Menu
Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Dydyńskie Dożynki Gminne. Niebocko 2021 (cz. II)

fot. brzozowiana pl fot. brzozowiana pl

Dni Gminy Dydnia  2021 z Dożynkami w roli głównej

Święto Gminy Dydnia rozpoczęło się od Zawodów strażackich Oldboys  i Temeszowskiego  Proziaka … dwa lata temu   Gospodynie z Temeszowa gościły pierogami, a tym razem przygotowały proziaki w kilku smakach… Prawda jest taka, że proziak z masłem czy dżemem smakuje doskonale i przypomina beztroskie dzieciństwo…

Zawody dla strażaków ochotników 40+ prowadzone przez Pana Stanisława Pytlowanego były hitem same w sobie… zgłosiły się drużyny reprezentujące OSP Dynia, OSP Krzywe, OSP Jabłonka, OSP Temeszów i OSP Wydrna. Konkurencje były spektakularne i wymagające nie lada umiejętności… Przeciąganie liny, bieg z noszami przez przeszkody, wspinanie po linie, ubieranie się na czas oraz „gaszenie pożaru” hydronetką… Klasyfikację generalną wygrała OSP Dydnia, drugie miejsce zajęty drużyny OSP Jabłonka, OSP Temeszów i OSP Wydrna, natomiast OSP Krzywe III miejsce … Niezależny zespół sędziowski spisał się tym samym na medal…

Zmagania oldboy’s zakończyły się koncertem miejscowej grupy muzycznej i zabawą ogrodową… W Parku w Temeszowie było gwarno i tłumnie do późnych godzin nocnych…

--------------------------------------------

 Dożynki to dla społeczności Gminy Dydnia najważniejsze plenerowe święto, jego tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. W tym roku zorganizowane w miejscowości Niebocko przy współpracy Parafii pw Jana Kantego w Niebocku, Gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, Zespołu Szkół w Niebocku, Sołectwa Niebocko, OSP Niebocko i KGW Niebocko. Jest to czas świętowania, podsumowań i uznania dla trudu pracy rolnika.

Już przed godziną 14.00 na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Niebocku uformował się korowód na czele z formacją Mażoretek, Orkiestrą Dętą OSP Dydnia, starostami dożynek i delegacjami wieńcowymi z 13 miejscowości Gminy Dydnia i przy dźwiękach marszowych przeszedł do pobliskiego kościoła parafialnego. Uroczysta Msza święta celebrowana przez ks. wicedziekana Andrzeja Pilcha oraz ks. Andrzeja Szkolę w asyście kleryka Bartosza Cipory zgromadziła na wspólnej modlitwie przedstawicieli wspólnoty Gminy Dydnia i przedstawicieli instytucji współpracujących. Homilię wygłosił ksiądz Andrzej Szkoła Proboszcz Parafii w Niebocku. Msza święta zakończona odśpiewanym Hymnem „Te deum” i pieśnią „Boże coś Polskę” była pięknym dziękczynieniem za dobry rok… zdrowie, plony i boską ochronę … 

Przyszedł czas na przejście barwnego korowodu na stadion sportowy w Niebocku… I tu w takt orkiestry dętej maszerowały Mażoretki, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw uczestników uroczystości. Jest to nowa formacja działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni, a udział w Dożynkach był ich debiutem.  Zespół Folklorystyczny „Kalina”, Kapela Ludowa „Młoda Przepióreczka”, Starostowie Dożynek, Delegacje wieńcowe, Wójt Gminy Dydnia, zaproszeni goście i liczni mieszkańcy. 

Oficjalna część dożynek rozpoczęła się odegraniem przez orkiestrę hymnu państwowego, a po hymnie nastąpiła prezentacja starostów dożynek i przekazanie chleba gospodarzowi gminy.

Starościna dożynek Barbara Dżoń z Niebocka poza prowadzeniem własnej działalności gospodarczej dodatkowo wraz z mężem Maciejem oraz teściową Danutą prowadzi około 10 hektarowe gospodarstwo rolne, bonitacyjnie to gleby w klasach od III do IV. Gospodarstwo wyposażone jest w dwa ciągniki rolnicze i sprzęt niezbędny do jego prowadzenia. Małżeństwo Barbara i Maciej mają dwie córeczki Liliankę i Marysię w wieku 5 i 2 lat. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną i zwierzęcą. Obecnie uprawiane są pszenica, owies, trawy na gruntach ornych i ziemniaki. Znaczna część plonów wykorzystywana jest, jako źródło pasz dla zwierząt hodowlanych a nadwyżka jest sprzedawana. W gospodarstwie hodowana jest także krowa, króliki i drób. 

Starosta dożynek Kamil Zubel - z zawodu rolnik. Ukończył studia na kierunku Rolnictwo w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Prowadzi gospodarstwo rolne o całkowitej powierzchni 12ha z czego ziemia orna to 8ha pozostałe 4ha to użytki zielone i zalesienia. Uprawia głównie zboża (pszenicę i owies), a także warzywa na własne potrzeby. W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja roślin ozdobnych pod osłonami i w formie szkółki kontenerowej około 0,5ha. Pan Kamil produkuje głównie trawy ozdobne i byliny. 

Moment przekazywania chleba z tegorocznego zbioru jest podniosły i wzruszający, ponieważ symbolizuje ogromną odpowiedzialność jaka spoczywa na gospodarzu gminy za mieszkańców i wszystkie ich sprawy. Pani Wójt Alicja Pocałuń przyjęła chleb od starostów ze słowami Dziękuję za ten chleb, będę go dzielić sprawiedliwe, aby go nikomu nie zabrakło…

Wieńce dożynkowe wraz z delegacjami przywitała tańcem Mała Kalina. Mała Kalina to młodsza część Zespołu „Kalina” i liczy 12 osób. Zespół został założony w 2003 roku i działa przy Zespole Szkół w Niebocku. W skład zespołu wchodzi jeszcze grupa starsza licząca też 12 osób. Grupy prowadzi choreograf Tomasz Rożek. Opiekunami zespołu są Beata Dżoń i Beata Ziółkoś- Florek. Zespół KALINA bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych i środowiskowych, występował na przeglądach i konkursach w Polsce i za granicą. Występował na Słowacji, na Ukrainie - w Kijowie i we Lwowie, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, a także w Macedonii. 

W radosny dożynkowy klimat wszystkich obecnych wprowadziła Orkiestra Dęta OSP Dydnia pod batutą Zygmunta Podulki. Pomysł utworzenia Orkiestry Dętej na terenie naszej gminy zrodził się w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Gminy Dydnia pana Henryka Dąbrowieckiego z gorącą aprobatą i poparciem świętej pamięci ks. Dziekana Adama Drewniaka proboszcza Parafii Dydnia. Kapelmistrzem orkiestry jest Pan Zygmunt Podulka. Orkiestra dęta koncertuje od 1999 roku na uroczystościach gminnych i kościelnych (występuje na dożynkach gminnych, podczas Pasterki w Kościele Parafialnym w Dydni - orkiestra co roku przedstawia znane kolędy i pastorałki podczas Koncertu Kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni) . Bierze udział w licznych przeglądach gminnych i powiatowych. Największym jednak sukcesem orkiestry był jej udział w uroczystości nadania Janowi Pawłowi II Honorowego tytułu Obywatela Gminy Dydnia. Na tę okoliczność orkiestra przygotowała pieśni religijne i świeckie. Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich członków orkiestry była audiencja u Ojca Świętego w Castel Gandolfo, udział we Mszy św. i okolicznościowy koncert. W roku 12 kwietnia 2018 roku orkiestra dęta Gminy Dydnia obchodziła Jubileusz 20 –lecia swojej działalności artystycznej. W dniu 19 maja 2019r. Orkiestra będąc na wycieczce uświetniła swoim występem Mszę Świętą w Kościele ojców Franciszkanów we Lwowie, a po mszy zagrała koncert.

Po tym taneczno-muzycznym akcencie Wójt Gminy Dydnia przywitała gości, wśród których znaleźli się: wicedziekan Dekanatu Grabownickiego ks.  Andrzej Pilch, ks. Andrzej Szkoła proboszcz Parafii pw św Jana Kantego w Niebocku, Adam Śnieżek Poseł na Sejm RP,  podinsp. Wojciech Twaróg Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, mł. Bryg. Bogdan Biedka Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Biernacki Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów, Krzysztof Strzyż Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Piotr Szul Przewodniczący wraz Radnymi Gminy Dydnia,   Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Dydnia, Kierownicy Gminnych Jednostek i referatów Gminy z Edytą Kuczmą Sekretarzem Gminy na czele, przedstawicieli organizacji społecznych w tym OSP i KGW. W sposób szczególny przywitane zostały delegacje wieńcowe z miejscowości Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Obarzym, Temeszów, Ulucz, Witryłów,  Wydrna, oraz wszyscy obecni na dożynkowym placu.

Gdy wszyscy zaproszeni i obecni zostali powitani Wójt Gminy Dydnia wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślała jak ważne jest szczęście, praca, wdzięczność i solidarność. Wskazała na sytuację rolnika i działania samorządu na rzecz usystematyzowania lokalnego rynku zbytu produktów rolnych. Złożyła życzenia rolnikom i ich rodzinom oraz wszystkim obecnym.

Szczęść Boże!

Nasze powszednie i codzienne pozdrowienie... Uczyły go nas nasze mamy i babcie.... mówiły: “jak widzisz kogoś pracującego w polu to powiedz ładnie Szczęść Boże!... A jak to do Ciebie ktoś tak powie to odpowiedź daj Boże i Wam!... Bóg zapłać!

To pozdrowienie oznacza prośbę o najlepsze życzenie, błogosławieństwo dla bliźniego... Jan Paweł II podczas obecności na naszej podkarpackiej ziemi w 1997 roku a dokładnie w Krośnie prosił aby z ust rolnika to pozdrowienie nie znikło... Życzyć szczęścia od Boga jest bezcenne bo Boża życzliwość, I Opatrzność jest podstawą naszej egzystencji...

Praca.

To podstawa naszego istnienia... By żyć trzeba pracować... Bez niej nic nie osiągniemy zarówno w sensie materialnym jak i duchowym... Praca którą się kocha jest przyjemnością i daje satysfakcję... To radość i godność.. Biblia podaje że sam Bóg pracował przez 6 dni a siódmego odpoczywał i cieszył się że swojego dzieła... Rytm dnia tygodnia i roku ma coś wspólnego... Czas na pracę i czas na odpoczynek i świętowanie. Dziś przyszedł piękny czas świętowania i radości z dobrze wykonanej pracy… Z owoców pracy

Wdzięczność

Człowiek wdzięczny to człowiek szczęśliwy i zadowolony... To nie tylko słowo dziękuję a postawa i styl życia bez zazdrości, żywienia urazy, oraz przeświadczenia że coś się nam należy... Kiedy jesteśmy wdzięczni sprawiamy że druga osoba jest doceniona i czuje się ważna. 

Dziś okazujmy sobie wdzięczność... Mówimy dziękuję Bogu i ludziom pracy... Ciężkiej pracy... 

Jest rolnik jest żywność … a żywność to życie... To podstawa egzystencji i wyznacznik dobrobytu społeczności. Społeczeństwo zabezpieczone w żywność i samowystarczalne jest bezpieczne i stabilne. Niestety jest tak że rolnik ciężko pracuje, a satysfakcja ta finansowa jest marna... Koszty rosną a ceny płodów nie bardzo... Wiem, że tylko upór i trwanie trzyma ich na roli… Wielu rolników pracuje na etacie i dzieli swoje obowiązki pomiędzy zakładem pracy i rolą. To ogromny wysiłek organizacyjny... Dziś zależy nam na tym żeby nasz kraj był samowystarczalny i bezpieczny... Aby żywności było pod dostatkiem i nikt nie był głodny...myślę, że w naszym kraju nikt nie jest głodny, ale rolnik powinien być jeszcze bardziej doceniony i za pracę otrzymywać stosowne profity. Nie można zapomnieć, że rolnikowi samo w polu nie urośnie, samo się nie zbierze... To ogromne koszty paliwa, środków ochrony roślin, nawozów, materiału siewnego, a ceny płodów są relatywnie niskie...musi być opłacalność... 

Co można zrobić na poziomie gminy? Wspierać, zachęcać? Tak... Ale trzeba  też brać sprawy w swoje ręce... Tak też uczyniliśmy i już trwają prace nad utworzeniem Gminnego Targowiska w Dydni,  gdzie każdy kto coś produkuje będzie mógł bezpośrednio sprzedać... Bez pośredników i procedur... Masz coś co ci zbywa to sprzedaj, bo potrzeby są... A my chcemy kupić zdrowe i z pierwszej ręki. Tu na miejscu.. Kupujmy u swoich bo pieniądz zostawiony na lokalnym rynku ma duży zwrot tu na miejscu...ze złotówki wydanej u swojego 70 groszy wraca poprzez podatek do nas... W marketach z obcym kapitałem jest to zwrot na poziomie ok 30 groszy… 

To Targowisko to mały krok, może jedna kropla w morzu ale wiemy że kropla drąży skalę… chcę też powiedzieć że Wasz głos jest słyszany i przekazywany... Upominam się i mówię o naszych problemach i trudnościach parlamentarzystom i przedstawicielom różnych instytucji... 

Za cel postawiłam sobie obudzić uśpioną ziemię żywicielkę... Wiem, że to trudne do osiągnięcia ale warto podejmować to wyzwanie... Dziś rozstrzygamy konkurs z Dydyńskiego ogrodu na stół... Może to mała kropla, ale ważna...pokazuje pracę dla domu i wokół domu... Dbałość, estetykę, gospodarczość... 

Solidarność. 

Ostatni czas był trudny... pandemia, żywioły... To był dla nas sprawdzian... Zdaliśmy go na piątkę.. Nauczyliśmy się pokory i docenienia prostych, zwykłych rzeczy... Nasza wspólnota potrafiła się zorganizować i dawać sobie pomoc i wsparcie... Za to ogromnie dziękuję.. Pandemia pokazała jak ważne jest zdrowie i obecność... Możliwość spotkania... 

Dziś jesteśmy tu Razem... Przedstawiciele duchowieństwa, organizacji społecznych, przedstawiciele służb mundurowych tj . Państwowej Straży Pożarnej i Policji, przedstawiciele Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciele oświaty i wy Drodzy rolnicy I mieszkańcy naszej pięknej Gminy Dydnia. Cieszę się że mogę przekazać Wam  bezpośrednio życzenia... Zdrowia, pomyślności, obfitości plonów, chleba powszedniego... 

Niech nasza piękna dożynkowe tradycja daje nam radość i zadowolenie... Szczęść Boże!

Po wystąpieniu Wójt Gminy głos zabrał Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek i zapewnił o swoim wsparciu działań samorządu Gminy Dydnia, przekazywaniu głosów mieszkańców w Parlamencie RP oraz złożył serdeczne życzenia rolnikom. Z życzeniami pośpieszył też Jacek Adamski wicestarosta brzozowski.

Na dożynkowej scenie z prezentacjami artystycznymi wystąpili: Zespół Kalina – najstarszy skład,   - Młoda Przepióreczka, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Kapelę „Młoda Przepióreczka” tworzą młodzi ludzie, którzy rozwijają swoją muzyczną pasję. Nauczycielem i opiekunem kapeli jest Dariusz Klimowicz. Młodą Przepióreczkę tworzą dzieci i młodzież. Kapela ćwiczy nie tylko repertuar „Przepióreczki”, ale również pieśni z regionu całej Rzeszowszczyzny. Kapela „Młoda Przepióreczka” swój debiut muzyczny miała podczas Jubileuszu 20-lecia Orkiestry Dętej Gminy Dydnia w kwietniu 2018r. Występuje ona na uroczystościach gminnych oraz przeglądach kapel regionalnych. Dawid Siwiecki - utalentowany muzyk, wirtuoz akordeonu, który w ostatnim roku dokonał niemożliwego  - 15 wygranych konkursów akordeonowych i festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych w ciągu roku. Szczególnie wybitnym jego osiągnięciem było wygranie ogólnopolskich eliminacji i zakwalifikowanie się do 4-osobowej ekipy reprezentującej Polskę w Budapeszcie w Programie Virtuoso V4+  Telewizyjnym Talent Show i oczywiście wygranie tego konkursu. Jego wspaniałe występy wzbudziły zachwyt znakomitych międzynarodowych jurorów na czele ze sławnym Placido Domingo. Za swój niezwykły talent i pasję Dawid zdobył tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Kultura w powiecie brzozowskim w plebiscycie zorganizowanym przez Gazetę Codzienną Nowiny. Talent młodego artysty doceniła również Wójt Gminy Dydnia. W dniu 28 grudnia 2020 r. podczas sesji Rady Gminy Dydnia wręczono mu nagrodę za osiągnięcia artystyczne.

Kulminacyjną częścią programu dożynkowego były prezentacje delegacji wieńcowych. Były wiersze, śpiewy i opowiastki … Jedne do śmiechu a inne wzruszające… Podziw wzbudziła pani Janina Wolwowicz z Ulucza, która deklamowała wiersz o św.  Janie Kantym. Po każdym wspaniałym występie delegacje wieńcowe  otrzymały nagrody za dekoracje stoisk dożynkowych, a także podziękowanie w postaci pamiątkowych dyplomów za udział w tegorocznych Dożynkach.  

Po prezentacjach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół”  zorganizowanego przez Gminę Dydnia. Patronat nad Konkursem dofinansowanym z Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich objąłJerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Głównym założeniem konkursu było promowanie idei przydomowych ogródków warzywnych, owocowych, ziołowych, kwiatowych, a także produktów lokalnych, tradycyjnych wytwarzanych z dostępnych lokalnie produktów. W ramach konkursu można było zgłaszać się w następujących kategoriach:

 1. Przydomowy ogródek - w tej kategorii można było zgłaszać przydomowe ogródki warzywne, owocowe, sady.
 2. Ogródek przyjazny pszczołom - w tej kategorii można było zgłaszać przydomowe ogródki kwiatowe i ziołowe, obfitujące w rośliny miododajne.
 3. Danie z produktów z własnego ogródka - w tej kategorii można było zgłaszać potrawy, przetwory, wypieki, słodycze.

Podsumowania Konkursu dokonał przewodniczący komisji Tomasz Bartnicki Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Brzozowie, a nagrody wręczyła Wójt Gminy Dydnia.

Po emocjach związanych z ogłoszeniem wyników zebrani mogli bawić się przy Zespole Sykowni  z Podhala. Zespół ma na swoim koncie płytę pod tytułem ,,Pokochaj Mnie” . Ponad to muzycy mogą się pochwalić udziałem w składance „Wesołe Posiady 3” z autorską piosenką Przyjedź W Góry. Góralską muzykę z ogromnym entuzjazmem przyjęli uczestnicy dożynek i bawili się już podczas strojenia instrumentów… Zabrzmiały takie przeboje jak „Hej Bystra woda” i … „Przez Twe Oczy Zielone” co spowodowało, że zabrakło podłogi do tańca i trzeba było tańczyć na murawie…

Po góralskich przyśpiewkach przyszedł czas na zabawę ogrodową z zespołem biesiadnym.. Najstarsi mieszkańcy Niebocka tak udanej imprezy nie pamiętają…

Prezentacjom na scenie towarzyszyły stoiska:

Koła Gospodyń Wiejskich z Niebocka , gdzie można było skosztować specjałów miejscowej kuchni: ciast, pieczywa i innych frykasów przygotowanych przez gospodynie tegorocznych Dożynek.   

Myśliwskie utworzone z inicjatywy ks. Andrzeja Szkoły a  przygotowane przez  koła łowieckie działające na terenie Gminy Dydnia tj. Koło Łowieckie „Bażant” w Brzozowie oraz „Jeleń” w Brzozowie. Na stoisku znajdowały się przykładowe trofea myśliwskie, leśne kolorowanki dla dzieci.  Przy namiocie stanęła kuchnia polowa, w której znajdował się gulasz myśliwski z dzika przygotowany  we współpracy kół łowieckich  z ks. proboszczem oraz paniami z KGW w Niebocku .

Pięknym i nieznanym powszechnie społeczności gminy akcentem był odegrany na scenie sygnał myśliwski. Sygnaliści myśliwscy w składzie: Adam Kusiński (Koło Łowieckie „Bażant” w Brzozowie) oraz Maciej Atemborski (Nadleśnictwo Brzozów)  przed podaniem gulaszu na otwarcie części myśliwskiej zagrali sygnał „Dzik na rozkładzie” oraz „Posiłek”. Gulasz cieszył się tak wielkim zainteresowaniem, że po zaledwie jednej godzinie po rozpoczęciu wydawania, gulasz się skończył. I tu przyszło z pomocą  KGW w Niebocku, bo powodzeniem cieszyła się także grochówka, leczo oraz barszcz czerwony, które były wydawany w kuchni polowej razem z gulaszem myśliwskim przez Adama Kusińskiego oraz Wojciecha Adamskiego. Koła łowieckie działające na terenie naszej gminy co roku dbają o stany i dobrą kondycję zwierzyny łownej. Wykładają sól do lizawek, wykonują liściarki, a w okresie zimowym dokarmiają zwierzynę poprzez podsypy i paśniki. Myśliwi ograniczają szkody łowieckie poprzez odstrzał określonej ilości zwierzyny, dbając i zachowując równowagę w przyrodzie. Dlatego takie imprezy plenerowe pokazują jak bardzo ważna jest współpraca myśliwych z samorządami i okolicznymi mieszkańcami.

Dużą popularnością cieszyły się stoiska: - Nadleśnictwa Brzozów  i  Dydów

- Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni

-Konkursu  „Z Dydyńskiego Ogrodu na stół” z możliwością degustacji specjałów dydyńskich gospodyń.

Całości dopełniła wystawa starych motocykli 

  - Atrakcje dla dzieci: gry, zabawy, animacje, warsztaty tkackie. 

Oraz Stoiska lokalnych wytwórców i producentów:

Piekarnia Tadeusz z Dydni

Browar Duch Pogórza

Gospodarstwo u Leśnego

 Czynne były: Gminne Biuro Spisowe, Punkt Informacyjny Programu Czyste Powietrze, Punkt szczepień przeciw Covid-19.

Organizatorami Dożynek Gminnych byli: Wójt Gminy Dydnia oraz Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni a współorganizatorami Parafia Rzymskokatolicka w Niebocku, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku, Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku,  Rada Sołecka Wsi Niebocko, Zespół Szkół w Niebocku, Sołtys Wsi Niebocko. 

Patronat medialny: portal Brzozowiana.pl, Info Podkarpacie. 

Dofinansowanie: Budżet Gminy Dydnia; Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. (dodał admin)

Ostatnio zmienianyczwartek, 26 sierpień 2021 20:03

Galeria

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne