Menu
Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Krzywe. W saloniku "W krzywem zwierciadle" znów się działo, oj działo..;)

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

 Spotkanie 23 sierpnia zorganizowane przez społecznego animatora kultury Bogusławę Krzywonos  ze wszech miar zasługuje na to, aby o nim  napisać, ponieważ spotkaliśmy się z ludźmi wspaniałymi, nietuzinkowymi. Były to panie  Maria Utnicka ze Strzyżowa i Alicja Łabęcka z Mielca zdobywczynie tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza 2015 r. oraz pan Andrzej Orłowski z Końskiego – Sołtys Roku 2015.

      Dzieci – Ola i Gosia Howorko oraz Krzyś Kocyła przygotowane przez Bogusławę Krzywonos powitały zebranych słowem i muzyką. Wyjaśniły zebranym co znaczy słowo „lider” i kolejno  prosiły zaproszonych gości o zajęcie miejsca przy stoliku i opowiedzenie o swoich osiągnięciach i sukcesach.  Jako pierwsza zabrała głos pani Marta Utnicka, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. J. Przybosia w Strzyżowie, a miała o czym opowiadać. Pani Marta to urodzony społecznik. Pracuje w wielu organizacjach pozarządowych, m.in. w Towarzystwie Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, w Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupie Działania, w Związku Strzeleckim, w Związku Stowarzyszeń „Wspólny Szlak” – Rzeszów, w Fundacji Na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej oraz w Podkarpackiej Radzie Organizacji Pozarządowych.

         Od 25 lat pracuje na rzecz lokalnej społeczności zachęcając do współpracy młodzież szkolną i osoby dorosłe. W 2008 roku utworzyła Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, które zrzesza 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Promuje wraz z paniami z KGW i Czarnorzecko-Strzyżowską LGD tradycje i zwyczaje, wydaje książki kulinarne, jest także członkiem redakcji lokalnego miesięcznika „Waga i Miecz”.

          Bogusława Krzywonos w bardzo interesujący sposób kierowała rozmową, w związku z powyższym  szczere wypowiedzi pani Marty, a jednocześnie  o dużym ładunku emocjonalnym  wzbudziły wśród zebranych autentyczne uznanie dla jej działalności.

          Z kolei zabrała głos pani Alicja Łabęcka z Mielca, prezes Stowarzyszenia „Godne Życie dla Dzieci”.  Impulsem do jego powstania w 2004 r. była sfera ustawodawcza. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na likwidację Funduszu Alimentacyjnego, aby walczyć o jego przywrócenie. Koordynatorka akcji zebrała 300 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem Ustawy. Wieloletnie działania zakończyły się sukcesem i w 2008 r. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów weszła w życie. Przy  stowarzyszeniu działa Centrum Integracji Społecznej, z pomocy którego korzystają przede wszystkim samotne matki, ale i mężczyźni  znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Rynek pracy nie jest łaskawy dla osób pozostających kilka lat bez pracy, zdeterminowanych, szukających wsparcia.

            W Centrum Integracji Społecznej mogą liczyć na pomoc psychologa, socjologa i doradcy zawodowego. Organizowane są dla nich różnorodne warsztaty: rękodzieła artystycznego, gastronomiczne, krawieckie, opiekuna/opiekunki osób starszych i dzieci. Podczas warsztatów odbywają praktyki w mieleckich firmach i Domu Pomocy Społecznej. Motywowane są – szczególnie panie w wiarę we własne siły i możliwości, bo ich samoocena jest na bardzo niskim poziomie. Alicja Łabęcka m.in. współpracuje z Podkarpackim Bankiem Żywności, zainicjowała powołanie Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rzeszowie, uczestniczyła w pracach Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

         Z kolei Bogusława Krzywonos przeprowadziła rozmowę z panem Andrzejem Orłowskim „Sołtysem Roku 2015”, który od lutego 2011 roku jest sołtysem wsi Końskie. Pan Andrzej jest inspiratorem i organizatorem różnorodnych przedsięwzięć. Dzięki jego staraniom wykonany został remont sołtysówki, zakupiono 120 krzeseł i wykonano remont aneksu kuchennego w Domu Ludowym w Końskiem, reaktywowane  zostało Koło Gospodyń Wiejskich oraz powołano Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie. Dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gminy Dydnia udało się zakończyć takie inwestycje jak:  kanalizacja wsi Końskie, nowe oświetlenie uliczne i nowe boisko szkolne oraz remont i doposażenie biblioteki. Sołtys Andrzej Orłowski organizuje, motywuje do działania pełnych pasji społeczników. Dla pana Andrzeja poetka z Niżatyc – Lucyna Krzan  napisała nawet wiersz: „… Ludziska Go też poznali, tak jak swego polubili i nie bacząc, że jest z miasta, swym sołtysem ogłosili…”.

          Bogusława Krzywonos odczytała dwa list otrzymane od:  Wojewody Podkarpackiego Grażyny Borek i Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego.

          Wręczyła osobom wyróżnionym podziękowania przygotowane przez  Jana Wolaka. Liderzy Podkarpacia otrzymali też listy gratulacyjne i publikacje od Marka Owsianego Wicedyrektora ARiMR w Rzeszowie, które wręczyli Bogusław Surmacz i  Maria Chorążak Tabisz  reprezentujący Stowarzyszenie EuroSan w Brzozowie.

            Było to spotkanie ze wspaniałymi ludźmi, którzy nagrodzeni zostali nie dlatego, że pracują dla sławy czy korzyści finansowych, ale dla dobra społeczeństwa. Zasłużyli oni sobie na nasz szacunek i tych, którym pomagają i z którymi pracują na co dzień. Życzyć im należy tylko nadal aktywnej działalności i wytrwałości w podejmowaniu kolejnych inicjatyw.

            Spotkanie zamknęła prezentacja ProBioEmy – pożyteczne organizmy pani Zofii Kraski z Rzeszowa, która prezentowała plansze oraz gotowe preparaty, a potem Bogusława Krzywonos zaprosiła wszystkich na poczęstunek do ogrodu, bo było ciepło i słonecznie. Goście częstowali się proziakami  i wiejskim masłem Marii Nykiel, jabłecznikiem Anny Kocyły, kolorowymi kanapkami Bożeny Howorko,  rogalikami Jadwigi Krowiak z Końskiego, ciasteczkami Zofii Turoń – sołtysa z Krzywego, owocami i ciastem oraz różnymi napojami, które ufundowali Andrzej Orłowski i Bogusława Krzywonos.

           Stoły przybrane były liśćmi i  kulistymi naroślami dębu przyniesionymi przez  panią Danutę  Bocoń, co stanowiło piękną i niecodzienną oprawę.

             W spotkaniu oprócz liderów udział wzięli:  Jadwiga Kraczkowska przew. KGW z Krzywego, Maria Nykiel, Anna Kocyła,  Bożena i Marcin Howorkowie,  Danuta Bocoń,  Maria Czubska mieszkańcy Krzywego przedstawicielki „Dobrej Myśli” z Grabownicy Starzeńskiej Anna Krzysztyńska, Anna Przystasz i Aleksandra Handek , Agnieszka Adamska Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Grabownicy Starzeńskiej, Anna Szuba – pilot wycieczek z Grabownicy, Maria Baran przew. KGW w Wysokiej i Stanisława Ziobro Prezes Tow. PG Strzyżów, Zdzisława Sośnicka – członek Rzeszowskiego Klubu Amazonki, Jadwiga i Tomasz Żaczkowie z Niebocka, Jan Wolak i Halina Kościńska z Brzozowa, Danuta Baran,  Regina i Zbigniew Baran z Końskiego,  Jadwiga Krowiak – przew. KGW w Końskiem, znany artysta malarz i rzeźbiarz Henryk Cipora z Krzywego.

                         Halina Kościńska                       

Ostatnio zmienianyśroda, 16 wrzesień 2015 13:22
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne