Menu
Dzisiaj jest: 25 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
Magdalena Korona
reklama

Przekazanie sprzętu dla OSP w Dydni i Wydrnej

fot. Emilia Trzerśniowska fot. Emilia Trzerśniowska

    17 stycznia br. przed Urzędem Gminy w Dydni odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego  sprzętu ratowniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni oraz używanego jednostce OSP w Wydrnej.

Przekazania sprzętu na ręce druhów dokonała wójt gminy Alicja Pocałuń oraz kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich Stanisław Pytlowany.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z powiatu brzozowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków z budżetu gminy Dydnia zakupiono: zestaw ratownictwa technicznego, quad, przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę do transportu sprzętu, pług szybkiego montażu.

Całkowita wartość przekazanego sprzętu dla OSP Dydnia wynosi 163 963 zł. Zakup zestawu ratownictwa technicznego o wartości 82 900 zł był w 100% finansowany ze środków powiatu brzozowskiego.

Całkowity koszt quada opiewa na kwotę 54 500 zł. Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosło 30 000 zł (55%), wkład ze środków z budżetu gminy Dydnia wyniósł 24 500 zł (45%), Przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę typ S21 do transportu sprzętu oraz pług szybkiego montażu zakupiono ze środków z budżetu gminy Dydnia za kwotę 26 563,00 zł (100%).

Wartość przekazanej przez OSP w Dydni używanej motopompy typu Tohatsu V66CS dla OSP Wydrna wynosi 23 995 zł.

Podczas przekazania sprzętu wójt Alicja Pocałuń podkreśliła, że zakup sprzętu był możliwy dzięki przychylności zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie, starosty brzozowskiego oraz decyzji Rady Gminy Dydnia. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w zakup sprzętu, strażakom za gotowość niesienia pomocy potrzebującym i życzyła, by okazji do jego wykorzystania było jak najmniej.

Przekazany sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego, gości i osób przejezdnych.  Zwiększy jakość realizowanych przez OSP zadań i przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostek z Dydni i Wydrnej. (ET)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne