Menu
Dzisiaj jest: 18 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła
plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Nowa pozycja wydawnicza dla regionalisty. Gmina Nozdrzec. Przewodnik

       Do grona przewodników i informatorów trakujących o regionie brzozowskim na Podkarpaciu dołączyła nowa pozycja „Gmina Nozdrzec. Przewodnik”

      Jest to małe vademecum o gminie. Cześć wstępna zawiera krótkie informacje o Powiecie Brzozowskim oraz gminach powiatu, których siedziby znajdują się w miejscowościach: Brzozów (miasto i gmina), Domaradz, Dydnia, Haczów i Jasienica Rosielna. Każda z miejscowości opisywanej gminy Nozdrzec, ma tu swoją historię. Proporcjonalnie do minionych czasów poświęcono miejsca współczesności, po dzień dzisiejszy niemalże. Mamy więc sporo o kulturze, w tym ludowej, życiu codziennym, organizacjach działających w środowisku oraz krajoznawstwu w szerokim rozumieniu. Całość jest bogato ilustrowana. Ważnym uzupełnieniem są liczne mapki terenu.  Cenna informacja użytkowa z aktualnymi danymi dotyczącymi np. możliwości noclegowych. Wszystko zawarto na 135 stronach.

Publikacja opracowana została przez Stowarzyszenie przy Zespole Szkół  w Nozdrzcu, będąc współfinansowaną ze  środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Warto przypomnieć, że miesiąc temu pisaliśmy o „Kulinarnych wędrówkach po Gminie Nozdrzec”, także niezwykle cennej pozycji, szczególnie dla smakoszów regionalnych smaków. Zamieszczone tam przepisy potraw wykonywanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy, bywalcy imprez regionalnych w gminie nie raz mieli okazję smakować. (inf. wł.)

Obie pozycje można pobrać także w formie elektronicznej ze strony UG Nozdrzec

 http://gok-nozdrzec.pl/wp-content/uploads/2019/09/kgw-gmina-nozdrzec-www.pdf

https://nozdrzec.pl/publikacja-gmina-nozdrzec-przewodnik/

Brzozów-Zagórz „Warsztaty wypowiedzi” Stowarzyszenia Przestrzeń Twórcza

       „Warsztaty wypowiedzi” to autorski projekt członków Stowarzyszenie Przestrzeń Twórcza. Odbyły się we wrześniu i październiku w Brzozowskim Domu Kultury oraz w Restauracji nad Osławą w Zagórzu. W warsztatach uczestniczyły dwie grupy osób. Dla każdej z grup przygotowano po dwa spotkania warsztatowe. Warsztaty poprowadził Maciej Patronik , aktor, reżyser, filolog, producent filmowy i teatralny.

       Uczestników brzozowskiej edycji warsztatów przywitała Monika Koszela, która opowiedziała o działalności Stowarzyszenia. Następnie opiekę nad grupą przejęła Magdalena Korona. Podczas spotkania odwiedziła nas Aleksandra Haudek prezes Stowarzyszenia Grupa Dobra Myśl –naszego partnera projektowego, radna gminna. Powiedziała kilka słów na temat ciekawej i twórczej współpracy obydwu Stowarzyszeń W Zagórzu prezentacją Stowarzyszenia Przestrzeń Twórcza i koordynacją projektu zajęła się Aneta Masłyk - prezes Stowarzyszenia. Podczas warsztatów, prowadzący Maciej Patronik korzystał z narzędzi stosowanych w teatrze. W ćwiczeniach, które moderował pozostawiał dużo swobody uczestnikom, jednocześnie motywując do twórczej pracy i odwagi w kreowaniu postaci i postawionych przed nimi zadań. Za pomocą ćwiczeń zaproponowanych przez prowadzącego, uczestnicy wchodzili w interakcje ze sobą. Przyjmowali różne role, od bardzo aktywnego uczestnictwa do obserwatora, który z tej perspektywy mógł wyciągać ciekawe wnioski. Uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie ze stresem podczas publicznego wypowiadania się. Mogli dowiedzieć się jakie techniki pozwalają kontrolować wypowiedź, gestykulację. Były to warsztaty poznawania siebie, swoich mocnych stron, otwierania się na innych ludzi. Skąd zrodził się pomysł na takie warsztaty? Z własnego doświadczenia, z obserwacji otoczenia, ludzi. Od różnych osób pozyskaliśmy informacje o ich trudnościach związanych z koniecznością chociażby krótkiej wypowiedzi na forum publicznym, nawet podczas formalnych spotkań w mniejszym gronie. Zdarza się, iż nie potrafimy zaprezentować siebie, swoich dokonań i umiejętności, np. podczas rozmów rekrutacyjnych. Nieodpowiednia komunikacja często jest powodem konfliktów. Boimy się dopytać podczas spotkania i robimy coś w niewłaściwy sposób lub niewłaściwie przekazujemy informacje dalej. Uczestnicy „Warsztatów Wypowiedzi” z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich ćwiczeniach, wnosząc w nie kreatywność, własne spostrzeżenia i uwagi. W pracę nad projektem zaangażował się zespół ludzi w składzie: Maciej Patronik, Aneta Masłyk, Magdalena Korona, Monika Koszela, Katarzyna Brodzicka, Agnieszka Gargasz, Maciej Haudek. Naszym partnerom projektowy: Brzozowski Dom Kultury , Grupa DOBRA MYŚL, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Brzozowie, dziękujemy za wsparcie techniczne, logistyczne, organizacyjne i każde inne. Projekt mógł być zrealizowany dzięki środkom finansowym przekazanym przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Magdalena Korona

fot w galerii: M. Korona i  A. Masłyk

Dobre praktyki – nowe inspiracje, czyli wizyta studyjna w Brzozowie

       12 października. na zaproszenie Stowarzyszenia Ludzi Twórczych przyjechała do Brzozowa 20 osobowa grupa osób zrzeszona w Stowarzyszeniu Górali Popradzkich w Starym Sączu wraz z Wiceburmistrzem Kazimierzem Gizickim.

Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w sierpniu br. w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie za „utrzymywanie i rozwijanie tradycji i wartości rzemiosła, rękodzieła ludowego oraz pielęgnowanie tożsamości lokalnej”(dofinansowanie na ten wyjazd otrzymaliśmy z Powiatu Brzozowskiego).

Nasze rękodzieło wzbudziło ogromne zainteresowanie zwiedzających (było ponad 120 międzynarodowych stoisk wystawienniczych ) oraz Władz Starego Sącza. W trakcie imprezy wymieniliśmy kontakty z organizacjami pozarządowymi i zaprosiliśmy do odwiedzenia naszego Regionu. Spotkania tego typu są szansą na rozwój współpracy nie tylko pomiędzy organizacjami, ale również między miastami, co może zaowocować wspólnymi projektami, wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, itp.

Wizyta organizacji pozarządowej rozpoczęła się od spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera, które otworzył Burmistrz Brzozowa Pan Szymon Stapiński. Goście obejrzeli film promujący nasz piękny Region, otrzymali materiały promocyjne naszej gminy. W trakcie spotkania nasi członkowie przedstawili gościom swoje pasje, talenty, gdyż w Starym Sączu była nas niewielka grupa.

Uczestnicząc w dobrze zaplanowanej wizycie studyjnej w Brzozowie, Mieszkańcy Starego Sącza mieli możliwość zwiedzenia Bazyliki Mniejszej wraz z przewodnikiem Panem Stefanem Czarneckim – emerytowanym nauczycielem historii, który również wcześniej współpracował z nami w wydarzeniu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Następnie pokazaliśmy gościom Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, po którym oprowadziła nas Pani Agnieszka Adamska.

Wizyta studyjna to, w najprostszej wersji, odwiedziny w organizacji, instytucji lub miejscu, które chcemy bliżej poznać, by zrozumieć jego sposób funkcjonowania i ofertę. Wizyta w naszym mieście miała służyć, przede wszystkim poznaniu działań doświadczonej organizacji, zwiedzeniu miasta i okolic oraz wymianie doświadczeń.

Nasze Stowarzyszenie posiada otwartość do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo łączy nas pasja. To także organizacja, która umie patrzeć na siebie całościowo: nie zatrzymuje się tylko na ideach, to organizacja wiarygodna, pracująca na swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie. I zawsze pamięta, jaki jest jej główny cel działania. Wielką zaletą naszej organizacji jest też umiejętność budowania relacji lokalnych, tworzenia środowiska wokół pomysłu, skupiania uwagi społecznej. Potrafimy uruchomić mechanizmy wzajemnej pomocy, które powodują, że całkowity „zysk - rezultat” działań jest czasem dużo większy, niż pierwotnie planowany. Umiemy obudzić i wykorzystać potencjał ludzkiej chęci pomocy

innym, dzięki swojej autentyczności i gromadzonemu w społeczeństwie kapitałowi zaufania, ale też dzięki swojej kreatywności. Podsumowując, wizyta była bardzo owocna i pokazała, że przy odrobinie determinacji można przyciągać turystów, taka też jest m.in. rola naszego Stowarzyszenia.

Korzystając okazji chcielibyśmy podziękować Panu Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.

Małgorzata Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Ludzi Twórczych w Brzozowie

Górki. Nowy odcinek drogi na Kijowiec oddany do użytku

       Mieszkańcy  przysiółka Kijowiec w miejscowości Górki nie kryją zadowolenia z faktu, że  od dnia 11 października br.,  będą mogli dotrzeć do swoich domów w sposób znacznie łatwiejszy, szybszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Wszystko za sprawą  wykonanego przez samorząd gminy Brzozów przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie kolejnego odcinka drogi gminnej o długości 241 metrów, o którą  w szczególności mieszkańcy Górek  bardzo mocno zabiegali.  Przebudowa drogi gminnej na działkach gruntowych Nr 2938 i 2952 została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów”.

       Jest to najkrótsza droga łącząca miejscowość Górki z Grabownicą Starzeńską z której mieszkańcy obydwu miejscowości bardzo często korzystają. Jak zapewnił Burmistrz Szymon Stapiński –  dołoży wszelkich starań by w okresie najbliższych czterech lat kolejne, obecnie szutrowe odcinki tejże drogi zyskały również nową nakładkę asfaltową.

W odbiorze prac, który miał miejsce dnia 11 października br.,  uczestniczył Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński, Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych wraz z pracownikami, Sołtys Sołectwa Górki – Mateusz Bednarczyk oraz wykonawca prac Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Irzyka. W ramach inwestycji na drodze gminnej wykonana została nowa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i położona została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, w tym: utwardzeniem poboczy i oczyszczeniem rowów. Ogólna wartość inwestycji wdł. kosztorysu powykonawczego wyniosła 132.874,72 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez gminę Brzozów w łącznej wysokości 57.874,72 zł (w tym z  funduszu sołeckiego na rok 2019  w kwocie  38.214,00 zł) oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych  w wysokości 75.000 zł.

Jak podkreślił gospodarz sołectwa Górki Mateusz  Bednarczyk dzięki dobrej współpracy  Radnych Rady Miejskiej w Brzozowie i Rady Powiatu oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej z  Burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim możliwym stało się pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie. Dodał także, że do tej pory współpraca Radnych, Sołtysa wsi Górki  i Rady Sołeckiej oraz miejscowych organizacji, w tym OSP w Górkach  z władzami gminy Brzozów przyniosła efekty w postaci remontu m.in.: części podmurówki przy budynku Domu Strażaka w Górkach i wykonania płyty odbojowej wokół budynku, gdzie przy nakładzie finansowym gminy Brzozów duże zaangażowanie w prace wykazali miejscowi strażacy.

Sołtys zwrócił również uwagę, iż w bieżącym roku wykonano ponadto remont strażnicy znajdującej się na Woli Góreckiej, którego łączny koszt wyniósł blisko dwadzieścia piec tysięcy złotych  przy 35%  wkładzie gminy Brzozów w realizację zadania. Na tym przysiółku rozpoczęto także przebudowę tzw. „Małej Obwodnicy”, która będzie kontynuowana  w bieżącym i przyszłym roku, gdzie docelowo również ma być położona nakładka asfaltowa. (RavF)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne