Menu
Dzisiaj jest: 9 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Anna, Pelagia, Felicjan

Obarzym będzie miał kanalizację sanitarną

fot. Emilia Trześniowska fot. Emilia Trześniowska

     30 marca br. wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń podpisała umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Obarzymie, w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Obarzymie wraz z dostawą i montażem urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością sieci dostaw wody w gminie Dydnia”. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych ROKAN Rość Dawid Sp. J. Wartość zadania wynosi 4 890 147,70 zł i jeżeli prace będą przebiegać zgodnie z planem, do końca br. inwestycja powinna zostać oddana do użytku. Jej realizacja wpłynie na uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą i montażem prasy do odwadniania osadu i urządzeń do budowy systemu nadzoru nad produkcją i jakością dostawy wody na terenie gminy Dydnia. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, co umożliwi podłączenie ok. 76 gospodarstw domowych. Projekt obejmuje też budowę przepompowni ścieków. Umocnione zostanie koryto rzeki i zabezpieczone skrzyżowania.

– Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej wszystkie normy, co przyczyni się też do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej gminy. Walory przyrody – czysta woda w zbiornikach wodnych, rzece i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych – wpłyną na wzrost popytu na usługi turystyczne świadczone na terenie gminy. Chcemy tym samym zmotywować mieszkańców do zakładania własnej działalności turystycznej i okołoturystycznej, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. – podsumowała wójt Alicja Pocałuń. 

Jest to kolejna ważna inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2). Zdecydowana większość mieszkańców Obarzyma zadeklarowała chęć podłączenia do kanalizacji. Wykonawca wkrótce rozpocznie pracę w terenie.

Emilia Trześniowska – UG Dydnia

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne