Menu
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński z wizytą w gminie Dydnia

fot. UG Dydnia fot. UG Dydnia

    14 lipca 2019 roku Gminę Dydnia odwiedził Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Dydni. Pan Marszałek przekazał zebranym najistotniejsze założenia programów rządowych jakie są obecnie realizowane w odniesieniu do potrzeb społecznych i inwestycyjnych mieszkańców Gminy Dydnia.

Na prośbę Pana Marszałka na spotkanie przybyli: Pan Adam Skiba prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Bogdan Romaniuk Radny Województwa Podkarpackiego i jednocześnie doradca Marszałka  Kuchcińskiego .

W trakcie spotkania Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń przedstawiła sytuację społeczną i infrastrukturalną Gminy, w tym:

- problemy demograficzne gminy

- problemy z finansowaniem oświaty

- pilną potrzebę budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 835

- konieczność przebudowy drogi wojewódzkiej nr 835 od Grabownicy do Dynowa

- potrzeby w zakresie gospodarki wodnościekowej gminy

- starania o gazyfikację dwóch miejscowości tj.Obarzyma i Niewistki.

W trakcie spotkania poruszony został temat projektowanej od 55 lat zapory Niewistka, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zapóźnień cywilizacyjnych Doliny Sanu. Do tematu projektowanej zapory/polderu suchozalewowego odniosła się Pani dyrektor Wajda, informując o przygotowywanej aktualizacji planów zarządzania Ryzykiem Powodziowym. W tym temacie ustalono spotkanie przedstawicieli gminy z Wodami Polskimi.

Prezes WFOŚiGW przedstawił mieszkańcom założenia programu Czyste Powietrze oraz Program Usuwania Azbestu. Pan Prezes nie zapomniał o obecnych przedstawicielach OSP, docenił ich aktywność, zorganizowanie i konsekwencję w pozyskiwaniu środków finansowych na cele ppoż.

Pan Marszałek Kuchciński docenił aktywność i sprawność samorządu gminy Dydnia w realizacji programów rządowych.

Bardzo miłym akcentem kończącym spotkanie był krótki koncert uczniów Szkoły Muzycznej poprowadzony przez Panią Dyrektor dr Elżbietę Przystasz. (UG Dydnia)

Od redakcji.  To kolejne spotkanie marszałka Kuchcińskiego w regionie brzozowskim. Przypomnijmy, że 7 lipca spotkał się z mieszkańcami gminy Jasienica Rosielna.

Ostatnio zmienianyśroda, 17 lipiec 2019 23:13
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne