Menu
Dzisiaj jest: 17 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

Dydnia. Prawie 3 mln zł na drogi, oświetlenie, rekreację itd…

fot. UG Dydnia fot. UG Dydnia

     Pod koniec czerwca sfinalizowano postępowanie w trybie zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 – PGR).

Zadanie to zostało podzielone na 3 części:

 1. część dotyczyła przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.

 W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowany zostanie żelbetowy przepust na rzece „Świnka” w ciągu drogi gminnej wew. w m. Krzemienna. Wykonane zostaną poręcze i zabezpieczona skarpa. Zaprojektowano jezdnię z płyt ażurowych nad „Świnką” o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m. Dodatkowo projektuje się ściek w postaci korytek z prefabrykowanych elementów betonowych szer. 50 cm. Ponadto projektuje się wykonanie dwóch studni rewizyjnych oraz kolektora, który będzie przedłużeniem istniejącego przepustu. Przewidziana jest wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

Ponadto przewidziano realizację odwodnień drogi, umocnień dna i skarp, podbudów wraz z nowymi nawierzchniami asfaltowymi, nawierzchnią żwirowo-klińcową, uzupełnienia poboczy i roboty towarzyszące.

Celem tego projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegającą na realizacji przebudowy dróg gminnych:

w Końskiem i Witryłowie na długości 560 m,

 w Niebocku na długości 170 m,

w Krzemiennej  na długości 236 m,

w Końskiem na długości 330 m,

w Niewistce “Na Dział” na długości 900 m,

Przebudowane zostanie dojście i plac infrastruktury rekreacyjnej w Niewistce.

Wykonawcą tego zakresu prac został Drogbud Golcowa Pro Sp. z o.o., a zakres finansowy wynosi 1 648 943,90 zł.

Część 2. obejmuje budowę infrastruktury oświetleniowej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę linii oświetleniowej kablem doziemnym oraz montaż czterech nowych słupów aluminiowych, na których zostaną umieszczone lampy LED w Niewistce. Rozbudowane zostanie oświetlenie zewnętrzne przy Skwerze Dydyńskich poprzez wykonanie linii kablowej doziemnej oraz zamontowanych zostanie sześć słupów aluminiowych z lampami LED w Krzemiennej.

Oprawy będą kompatybilne z system sterowania i monitoringu oświetlenia ulicznego realizowanego w ramach projektu obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia.

Jest to zadanie zlecone Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego w Dynowie, a jego wartość wynosi  237 609,67 zł.

Część 3. zadania wiąże się z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury turystycznej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia powstanie infrastruktura sportowo-rekreacyjna – otwarte strefy aktywności i plac zabaw. Ponadto w projekcie znalazły się: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (ławki, zadaszenia, dojścia i trawniki, ogrodzenia), rewitalizacja zabytkowego parku poprzez utwardzenie alejek parkowych, przebudowę nawierzchni, oświetlenie terenu, dostawę i montaż ławek oraz stołów parkowych. Prace zostaną przeprowadzone na terenie rekreacyjnym w miejscowości Jabłonica Ruska oraz w parku w Temeszowie. Otwarta Strefa Aktywności powstanie w Końskiem, a ogrodzenie przy Domu Ludowym w Uluczu.

Firma ARKO z Dzikowcu będzie realizowała to zadanie o wartości 948 465,80 zł.

W dniach 21 i 22 czerwca zostały podpisane umowy pomiędzy wójt gminy Dydnia Alicją Pocałuń przy kontrasygnacie skarbnik gminy Anny Stachyrak z wykonawcami poszczególnych etapów zadania: Krzysztofem Filipem – prezesem zarządu Drogbud Golcowa PRO Sp. z o.o., Henrykiem Hadamem właścicielem Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego w Dynowie i Arturem Kopciem właścicielem firmy ARKO.

Na realizację zadań wykonawcy mają rok. Wierzymy, że już podczas przyszłych wakacji mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z infrastruktury rekreacyjnej i cieszyć się z nowych dróg.(ET)

Ostatnio zmienianyśroda, 13 wrzesień 2023 13:41
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne