Menu
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Jabłonka. Uroczyste otwarcie pierwszego w regionie Klubu Senior+

fot. Aleksandra Florczak UG Dydnia fot. Aleksandra Florczak UG Dydnia

 Św. Jan Paweł II tak pisał w liście do osób starszych:

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia,

ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość.

Są strażnikami pamięci zbiorowej,

a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości,

które są podstawą i regułą życia społecznego.”

       21 stycznia 2020 w Domu Ludowym w Jabłonce odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w naszej gminie Klubu Seniora. Klub Seniora w Jabłonce to miejsce stworzone dla mieszkańców Gminy Dydnia, którzy ukończyli 60 rok życia i są nieaktywni zawodowo. Inicjatorem utworzenia Klubu w naszej gminie była Wójt Alicja Pocałuń. Członkowie klubu będą mogli integrować się w miłej atmosferze, rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych, kulturalnych, aktywnie spędzać wolny czas.

Klub Seniora w Jabłonce został utworzony w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 149 500 zł, z czego 119 763 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te przeznaczono na remont i przystosowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Jabłonce na potrzeby Klubu oraz zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia. Kierownikiem Klubu Seniora została Zyta Sokołowska.

Uroczystość otwarcia Klubu Seniora rozpoczęła się od uroczystego przecięcia wstęgi przez Wicewojewodę Lucynę Podhalicz, Wójt Alicję Pocałuń, Przewodniczącego Rady Piotra Szula, ks. proboszcza parafii w Jabłonce Bogusława Zajdla oraz Przewodniczącą Klubu Seniora Krystynę Kocaj. Ks. dziekan Andrzej Pilch dokonał poświęcenia pomieszczeń Klubu. Przybyli goście mieli szansę obejrzeć efekt końcowy prac wykonanych wewnątrz Klubu. Następnie wszyscy przenieśli się do Sali Domu Ludowego, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonce zadbały o pyszny poczęstunek dla wszystkich obecnych na uroczystości.

W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Edyta Kuczma, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, ks. Andrzej Pilch, ks. Bogusław Zajdel, ks. Andrzej Szkoła, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Andrzej Dec, asystent posła do europarlamentu Bogdana Rzońcy Jerzy Adamski, asystentka senator Alicji Zając Iwona Trawińska, asystent posła Adama Śnieżka Andrzej Wrona, Kierownik Biura Powiatowego ODR Tomasz Bartnicki, zastępca komendanta Policji Powiatowej w Brzozowie komisarz Marcin Kozielec, kierownik posterunku policji w Dydni Adam Albert, kierownik GOPS w Dydni Teresa Szelest, Radni Rady Gminy Dydnia, sołtysi, kierownicy i pracownicy gminnych referatów i jednostek organizacyjnych, członkowie Klubu Seniora. Zaproszeni goście obdarowali klubowiczów wspaniałymi prezentami – książkami, albumami, grami planszowymi.

Aleksandra Florczak UG Dydnia

Fot w galerii Brzozowiana i A. Florczak

Ostatnio zmienianyczwartek, 23 styczeń 2020 14:20

Galeria

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne