Menu
Dzisiaj jest: 1 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Igor, Remigiusz
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

komisarz Dariusz Hędrzak z KPP w Brzozowie w gronie najlepszych na Podkarpaciu

 • Dział: Inne

     W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. O miano najlepszego dyżurnego rywalizowało 21 funkcjonariuszy reprezentujących komendy powiatowe i miejskie województwa podkarpackiego. Zwycięzcą został asp. szt. Zenon Wilk - dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, który będzie reprezentował Podkarpacie w finale.

Każdego dnia dyżurni jednostek Policji podejmują istotne decyzje w sprawach, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też, służba na tym stanowisku wymaga od funkcjonariusza szczególnego zaangażowania, odpowiedzialności i doświadczenia.

28 września w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyły się zmagania mające na celu wyłonienie najlepszego podkarpackiego dyżurnego. Uczestników konkursu przywitał insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz mł. insp. Grzegorz Wojtas Naczelnik Sztabu Policji wspólnie z zastępcą podinsp. Maciejem Gawrysiem. Eliminacje wojewódzkie patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Dwudniowe zmagania podzielone zostały na dwa etapy: część teoretyczną - polegającą na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań oraz część praktyczną - obejmującą symulację pracy dyżurnego na stanowisku kierowania. Funkcjonariusze odbierali zgłoszenia telefoniczne. W tym zadaniu sprawdzane były przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowania zgodnie z określonym algorytmem.

Zwycięzcą został asp. szt. Zenon Wilk - dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nisku, II miejsce zajął kom. Dariusz Hędrzak z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, a III miejsce przypadło asp. szt. Grzegorzowi Starzykowi z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Nagrody najlepszym dyżurnym garnizonu podkarpackiego wręczyli insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, Tomasz Pieniowski Przewodniczący Stowarzyszenie IPA Region Rzeszów KWP. W organizację konkursu włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie.

Asp. szt. Zenon Wilk reprezentować będzie podkarpacką Policję w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 22-24 listopada w Szkole Policji w Katowicach. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale. (fot. w galerii i tekst KWP Rzeszów)

Sztandar gminy Dydnia uroczyście poświęcony

     29 września w uroczystość Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała – podczas odpustu parafialnego ku czci św. Michała Archanioła odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gminy Dydnia, którego dokonał o. Andrzej Bielat OP.

Rada Gminy w uchwale z dnia 13 listopada 2015 r. wyraziła wolę ustanowienia św. Michała Archanioła Patronem Gminy Dydnia.  11 września 2017 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą uprawnień przyznanych jej przez papieża Franciszka zatwierdziła św. Michała, Archanioła na patrona gminy. 29 września 2017 roku w dzień odpustu parafialnego w Dydni nastąpiło uroczyste nadanie Gminie Dydnia Patrona – św. Michała Archanioła. W ten sposób Gmina od sześciu lat jest pod opieką potężnego archanioła. W maju br. Rada Gminy podjęła uchwałę ws. ustanowienia sztandaru Gminy Dydnia i zasad jego używania.

Uroczyste poświecenie sztandaru gminy zwieńczyło dzieło zapoczątkowane przed kilku laty, zaś społeczność gminy na czele z wójt Alicją Pocałuń, przewodniczącym rady gminy Piotrem Szulem, radnymi, przedstawicielami jednostek  samorządowych, oświatowych z dumą uczestniczyła w mszy św. odprawionej ku czci św. Michała Archanioła. Nasza społeczność obrała sobie szczególnego obrońcę i orędownika. To wzór do naśladowania w niezachwianej wierze, ujmującej pokorze i doskonałej miłości do Pana Boga. Święty Michał Archanioł jest stróżem wiernych, walczy o sprawiedliwość, jest duchowym drogowskazem wspomagającym w dążeniu ku dobru. Imię św. Michała tłumaczy się słowami „Któż jak Bóg”. Michał Archanioł uczy odróżniać dobro od zła, głosi potrzebę świadczenia pomocy bliźnim, uświadamia, że trzeba być aniołem tam, gdzie Pan Bóg nas posłał.

      Obraz z wizerunkiem świętego Michała Archanioła umieszczony jest w sali narad urzędu, a także we wszystkich placówkach oświatowych gminy Dydnia. Od marca 2020 roku na postumencie przed budynkiem żłobka gminnego w Dydni stoi również figura patrona naszej gminy.

Gmina Dydnia posiada swój herb, flagę i pieczęć, opracowane według koncepcji Włodzimierza Chorązkiego z Krakowa w 2005 roku. Herb nawiązuje do funkcji turystycznej gminy poprzez słońce, rzekę San w postaci falistej wstęgi oraz rodzin Balów i Dydyńskich herbu Gozdawa. Na sztandarze gminy Dydnia umieszczono postać patrona. Michał Archanioł uchodzi za księcia aniołów, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Na lewej części sztandaru – samorządowej, postać św. Michała Archanioła jest ukazana jako opiekuna herbu. Święty przedstawiony jest w stalowej zbroi, ze srebrnymi skrzydłami, złotymi włosami i aureolą. W prawicy trzyma miecz, na którym się wspiera, zaś lewicą podtrzymuje tarczę herbu gminy. Całość otaczają półkoliście czerwone napisy, rozdzielone czerwonym ozdobnikiem roślinnym – u góry GMINA DYDNIA, u dołu QUIS UT DEUS, co z języka łacińskiego oznacza KTÓŻ JAK BÓG.

Sztandar jest uroczystym insygnium gminy Dydnia i będzie używany w szczególności podczas: uroczystej sesji Rady Gminy, nadawania tytułów honorowych; uroczystości gminnych i państwowych.

Emilia Trześniowska

Brzozów. „Dworzec kolejowy" – do remontu

     W ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do województwa podkarpackiego trafi blisko 102 mln zł.  Pozwoli to na wsparcie samorządów w odbudowie i remontach zabytków poprzez dofinansowanie 286 projektów. Na wniosek Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego w Gminie Brzozów zostanie zrealizowany remont zabytkowego budynku w Brzozowie na łączną kwotę 392.000,00 zł

W pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie prac remontowych ścian fundamentowych i piwnicznych. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu planuje się przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem przed napływem wód gruntowych i opadowych przegród zewnętrznych i wykonanie poziomych i pionowych izolacji przeciwwodnych wraz z drenażem.

Izolacja fundamentów i ścian fundamentowych/piwnicznych zostanie wykonana poprzez odkopanie budynku na całą głębokość ścian piwnicznych oraz fundamentów w sposób nienaruszający posadowienia budynku z zachowaniem szczególnej ostrożności. Powierzchnie ścian zewnętrznych na całej odkopanej długości planuje się oczyścić z istniejącej nieskutecznej izolacji przeciwwodnej  oraz wszelkich niezwiązanych, słabych zmurszałych fragmentów tynku oraz spoin. Następnie zostaną uzupełnione ubytki oraz wykonana zostanie nowa izolacja przeciwwilgociowa oraz odwodnieni budynku. (UG Brzozów)

Od redakcji: o historii tego obiektu przeczyta Czytelnik na portalowej zakładce „ Kolej w Brzozowie fakty i mity” .

 W galerii: budynek – dziś (fot. UG Brzozów) i dawniej (fot. ze zbiorów arch. H. Kościńskiej)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne