskich na miejscu bardzo mi odpowiadała, dając możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych z nauką. Poza tym jako wieloletni radny, chciałem dokładnie poznać sprawy związane z pracą socjalną, a jako że pełna nazwa kierunku brzmi: „Praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania” – liczyłem, że pozwolą mi one zgłębić i usystematyzować zagadnienia znane mi dotąd od strony praktycznej, takie jak chociażby konstrukcja budżetu. Postanowiłem podjąć te studia również dlatego, że parę razy zdarzyło się, iż wymóg wykształcenia magisterskiego decydował o liczbie punktów w projektach, do których aplikowałem. Co z tego, że był pomysł, że przełożyłby się na wymierne korzyści dla gminy, skoro do jego realizacji brakowało mi trzech literek przed nazwiskiem? Studiując, szybko przekonałem się, że kadra sanockiej PWSZ to nie tylko naukowcy i specjaliści w swoich dziedzinach, ale i wieloletni, doświadczeni praktycy działający na co dzień w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, będący na bieżąco z tymi zagadnieniami, często doskonale znający teren. Ale nie tylko - studia dały mi możliwość poznania także trendów światowych – międzynarodowa kadra wprowadziła nas w nowe idee i koncepcje w zakresie zarządzania. Wartością dodaną był fakt, że program obejmował także dodatkowe tematy związane z pracą społeczną - zachowania interpersonalne, wypalenie zawodowe, stres – wszystko, co ważne, również w działaniach pozazawodowych. Co jeszcze? Po kierunku tym zdobywa się nie tylko tytuł magistra, ale i zawód regulowany ustawowo, absolwenci stają się certyfikowanymi pracownikami socjalnymi. Jeśli ktoś zawodowo związany jest z pomocą społeczną, może awansować w widełkach płacowych. Więc jeśli pyta mi się pani, czy warto studiować w Sanoku, powiem tak: dorośli, myślący ludzie, umiejący docenić czyjś wysiłek i wkład pracy, którym zależy na konkretach – nie powinni się zastanawiać. Same korzyści – i to na wyciągnięcie ręki. (materiał przesłany)

Czytaj dalej...

TRWAJĄ PRAKTYKI STUDENCKIE W RAMACH PROJEKTÓW UCZELNIANYCH

      Wakacje co prawa właśnie się zaczęły, ale nie dla wszystkich – studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku na wymarzony odpoczynek muszą jeszcze poczekać, zwłaszcza ci zaangażowani w prowadzone przez uczelnię projekty unijne:

- „Kształcimy zawodowców”,

- „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”

- „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.Wszystkie trzy współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu „Kształcimy zawodowców” jest podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjno-szkoleniowe. W działania te zaangażowani są studenci kierunków: mechanika i budowa maszyn, ekonomia, praca socjalna, pedagogika, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, nowe media, reklama, kultura współczesna. Do tej pory w ramach projektu zorganizowano:
1. Na kierunku mechanika i budowa maszyn w okresie od 17 maja do 14 czerwca warsztaty kształcące kompetencje pn. „HyperWorks – podstawy użytkowania”. Warsztaty przeprowadził dr inż. Daniel Nycz. Program składał się z 40 godzin szkoleń dla każdej grupy i uwzględniał m.in. następujące zagadnienia:
• praca ze środowiskiem HyperMesh interface użytkownika
• geometria 2D i 3D
• siatkowanie (dyskretyzacja) 2D i 3D
• analizy numeryczne: liniowo-statyczna, modalna, liniowego wyboczenia, nieliniowo quasi-statyczna, nieliniowa geometrycznie
• hyperview - prezentacja wyników
• morphing

2. Na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych w terminie 23-24 marca br. szkolenie pn. „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”. W 16-godzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez dr. inż. Mateusza Kaczmarskiego oraz mgr. Andrzeja Adamskiego uczestniczyło 15 studentów.

Na kierunku ekonomia jeszcze w czerwcu br. (21-28.06.) zostaną przeprowadzone warsztaty kształcące kompetencje pn. „European Business Competence*Licence”. Zgodnie z założeniami projektu studenci zostaną podzieleni na dwie grupy, na każdą przypadnie po 40 godz. szkoleń. Warsztaty przeprowadzą dr Patrycja Pudło oraz dr Marcin Stach. Program będzie uwzględniał m.in. następujące zagadnienia:
• rejestracja i uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej
• startupy
• gra symulacyjna "Zarządzanie firmą", rozwiązywanie bieżących problemów, analiza przyczynowo-skutkowa, wprowadzanie ulepszeń• opracowanie biznes planu i przygotowania budżetu

• samodzielna analiza wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy
Ponadto w ramach projektu przewiduje się organizację certyfikowanych szkoleń, warsztatów kształcących kompetencje, dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami, wizyt studyjnych u pracodawców. Projekt pn.: „Program praktyk zawodowych w PWSZ-tach” od połowy lutego br. realizuje 102 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w prawie 50 instytucjach w Sanoku oraz miastach i gminach sąsiadujących. Studenci odbywają 6-miesieczną, zgodną z kierunkiem kształcenia, praktykę pod okiem opiekunów zakładowych i instytucjonalnych. Studenci i opiekunowie z instytucji - tak wysyłającej, jak i przyjmującej na praktykę, są wynagradzani ze środków UE. Dzięki temu projektowi uczelnia umacnia przyjęty przed laty praktyczny profil kształcenia, student zdobywa nowe użyteczne umiejętności, pogłębia nabytą wiedzę pod okiem specjalistów, czym poszerza swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, a jednostki zapewniające praktykę, w osobach praktykantów, mają dodatkową pomoc przy realizacji zadań własnych. Wszystko to prowadzi do zacieśnienia współpracy między uczelnią i przemysłem, co w konsekwencji może przysłużyć się do powstania dualnego systemu kształcenia w PWSZ, a także pomóc absolwentom przetrzeć szlaki w poszukiwaniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Na przełomie czerwca/lipca br. zostanie przeprowadzony II nabór uczestników do projektu. Obejmie on te same kierunki, tj.: ekonomię, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, gospodarkę w ekosystemach rolnych i leśnych, nowe media, reklamę, kulturę współczesną, pedagogikę, pracę socjalną, ratownictwo medyczne.

„Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku” zakłada podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania samym pielęgniarstwem, a co za tym idzie – wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów tego kierunków. W ramach projektu finansowane są działania dążące do wzmocnienia kompetencji zawodowych jego studentów, tj.: programy stypendialne, dodatkowe zajęcia, dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, opracowanie i wdrożenie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych. W trakcie rekrutacji do projektu zakwalifikowano 47 studentów i studentek – rusza on 3 lipca br., a rozpoczynają go praktyki programowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sanoku, w Szpitalu Specjalistycznym – Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lesku. Studenci uczestniczący w projekcie będą pobierali wynagrodzenie za udział w ww. praktykach, na podstawie zawartych umów trójstronnych (uczelnia-szpital-student), zgodnie z wymogami Europejskich Ram Jakości, Staży i Praktyk.

Czytaj dalej...

Trzecie miejsce Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w województwie!

O TYM SIĘ MÓWI, CZYLI SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU AKADEMICKIEGO

Komentarze po ogłoszeniu klasyfikacji końcowej współzawodnictwa międzyuczelnianego brzmiały mniej więcej tak: - Jak to się stało? Przecież w Sanoku nie ma AWF-u! – To prawda, nie ma. Jest za to PWSZ, gdzie idea promowania sportu pojawiła się w roku 2009. Powstał wówczas Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, natomiast od ostatnich dwóch lat sanoccy studenci udzielają się w wielu dziedzinach sportu, są groźnymi rywalami reprezentantów o wiele większych niejednokrotnie uczelni i bywa, że odnoszą spektakularne sukcesy. Ich sztandarową dyscypliną jest unihokej, ale nie brak też osiągnięć w wielu innych. Ogromna w tym zasługa osób z Zarządu KU AZS PWSZ: prezesa Marka Borkowskiego, wiceprezesa – a jednocześnie instruktora wychowania fizycznego w PWSZ – Mateusza Kowalskiego, sekretarza Marcina Owsiaka i opiekunem koła – Barbary Nikody (również instruktora WF). Lubiani przez studentów, do tego sami zapaleni popularyzatorzy sportu, potrafili zmobilizować młodych ludzi do ciężkiej pracy po godzinach – i, jak widać, wiedzieli, co robią.

22 czerwca br. w sanockich „Sosenkach” odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Klubu Uczelnianego AZS PWSZ Sanok. Studenci odnoszący sukcesy w największej liczbie dyscyplin zostali wyróżnieni dyplomami i okolicznościowymi statuetkami.
Złotą Piątkę kobiet wyłoniono na podstawie liczby punktów dostosowanych do miejsca zajmowanego w poszczególnych dyscyplinach. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu wśród kobiet zajęła Patrycja Wojtoń (łącznie 58 punktów). Na kolejnych uplasowały się: Karolina Sobota (47 pkt), Diana Kozdraś (39 pkt), Katarzyna Górska (33 pkt) i Małgorzata Kałamucka (26 pkt). Wśród mężczyzn pierwsze miejsce w Złotej Piątce zajął Przemysław Mindur z sukcesami startujący w imponującej liczbie dyscyplin ( łącznie zdobył rekordowe 91 pkt!). Kolejne miejsca zajęli: Dawid Grzebień (53 pkt), Przemysław Chudziak (37 pkt), Daniel Winiarski (35 pkt), Wojciech Furlich (32 pkt).

Jeśli chodzi o sukcesy drużynowe, to sanoccy studenci wiodą prym głównie w unihokeju, zdobyli bowiem: 
- I miejsce kobiet w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego, 
- I miejsce mężczyzn w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego, 
- I miejsce mężczyzn w Akademickiej Podkarpackiej Lidze Unihokeja,
- I miejsce mężczyzn w turnieju o Puchar Zarządu Głównego AZS,
- III miejsce kobiet w turnieju o Puchar Zarządu Głównego AZS.

W Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej świetnie poradziła sobie drużyna w składzie mieszanym zajmując I miejsce, gdzie gospodarzem imprezy była nasza uczelnia.

Pozostałe wysokie miejsca zdobyte w tym sezonie w edycji 2016/2017 Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego to: -II miejsce w  Narciarstwie Alpejskim kobiet (indywidualnie II miejsce Iwona Turosz). -III miejsce w: Piłce koszykowej kobiet, Piłce nożnej mężczyzn, Szachach, Tenisie Ziemnym, Lekkiej atletyce kobiet (Indywidualnie III miejsce w pchnięciu kulą zdobyła Patrycja Niemiec, a III miejsce w skoku w dal przypadło Patrycji Wojtoń. Na III miejscu uplasowała się także sztafeta mężczyzn 4x100m).
Natomiast 26 czerwca w Kielnarowej k. Rzeszowa spotkali się działacze sportowych środowisk akademickich województwa podkarpackiego, aby podsumować działalność środowiskową AZS-ów - sanocki PWSZ zajął w tym rankingu 
3. Miejsce w klasyfikacji generalnej (239 pkt) oraz 3. miejsce w klasyfikacji medalowej (za 2 złote medale, 1 srebrny, 5 brązowych), plasując się tuż za Politechniką Rzeszowską (329,5 pkt) i Uniwersytetem Rzeszowskim (294 pkt), a przed Krosnem (238).

- To był historyczny sezon dla naszej uczelni – podkreślają Mateusz Kowalski i Barbara Nikody, instruktorzy wychowania fizycznego na PWSZ. – Serdeczne podziękowania składamy wszystkim studentom za zaangażowanie, ambicję oraz serce zostawione na boisku. Dziękujemy także naszej Pani Rektor, władzom uczelni oraz jej pracownikom za okazane nam wsparcie i pomoc. To dzięki wspólnej mobilizacji udało nam się w tym roku osiągnąć ten ogromny sukces.

GRATULUJEMY!

Czytaj dalej...

Konkurs „Pamiętnik Nauczyciela” rozstrzygnięty

Od lutego do końca maja 2017 r. trwał konkurs „Pamiętnik Nauczyciela”, który został zorganizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku oraz Uniwersytet Rzeszowski. Konkurs ten odbywał się pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Spośród wielu prac, które do nas napłynęły, komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce- Małgorzata Wilgucka (Przemyśl)

II miejsce- Ryszard Jasiński (Tuplice, woj. zielonogórskie)

III miejsce- Barbara Misztal (Krasne)

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia następującym osobom:

Renata Gromek (Sanok), Zofia Więch (Nagoszyn), Barbara Wilczewska

(Niewodnica Kościelna, woj. podlaskie), Maria Grabowska (Długie), Małgorzata

Hadław (Sonina), Lucyna Zagórska-Zając (Frysztak), śp. Maria Sojka/Lucyna

Trzeciak (Rzeszów), Anna Dereń (Besko), Monika Jonik (Strzyżów), Anna

Dryniak (Przemyśl), Elżbieta Ciemięga (Lubaczów).

 Zwycięzcom i autorom prac wyróżnionych serdecznie gratulujemy! Wszystkich uczestników konkursu serdecznie zapraszamy na galę wręczenia nagród, która  będzie miała miejsce 13 października 2017 roku (piątek) w Sali Widowiskowo-Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (termin zostanie potwierdzony drogą internetową i telefonicznie). Zgodnie z zapowiedzią, jesienią 2017 roku zostanie wydana "Monografia pamiętników nauczycielskich". Uroczystość jej wręczenia odbędzie się w Rzeszowie, a wszelkie informacje związane z tym wydarzeniem będą przekazywane Państwu na bieżąco. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i za dostarczenie nam pięknych wrażeń, pozytywnych wzruszeń i dowodów na to, że „nauczycielstwo” to nie zawód, a powołanie i misja, które wypełniamy w codziennej, mozolnej pracy z uczniem i wychowankiem.

Czytaj dalej...

PWSZ otrzymała certyfikat "Uczelni Liderów".

 

Już po raz trzeci sanocka PWSZ otrzymała certyfikat "Uczelni Liderów". Jak napisano w uzasadnieniu, "potwierdza to konsekwencję i stałość we wdrażaniu

nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.”

W VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, którego organizatorem merytorycznym jest  Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku została uhonorowana certyfikatem „Uczelni Liderów”. 14 czerwca, na Gali „Uczelni Liderów” w Pałacu Staszica w Warszawie, wyróżnienie to odebrała Prorektor ds. Rozwoju i Nauki dr Grażyna Rogala-Pawelczyk.

W Programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe, które kształcą absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym ze środowiskami przedsiębiorców), wyróżniają się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej, nowatorskim podejściem do nauczania, kreatywnością, wizjonerskim stylem zarządzania oraz wysoką jakością kształcenia. Certyfikat przyznano na okres od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r.

W ramach tegorocznej edycji programu nasza uczelnia otrzymała także Certyfikat Srebrny – przyznawany szkołom wyższym, które po raz trzeci uzyskały Znak Jakości „Uczelnia Liderów”, „co – jak napisano w uzasadnieniu – potwierdza konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.” Wyróżnienie Aurea Praxis „za szczególne, osobiste zaangażowanie a rzecz rozwoju i promowania w kierowanej przez siebie uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej” otrzymało dwóch rektorów szkół wyższych, jednym z laureatów jest rektor sanockiej PWSZ doc. dr n. med. Elżbieta Cipora. GRATULUJEMY!

(galeria zdjęć z uroczystości na www.uczelnia-liderow.pl)

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne