Menu
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Biblioteka w Krzemiennej w nowych pomieszczeniach

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

      7 lutego 2019r. odbyło się uroczyste otwarcie filii biblioteki w Krzemiennej. Od dzisiaj wszyscy czytelnicy i użytkownicy biblioteki i świetlicy mają swoje atrakcyjne, bogato wyposażone miejsce spotkań integracyjno-kulturalnych mieszczące się w budynku Domu Ludowego w Krzemiennej. Na czwartkowym otwarciu dopisali nie tylko dostojni goście, ale i mieszkańcy Krzemiennej i okolic. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm Pan Piotr Uruski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Maria Kurowska, Starosta Brzozowski Pan Zdzisław Szmyd, Wicestarosta  Brzozowski  Pan Jacek Adamski, Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Dydnia Pani Edyta Kuczma, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Pan Piotr Szul , radni i sołtysi z terenu gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy w Dydni a duchowieństwo reprezentował ksiądz Artur Dyrda. Na uroczystości nie zabrakło także osób zaangażowanych w powstanie i budowę biblioteki -  m.in. Pan Jan Kopija, Pan Krzysztof Wal, Pan Andrzej Sokołowski oraz osoby związane z bibliotekami i Gminnym Ośrodkiem Kultury – Pani Małgorzata Turopolska, Pani Jadwiga Czernich i Pani Danuta Chorążak.

       Oficjalną uroczystość otwarcia uświetniły występy artystyczne w wykonaniu formacji działających przy GOKBPiW w Dydni – kapela „Młoda Przepióreczka”, oraz dziecięcy zespół taneczny „Stokrotki”, które swym występem oczarowały zgromadzoną publiczność a najmłodsi uczestnicy spotkania – złożyli uroczyste ślubowanie „Młodego Czytelnika Biblioteki w Krzemiennej”.

Uroczystość była okazją do złożenia okolicznościowych przemów i podziękowań przez zaproszonych gości. Padło wiele ciepłych słów oraz życzeń.

Mowę gratulacyjną wygłosili: Poseł Piotr Uruski, Wicemarszałek Maria Kurowska, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd oraz współgospodarz uroczystości Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń. Historię powstania i realizacji przedsięwzięcia oraz szczególne słowa skierował do przybyłych ówczesny Dyrektor GOKBPiW w Dydni Wicestarosta Brzozowski Pan Jacek Adamski, serdecznie dziękując byłym i obecnym władzom oraz osobom zaangażowanym w powstanie nowego obiektu.

Na adres biblioteki wpłynęły również listy gratulacyjne od Poseł na Sejm RP Pani Krystyny Wróblewskiej oraz Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Pani Barbary Chmura, które odczytano podczas uroczystości. W trakcie wystąpień goście podarowali bibliotece kilka pamiątkowych prezentów i książek m.in. ekspres do kawy ufundowany przez Starostę Brzozowskiego Pana Zdzisława Szmyda.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu, zaproszono wszystkich obecnych mieszkańców i zaproszonych gości do degustacji specjałów przygotowanych na tę uroczystość.

Bogato zastawiony stół przygotowany przez szefa kuchni Pan Waldemara Niemca i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzemiennej pod przewodnictwem Pani Elżbiety Kot, przy dużym zaangażowaniu sołtys Krzemiennej Pani Cecylii Rychlickiej, był niemałą atrakcją dla przybyłych i znakomitym przykładem współdziałania we wspólnej sprawie.

Wszystkim przybyłym Gościom, sponsorom oraz mediom - serdecznie dziękujemy. Uroczystość poprowadziła p.o. Dyrektora GOKBPiW w Dydni Aneta Rzeszut.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców – dzieci, młodzież i dorosłych do częstych odwiedzin biblioteki i miłego spędzania czasu w przyjaznej atmosferze.

 • • Rozbudowa Budynku Domu Ludowego o pomieszczenia biblioteki została dofinansowana w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020 z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • • Kwota dofinansowania to 253 500 zł. Wkład własny to 86 100 zł co stanowi 25% środków kwalifikowanych. W ramach zadania wykonano: dobudowę pomieszczeń przy Domu Ludowym w Krzemiennej - łączna powierzchnia to 74 m2 oraz zaadaptowanie na potrzeby świetlicy pomieszczeń sali Domu Ludowego o powierzchni 348 m2.
 • • Koszty wyposażenia świetlicy opiewają na łączna kwotę 120 200 zł. Zakupiono wysokiej klasy sprzęt komputerowy, nagłośnienie, profesjonalne rzutniki, podłogę multimedialną, telewizory.
 • • Wykonawcą była firma REMBUD – Waldemar Buczek Brzozów.

(gokbpiw)

Ostatnio zmienianysobota, 16 luty 2019 17:18
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne