Menu
Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
NAJNOWSZE:

Publikacja1

plus brzozow
reklama

Refleksje po jubileuszu 70. rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem

fot Grzegorz Cipora fot Grzegorz Cipora

Z wielką radością i należytym szacunkiem przyjęliśmy zaproszenie i wzięliśmy udział w podniosłej uroczystości, która odbyła się 23 października 2016 roku w Krzywem. Została ona poświęcona miejscowej straży pożarnej działającej nieprzerwanie przez siedem dekad. Ów jubileusz krzywieckiej jednostki pożarniczej stał się asumptem do zaprezentowania jej dziejów w formie monografii. Właśnie podczas tej uroczystości odbyła się promocja książki Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem 1946 – 2016. Była to zatem okazja do spojrzenia w przeszłość.

            Spotkanie posiadało podniosły charakter. Panował ład i porządek organizacyjny podkreślający dostojność uroczystości, a jednocześnie widoczna była rodzinna i przyjazna atmosfera. Ta ostatnia przejawiała się życzliwością gospodarzy jubileuszu, którzy z niezwykłą dobrodusznością i taktem zadbali o uczestników imprezy. Jest nam niezmiernie miło, iż mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Wyrażamy zatem wdzięczność za wspaniałe przyjęcie, a nadto uhonorowanie autora opracowania dziejów stowarzyszenia strażackiego z Krzywego niezwykłym upominkiem – okolicznościowym grawertonem, sygnowanym przez członków zarządu krzywieckiej jednostki, a mianowicie prezesa Marka Boconia i naczelnika Waldemara Kondrackiego.

Naszą wdzięczność pozwalamy sobie rozszerzyć na osoby, które współtworzyły opracowanie strażackie. Przede wszystkim słowa podziękowania kierujemy pod adresem Stanisława Pytlowanego. Właśnie on był pomysłodawcą powstania monografii traktującej o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem. Przez cały czas z niezwykłą determinacją gromadził materiały, kontaktował się z bracią strażacką z Krzywego, wspierał autora książki. Wszelkie działania wykonywał społecznie, godząc je z pracą zawodową i obowiązkami w swej rodzinie, a także gospodarstwie rolnym. Owa pełna poświęcenia praca wynika z jego oddania idei pożarniczej. Warto podkreślić, iż jest człowiekiem wrażliwym, wyrozumiałym, a jednocześnie kierującym się w życiu zasadami i co istotne profesjonalizmem. Oddając się pasji działalności społecznej, ma na uwadze przede wszystkim innych. Pomagając wielu osobom nie oczekuje pochwał. Mimo tego poczuwamy się do złożenia Stanisławowi wyrazów wdzięczności. Niech chociaż te szczere słowa oddadzą jego wielkość.

Słowa wdzięczności kierujemy też do osób, które bezinteresownie pracowały przy kilku opracowaniach traktujących o dziejach gminy Dydnia. Wspaniałe okładki książek i ilustracje wykonywała Aneta Rzeszut. Parokrotnie Zofia Morajko dokonywała z dużą pieczołowitością korekt tekstów. Osobą zasłużona jest też Grzegorz Cipora, który zajmował się wykonywaniem i obróbką zdjęć.

Mając tak wspaniałych ludzi, społeczność lokalna gminy Dydnia powinna być z nich dumna. Cóż może być bowiem piękniejszego niż działalność na rzecz przedstawienia dziejów „małych ojczyzn”, ukazania dorobku wielu pokoleń, przedstawienia losów wielu ludzi, ich radości, sukcesów ale także smutku, frustracji. Warto zatem czerpać z przeszłości, być z niej dumnym, wyciągać wnioski, budując lepsze jutro. Nie sposób też nie wyrażać wdzięczności, czasami nawet prostym słowem dziękuję, co niniejszym czynimy.

Małgorzata i Robert Ostrowscy

 Fot. w galerii – Grzegorz Cipora

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne