Menu
Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
Magdalena Korona
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

V Rajd Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu” Rady Powiatowej LZS w Brzozowie

 • Dział: Sport

    W niedzielne przedpołudnie, 22 czerwca, przy zajeździe „Wiking” w Krzemiennej zebrało się 11 drużyn: „Żonkilki” Brzozów, JERT Niebocko, „Dwie plus jeden” z Humnisk, „Polikat” Krzemienna, „Widacz” Brzozów, „Sobolak team” Humniska Blizne Team, Zepół Buczek Brzozów,  „Pędziwiatry” Dydnia oraz „Karolina i reszta” z Domaradza; łącznie 44-osobowa grupa rowerzystów. W tym dniu Powiatowe Zrzeszenie LZS w Brzozowie i Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie zorganizowało już po raz piąty Rajd Rowerowy „Błękitną Wstęgą Sanu”. 

    Turystyka rowerowa i propagowanie zdrowych metod spędzania wolnego czasu stanowiły naczelny cel tej imprezy. Ponadto miała ona za zadanie poszerzenie wiedzy uczestników na temat gminy Dydnia oraz pokazanie walorów krajoznawczych i turystycznych Pogórza Dynowskiego.

    Zebranych rowerzystów powitał prezes brzozowskiego LZS Bronisław Przyczynek oraz pozostali członkowie Zarządu. Rozpoczęła się rejestracja wszystkich uczestników, zgłaszanie nazw poszczególnych grup oraz zapoznawanie z trzema możliwymi do wyboru trasami rowerowymi, którymi należało przejechać nie omijając żadnego z czterech punktów kontrolnych.  Uczestnicy mieli do dyspozycji trzy trasy:

 1. Krzemienna-Jabłonica Ruska- Wołódź- Siedliska- Huta Poręby- Żohatyń- Borownica- Ulucz- Witryłów- Temeszów- Krzemienna – ok. 32 km
 2. Krzemienna- Temeszów- Witryłów- Końskie- Mrzygłód- Hłomcza- Dobra- Ulucz- Witryłów-Temeszów- Krzemienna – ok. 32km
 3. Krzemienna- Temeszów- Witryłów- Ulucz- Krzemienna  - ok. 15 km (zdjęcia tras w galerii)

    Najwięcej drużyn, po przepłynięciu promem na drugi brzeg Sanu, pojechało pierwszą trasą. Jedna drużyna pojechała trasą numer 2, a dwie drużyny, w skład których wchodziły dzieci - trasą najkrótszą.

    Najpierw jednak, na „starcie” pod „Wikingiem” każda drużyna odpowiadała na pytania konkursowe dotyczące wiedzy o gminie Dydnia, a w kolejnych punktach kontrolnych brała udział w rywalizacji sprawnościowej, testach z przepisów ruchu drogowego i wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy.

    Po szczęśliwym dotarciu wszystkich uczestników do mety i podliczeniu punktów zdobytych w rywalizacjach, zwycięskie drużyny z rąk organizatorów oraz wicestarosty brzozowskiego Janusza Draguły otrzymały puchary, medale i cenne nagrody. Każdy z uczestników poczęstował się również zapewnionym przez organizatorów ciepłym posiłkiem. Pomimo chwilowego deszczu pogoda dopisała i każdy, po pokonaniu tych niełatwych i wymagających sporego wysiłku odcinków, mógł poczuć się zwycięzcą i jeszcze bardziej rozbudzić w sobie entuzjazm dla rowerowych wypraw. Najstarszym uczestnikiem był 83-letni Roman Dacko z Brzozowa a koordynatorem na trasach Kazimierz Barański.

    Nagrody i wyróżnienia wręczali: Wice Starosta Brzozowski - Janusz Draguła, oraz przedstawiciele RP LZS w Brzozowie – Bolesław Kostur i Bronisław Przyczynek. Całośc imprezy prowadził, jak zawsze - Henryk Dąbrowiecki

    Imprezy tego typu powinny być organizowane jak najczęściej, tym bardziej, że na naszym terenie warunki do uprawiania sportów rowerowych są wręcz doskonałe. Winny one także uczyć  zarówno dorosłych, jak i młodych rowerzystów zdrowej sportowej rywalizacji i umożliwiać aktywny  wypoczynek, obrazując i uświadamiając jednocześnie ogromny potencjał turystyczny zamieszkiwanych przez nas terenów Podkarpacia. (inf. wł.)

Zdjęcia w galerii: K. Barański, B. Przyczynek, T. Żaczek

XL Sesja Rady Powiatu w Brzozowie. Zarząd z absolutorium

    Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Brzozowskiego. Pozytywnie ocenili zatem realizację zadań budżetowych w powiecie brzozowskim w roku 2013.

    Dochody ubiegłorocznego budżetu wyniosły 59 i pół miliona złotych, a część tych środków pochodziło z zewnętrznych źródeł finansowania. W formie dotacji powiat brzozowski pozyskał blisko 9 milionów złotych, które przeznaczono na inwestycje. Między innymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa do powiatowej kasy wpłynęło 1 milion 40 tysięcy złotych. W ramach tej dotacji oraz 5-procentowego udziału własnego powiatu wyremontowano prawie 4 kilometry dróg powiatowych przez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa umożliwiły przebudowę drogi powiatowej Brzozów – Zmiennica, a wartość tej inwestycji oszacowano na prawie 450 tysięcy złotych. Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych posłużyły natomiast do budowy nowego odcinka drogi w Jasienicy Rosielnej o długości 240 metrów bieżących. Zadanie kosztowało 660 tysięcy złotych.

     9 odcinków chodników o łącznej długości 2 kilometrów 164 metrów wybudowano w powiecie brzozowskim w minionym roku. Wydatkowany na ten cel 1 milion 200 tysięcy złotych w połowie pokrywały gminy powiatu brzozowskiego, na terenie których układano określony fragment chodnika. Odbudowa mostu w Wesołej pochłonęła natomiast 640 tysięcy złotych, z czego połowa tej kwoty stanowiła wkład własny powiatu brzozowskiego, zaś druga część pochodziła z budżetu państwa. Wszystkie wydatki związane z inwestycjami drogowymi i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wyniosły 6 milionów 600 tysięcy złotych, czyli około 11 procent wydatków budżetowych w roku 2013.

    W inwestycjach oświatowych ponad 200 tysięcy złotych wydatkowano na stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego im. Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Przypomnijmy, że program stypendialny ma wspierać najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat brzozowski. 100 złotych miesięcznie otrzymują absolwenci gimnazjów zamierzający kontynuować naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz uczniowie tych właśnie placówek. Wymagana średnia ocen na świadectwie, to co najmniej 4,75, zaś ocena z zachowania minimum bardzo dobra. Jednorazowe stypendium dla absolwenta roku wyłonionego przez poszczególne wymienione wyżej szkoły wynosi natomiast 1 tysiąc złotych.

W Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny zainwestowano w roku 2013 około 9 milionów złotych. Z budżetu powiatu przekazano prawie 1 milion 600 tysięcy złotych dotacji z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej. Na przełomie roku 2013 i 2014, pod patronatem Ministra Zdrowia, przeprowadzony został monitoring jakości usług publicznych w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali. Na jego między innymi podstawie brzozowski szpital oceniono najwyżej z wszystkich placówek województwa podkarpackiego i wybrano najlepszym szpitalem na Podkarpaciu. (materiał nadesłany)

Człowiek i środowisko - IX Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, zorganizowany w Zespole Szkół w Warze.

    Człowiek i środowisko - pod takim hasłem odbył się IX Gminny Konkurs Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska, zorganizowany w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Warze. Celem tego turnieju jest kształtowanie wśród młodzieży gimnazjalnej proekologicznych postaw, poszerzenie wiedzy na tematy związane z ochroną środowiska i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

    Gminnym koordynatorem konkursów jest Elżbieta Gierula, która opracowała testy, zakupiła nagrody i zorganizowała poczęstunek dla uczestników. Cenne nagrody ufundował Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. Każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek i cenne nagrody.

    Młodzież dobrze przygotowała się do turnieju o czym świadczą uzyskane wyniki z testów. Klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:

I miejsce: Karolina Kłak – Gimnazjum Wara;

II miejsce: Aleksandra Skotnicka  – Gimnazjum Nozdrzec;

III miejsce: Izabela Łach – Gimnazjum Hłudno;

IV miejsce: Sylwia Owsiana – Gimnazjum Izdebki

IV miejsce: Radosław Pietryka – Gimnazjum Izdebki

V miejsce: Lidia Durakowska – Gimnazjum Wara

VI miejsce: Dominika  Duda - Gimnazjum Hłudno

    Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektorowi ZS w Warze, wszystkim uczestnikom konkursu, opiekunom i głównemu fundatorowi nagród.

E.P

Zobacz konkursową galerię: KLIK

Od Redakcji: Zwyciężczyni tego konkursu – Karolina Kłak jest najlepszą uczennicą Gminy Nozdrzec. 15 czerwca, podczas pikniku powiatowego nagrodzona została przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża. Jak się nieoficjalnie dowiadujmy – czeka na nią już kolejna nagroda – laptop, ufundowany przez jednego ze sponsorów, a otrzyma go na zakończenie roku szkolnego.

„Żyję zdrowo i bezpiecznie”.Podsumowania konkursu plastycznego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie

 • Dział: Inne

18 czerwca 2014 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie odbyła się uroczystość podsumowania konkursu plastycznego „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Celem konkursu były: promocja bezpiecznych zachowań na co dzień,  promocja aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, uświadomienie dzieciom  i młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem  substancji psychoaktywnych, popularyzacja zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

    Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać plakat. Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe, łącznie wzięło w nim udział 51 uczniów z 14 szkół powiatu brzozowskiego. Prace uczestników oceniło Jury Konkursowe, w składzie: przewodniczący - Piotr Boczar – nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Brzozowie i członkowie: Dorota Długosz – nauczyciel Zespołu Szkół w Górkach, Katarzyna Tercha – poetka, Elżbieta Szul - Kierownik PBW Filii w Brzozowie. Po podliczeniu punktacji przyznano nagrody i wyróżnienia 16 osobom za prace, które otrzymały największą liczbę punktów.

    Laureaci konkursu w kategorii wiekowej klas 4-6 szkół podstawowych:
I miejsce - Klaudia Kłak, SP w  Warze
I miejsce - Jakub Bober,  SP nr 1 w Brzozowie
II miejsce - Alicja Błaż, SP w Haczowie
III miejsce - Katarzyna Suchorabska, ZSz w Golcowej
Wyróżnienia otrzymali: Justyna Telesz z SP w  Warze,Natalia Duda z SP w Warze, Natalia Pilawska z SP nr 1 w Brzozowie.   

    Laureaci konkursu w kategorii klas 1-3 gimnazjum:
I miejsce - Marzena Duda, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
II miejsce - Edyta Korab,  ZSz w Jasienicy Rosielnej
III miejsce - Katarzyna Najdecka, Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach
Wyróżnienia otrzymali: Joanna Cupak z ZSz w Warze, Lucjan Gładysz z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach,  Wioletta Szajna z Gimnazjum w Haczowie, Emilia Duda z ZSz w Warze, Julia Karnasiewicz z Gimnazjum w Haczowie, Agata Ryba z ZSz Nr 1 w Humniskach.

    Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył im przewodniczący Jury – Piotr Boczar. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrodzonych prac. Wystawę będzie można oglądać w lokalu biblioteki do końca sierpnia 2014 r.

Elżbieta Szul

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne