Menu
Dzisiaj jest: 22 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Bogusław, Katarzyna, Oktawian

Uroczyste otwarcie Domu Sztuki Muzycznej w Dydni

fot. arch. UG Dydnia fot. arch. UG Dydnia

 "Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,

tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,

 ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

J.W. Goethe

Zachęceni słowami poety możemy już śmiało wchodzić w mury Domu Sztuki Muzycznej w Dydni, bowiem w dniu 21 listopada 2016 r. miało miejsce jego oficjalne otwarcie.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni, pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Adama Szala, metropolity przemyskiego.

W wygłoszonej homilii Ks. Abp zwrócił uwagę na to, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w przededniu liturgicznego wspomnienia Św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Wskazał również na przesłanie ewangelicznej przypowieści o talentach. Zwracając się do uczniów, życzył im, aby rozwijali i pomnażali swoje muzyczne talenty, które mają także służyć dobru ojczyzny, parafialnych wspólnot oraz całej społeczności.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotowali uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Dydni oraz orkiestra dęta pod batutą Zygmunta Podulki, zaś liturgiczną nauczyciele ww. szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Dyrektor Szkoły Muzycznej Elżbieta Przystasz dziękując J.E. Ks. Abp. Adamowi Szalowi za sprawowaną Eucharystię, jednocześnie poprosiła o poświęcenie Domu Sztuki Muzycznej.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się pod budynek Domu Sztuki Muzycznej, gdzie nastąpiło jego otwarcie i poświęcenie. Do ceremonii przecięcia wstęgi zostali zaproszeni: Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Rzeszowie Krzysztof Szczepaniak, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maria Pospolitak, Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski. Natomiast poświęcenia pomieszczeń dokonał Ks. Abp Adam Szal.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dydni. Wójt Gminy Jerzy F. Adamski oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej Elżbieta Przystasz serdecznie powitali zaproszonych Gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, Asystentka Posła Piotra Uruskiego Aneta Figiel, Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Region Podkarpacki Krzysztof Szczepaniak, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Maria Pospolitak, Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oddział Krosno Krzysztof Gierlach, Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel, Zastępca Wójta Gminy Niwiska Jolanta Marut, Burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki, Wójt Gminy Raciechowice Marek Gabzdyl, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Dydnia, Zastępca Wójta Gminy Dydnia Stanisław Pałys,  , Skarbnik Gminy Zofia Pytlowana, Sekretarz Gminy Beata Czerkies, przedstawiciele instytucji z terenu gminy, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Dydnia, Dyrektorzy szkół muzycznych i szkół zaprzyjaźnionych z Podkarpacia i Małopolski oraz wykonawcy z rodzicami.

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną ,,Na początku były marzenia” ukazującą pomysł wykorzystania dawnego budynku szkoły podstawowej, jego modernizację, wyposażenie pod potrzeby funkcjonującej już szkoły muzycznej I st. Informacje te wzbogacił Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul oraz Dyrektor Szkoły, podkreślając zasługi ludzi, którzy wnieśli szczególny wkład w powstanie placówki, począwszy od inicjatywy powołania szkoły muzycznej poprzez zdobywanie środków finansowych, wykonanie prac remontowych aż do oddania budynku.

W dalszej części uroczystości odbył się koncert uczniów i pedagogów szkoły prowadzony przez Dyrektor Elżbietę Przystasz. Wśród wykonawców znaleźli się najlepsi uczniowie, laureaci wielu konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Popis muzycznych umiejętności został przyjęty z aplauzem, o czym świadczyły gromkie oklaski. Duże brawa otrzymała też szkolna orkiestra złożona z uczniów i pedagogów, która zaprezentowała dwa utwory instrumentalne.

Po koncercie nadszedł czas na podziękowania. Wyrażały je kwiaty oraz upominki składane przez Dyrektor Elżbietę Przystasz i Wójta Jerzego F. Adamskiego osobom, które w znacznej mierze przyczyniły się do powstania placówki.

Przedstawiciele Rady Rodziców złożyli słowa podziękowania oraz kwiaty Dyrektor Szkoły Elżbiecie Przytasz, Wójtowi Jerzemu F. Adamskiemu, a na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szula całej Radzie Gminy w Dydni. Miły akcentem były też życzenia dla Dyrektor Szkoły Muzycznej od Rady Pedagogicznej tejże szkoły. Przyjmując wiązankę kwiatów, Elżbieta Przystasz wyraziła gorące podziękowania nauczycielom za ich pedagogiczną pracę oraz pomoc w przygotowaniu uroczystości otwarcia Domu Sztuki Muzycznej.

W okolicznościowych wystąpieniach Goście kierowali słowa uznania pod adresem Wójta Gminy Jerzego F. Adamskiego oraz Dyrektor Eżbiety Przystasz. Gratulowali pomysłu pozwalającego spełniać marzenia, rozwijać muzyczne talenty dzieciom i młodzieży z terenu gminy oraz okolicznych wsi, bo jak wielokrotnie podkreślano, Szkoła Muzyczna I st. w Dydni to jedna z nielicznych wiejskich szkół tego typu.

Dopełnieniem składanych gratulacji były wpisy do księgi pamiątkowej.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani piernikowym serduszkiem z okolicznościowym nadrukiem, zaś goście drobnymi upominkami.

Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem władz gminy, dyrekcji i nauczycieli szkoły muzycznej oraz zaproszonych gości w Centrum Konferencyjnym we dworze w Jabłonce.

Uroczystość otwarcia Domu Sztuki Muzycznej w Dydni, przygotowana z niezwykłym profesjonalizmem, przy ogromnym nakładzie pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły muzycznej i urzędu gminy, dostarczyła uczestnikom wielu wrażeń i artystycznych doznań.

Otwarcie Domu Sztuki Muzycznej w Dydni to ważne wydarzenie dla społeczności gminy, powód do dumy, bo właśnie znajdująca się tu Szkoła Muzyczna stanowi lokalne centrum kulturalne.

Zofia Morajko

Zobacz galerię zdjęć: http://www.gminadydnia.pl/pl/aktualnosci/886-uroczyste-otwarcie-domu-sztuki-muzycznej-w-dydni

Ostatnio zmienianyczwartek, 24 listopad 2016 13:12
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne