Menu
Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Magdalena Korona
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Inwestycja w oświatę i oszczędność

     Gmina Brzozów uzyskała dofinansowanie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Pieniądze przeznaczone zostaną na remont Szkół Podstawowych w: Przysietnicy, Grabownicy Starzeńskiej, Górkach oraz dwóch placówek w Humniskach. Dodatkowo w celu obniżenia kosztów ogrzewania i energii na budynkach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Wartość prac szacowana jest na ponad 7 milionów złotych.

W celu zmniejszenia kosztów utrzymania budynków oświatowych Gmina zleciła wykonanie  audytów energetycznych. Pozwoliły one wykazać, które budynki wymagają pilnej termomodernizacji, która pozwoli na widoczną redukcję kosztów ogrzewania i zużycia energii.

– Szkoły w naszej Gminie powstały w różnych latach, dlatego ich poziom energochłonności jest zróżnicowany. Zależy nam, aby w przyszłości był na jednakowym poziomie. Chcemy, żeby placówki oświatowe były nie tylko funkcjonalne, ale i energooszczędne – mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

W 2022 roku zmodernizowana została Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie. W ramach zadania przebudowana została kotłownia wraz z wewnętrzną instalacją grzewczą obsługująca szkołę oraz baseny na pływalni Posejdon. W placówce wymieniono również stolarkę okienną i system ogrzewania w sali gimnastycznej. Efektem wykonanych prac było zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

Podobne remonty zostaną przeprowadzone już wkrótce. W pierwszej kolejności obejmą one Szkołę Podstawową w Przysietnicy. Kolejne prace będą realizowane w placówkach oświatowych w: Grabownicy Starzeńskiej, Górkach oraz w dwóch szkołach w Humniskach. W przyszłości oceniony zostanie stan techniczny pozostałych budynków użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Brzozów.

Spółdzielnie nergetyczne. Gmina ma też inny plan, zmierzający do ograniczania kosztów zużycia energii. Polega on na montażu paneli fotowoltaicznych na szkołach oraz utworzeniu spółdzielni energetycznej.

 Będziemy chcieli założyć na budynkach oświatowych panele fotowoltaiczne o mocy od 40 do 20 kW. W przypadku niewykorzystania energii w danym obiekcie będziemy przekazywali ją do innych instytucji Gminnych – informuje Szymon Stapiński.

Oznacza to, że energia wytworzona w okresie, gdy jej odbiór w szkołach jest nieznaczny (np. na wakacjach), za pośrednictwem farmy energetycznej będzie przekazywana do innych organizacji pracujących w ruchu ciągłym

 Takie rozwiązanie spowoduje, że całościowo obniżymy koszty, gdyż nadprodukcja energii, będzie konsumowana przez inne działające w tym czasie instytucje – dodaje burmistrz. (red)

Domaradz. Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni

     Trwają prace zmierzające do realizacji zadania "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Domaradzu".  Zakres rozbudowy obejmuje: prace remontowe w budynku technicznym niezbędne do demontażu starego i montażu nowego wyposażenia, rozbudowę istniejącego budynku oczyszczalni ścieków dla potrzeb instalacji projektowanych nowych reaktorów SBR oraz zbiornika STO, wykonanie rurociągów technologicznych, wykonanie niezbędnych instalacji technologicznych, wykonanie włączeń w istniejący ciąg technologiczny, rozbudowę systemu AKPiA, instalacji elektrycznych.

Koszt realizacji zadania to 6 962 903,70 zł z czego 5000000,00 zł pochodzi z Polskiego Ładu.

 Tomasz Bober

Uczniowie ZSZ w Dynowie „sprzątali świat”

    20 września odbyła się „30 akcja Sprzątania Świata – Polska” pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Zorganizowana została we współpracy z Urzędem Miasta Dynów- Referatem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, który przekazał worki i rękawiczki dla uczniów oraz zapewnił wywóz zebranych odpadów. Trasa akcji przebiegała w obrębie miasta Dynowa, a dokładnie części ul. Polnej, ul. 1-go Maja, ul. Jana Pawła II, ścieżki prowadzącej do Kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dynowie oraz terenu w obrębie parkingu miejskiego przy dworcu autobusowym. W akcji brali udział uczniowie klas: 2TH, 2TPS i 3THL oraz nauczyciele: Pani Kinga Ziaja, Pani Katarzyna Stpiczyńska, Pani Renata Potoczna–Smaroń, Pani Natalia Chyłek, ks. Dominik Majchrowicz, Pan Ryszard Dymczak, Pan Grzegorz Pietrykowski oraz Pan Paweł Siwulec – szkolny koordynator akcji. Celem akcji jest propagowanie dbałości o stan środowiska oraz zwrócenie uwagi, że jest ono dobrem wspólnym dla wszystkich ludzi. Uczniowie i nauczyciele nie tylko zbierali śmieci, ale również je segregowali w celu odzyskania jak największej ilości surowców. Była to lekcja ekologii w praktyce. Dzięki takim akcjom młodzież uczy się szacunku do przyrody i aktywnie dba o kształt otaczającego ich środowiska. Młode pokolenie zauważa problemy związane z zaśmiecaniem przyrody, uświadamiając sobie jak często ludzie w ich najbliższym otoczeniu przejawiają negatywne zachowania wobec środowiska.

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji dziękujemy oraz mamy nadzieję, że w przyszłości również spotkamy się z takim zaangażowaniem  uczniów i nauczycieli. (admin)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne