Menu
Dzisiaj jest: 4 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Pozytywna Tomografia Emisyjna (PET-TK). Co warto wiedzieć?

fot. arch. Sanitas fot. arch. Sanitas

Po długich staraniach 28 marca 2014 roku w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie otwarta została Pracownia PET-TK. Do tej pory trzeba było dojeżdżać na badanie, najbliżej do Krakowa. Natomiast od 1 grudnia 2014 świadczenia są wykonane w ramach NFZ.  Obecnie w Polsce jest 26 aparatów, dzięki którym diagnostyka i leczenia chorób nowotworowych stały się jeszcze bardziej efektywnymi.

Pozytonowa Tomografia Emisyjna połączona z tomografią komputerową (TK), to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnostyki obrazowej,stosowana głównie w chorobach onkologicznych, a także w wybranych schorzeniach kardiologicznych i neurologicznych. Ta innowacyjna metoda umożliwia onkologom na precyzyjne określenie zaawansowania chorób nowotworowych, zlokalizowanie ogniska pierwotnego niektórych nowotworów i ocenę wznowy procesu chorobowego, ewentualnie stopnia jego zaawansowania.Badanie ułatwia ocenę skuteczności stosowanego leczenia, na przykład w chemioterapii, czy radioterapii i pozwala lekarzom na oszacowanie drobnych zmian lub ewentualną zmianę schematu leczenia, a w niektórych przypadkach nowotworu daje możliwość postawienia ostatecznego rozpoznania, co było trudne na podstawie innych technik obrazowania. 

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS uczestniczyło w otwarciu pracowni PET. „Cieszymy się, że podczas otwarcia mogliśmy reprezentować stronę pacjentów dla których z terenu całego Podkarpacia powstanie pracowni jest ogromnym  ułatwieniem, dzięki któremu przestają być odciążeni dojazdem. Ponadto bliżej siebie mają specjalistów. Dzięki temu zdecydowanie zmniejszył się czas oczekiwania na badania a co za tym idzie szybsza diagnoza. Wszystko to z pewnością wpływa na komfort psychiczny pacjenta.” – Anna Nowakowska-założycielka SANITAS.

„Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej wraz z Pracownią Scyntygrafii zostały stworzone
w Brzozowie jako odpowiedź na zapotrzebowanie na tego rodzaju diagnostykę onkologiczną
w województwie podkarpackim. Działając od  marca 2014 roku wykonaliśmy ponad 1000 bezpłatnych dla pacjentów badań, z czego większość w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Diagnostyka tą metodą pozwala na wczesne wykrycie nowotworów, zlokalizowanie zmian, przerzutów oraz ocenę skuteczności leczenia. Doświadczenia ośrodków klinicznych pokazują, że jej zastosowanie pozwala na ograniczenie liczby operacji. Co ważne, dla NFZ koszt takich operacji bez przeprowadzenia badania PET-TK  zdecydowanie przewyższa koszt samego świadczenia. Jednak wymiar finansowy po stronie Funduszu to nie wszystko, nie należy zapomnieć o obciążeniu psychicznym pacjenta wynikającym z ingerencji chirurgicznej i hospitalizacji, jak i nieobecności w pracy i konieczności przebywania na zwolnieniu chorobowym L4”
– Katarzyna Pluta- Dyrektor ds. Medycznych Voxel S.A.

Jak na wiele innych badań również na PET-TK są odpowiednie wskazania i kwalifikacja.
Badanie stosowane jest głównie w chorobach onkologicznych.

W onkologii badanie umożliwia:

 • Wczesną identyfikację zmian nowotworowych
 • Ocenę zaawansowania choroby nowotworowej
 • Precyzyjne planowanie leczenia (np. radioterapii)
 • Precyzyjne planowanie przedoperacyjne (dokładne określenie zasięgu guza)
 • Monitorowanie leczenia
 • Wczesne określanie skuteczności leczenia
 • Najszybsze możliwe wykrycie wznowy choroby nowotworowej

Badania nie należy przeprowadzać bezpośrednio po lub w trakcie radioterapii, chemioterapii, po badaniach endoskopowych, operacjach, biopsjach, z wyjątkiem indywidualnych przypadków zgodnie z zaleceniem lekarza.

MK.

Ostatnio zmienianyczwartek, 19 listopad 2015 16:29
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne