Menu
Dzisiaj jest: 18 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon

Podkarpacka tęcza (8)

"Podkarpacka Tęcza '24"

     Regulamin

Informacje wstępne

 Organizator konkursu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 1. Patronat nad konkursem sprawują:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  

Cele konkursu i kategorie

 1. Cele konkursu :
 • popularyzacja historii i miejsc związanych z legendami Podkarpacia,
 • uwrażliwienie na losy pojedynczych bohaterów, których życie owiane jest legendą,
 • poszerzanie wiedzy uczniów o przeszłości, historii ziemi podkarpackiej
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”,
 • rozwijanie zdolności artystycznych i informatycznych uczniów,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia,
 • rozbudzanie ciekawości przeszłością Podkarpacia.
 1. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych przede wszystkim uczniów szkół

     ponadpodstawowych i podstawowych województwa podkarpackiego.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:

 1. a) kategoria plastyczna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

     (klasy od I do IV i V- VIII),

 1. b) kategoria fotograficzna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

    (klasy od VI do VIII),

 1. c) kategoria multimedialna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

   (klasy od VI do VIII).

 1. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej jest samodzielne wykonanie ilustracji do dowolnej legendy związanej z Podkarpaciem inspirowanej podaniem, opowieścią ludową itp. (np. corrida w Dynowie, Diabeł Łańcucki i inne) .

Obowiązujący format pracy to A3, technika dowolna. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • kompozycję,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • pomysłowość i samodzielność w przedstawieniu tematu,
 • walory artystyczne ,
 • czytelność przekazu.

 W kategorii fotograficznej należy przygotować samodzielnie 1 zdjęcie (barwne lub czarno – białe),

miejsca owianego tajemnicą, legendą, z którym wiąże się jakaś historia prawdziwa lub tkwiąca                            w świadomości zbiorowej (np. “Prządki” i inne).

Format zdjęć : 20x30 cm (A4).  Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie zdjęcia): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,
 • oryginalność i estetyka pracy,
 • technika wykonania.

6.  W kategorii multimedialnej uczestnik przygotowuje prezentację na jeden z trzech tematów:

„Cudowne, niesamowite i legendarne miejsca” (temat odnosi się do miejsca lub miejsc, z których powstaniem wiążą lub wiąże się jakaś historia, legenda np. tajemnicze źródełko o uzdrawiającej mocy, błędny kamień i inne).

 1. „Ludzie - legendy. Ich historie i pasje” (uczestnik przedstawia osobę lub ludzi, których działalność społeczna, artystyczna, sportowa, polityczna, historia życia oraz pasje, hobby wpłynęły na rozsławienie Podkarpacia, mogą to być również wynalazcy, naukowcy itp. - np. Ignacy Łukasiewicz i inne).
 2. „Historia, która wydarzyła się naprawdę(zadaniem uczestnika jest odniesienie się do wydarzenia z przeszłości lub współczesności, z którym wiąże się jakaś intrygująca, niesamowita historia, ważne wydarzenie, które miało miejsce na Podkarpaciu np. wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego we wsi Wydrna, odkryte na Podkarpaciu skarby kultury materialnej i niematerialnej i inne ).

Do konkursu można zgłosić tylko 1 prezentację na jeden z wybranych tematów (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Musi być ona opatrzona tytułem i danymi autora. Uczestnik sam decyduje o jej formie (np. relacja, przewodnik, pamiętnik i in.). Wszystkie umieszczone w prezentacji treści (wpisy, zdjęcia i inne) muszą być zgodne z wybranym tematem tej kategorii konkursu. Prezentacja musi być przekazana w formie elektronicznej – na płycie CD.

Do prezentacji należy dołączyć kartę zgłoszenia.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • oryginalność witryny,
 • zawartość merytoryczna,
 • ciekawe ujęcie tematu,
 • szata graficzna, efekt wizualny,
 • celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

 Terminarz:

 1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem
  rodzica/ opiekuna należy przesłać lub podać organizatorom do 14 marca 2024r. do tego dnia muszą
      być  u organizatorów.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net. 
 3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich
  kategoriach, odbędzie się 18 kwietnia 2024r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00.

 Informacje organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 2. Uczestnicy – laureaci konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu
  w dużej mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowujących

    uczestników i podziękowania dla szkół.

 1. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń prosimy przesłać na adres:

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Polna 3

36 – 065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

 1. Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na
  przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz prac w związku z organizacją imprezy
  kulturalnej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby:
  dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb - telefonicznie 16 652 10 45 albo
     
  mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. W przypadku zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Załącznik:

 1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z zgodą rodziców / opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie.

Organizatorzy

Czytaj dalej...

Podkarpacka teczka 2021

ZAPROSZENIE do udziału w XXI. edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

 pod hasłem: 

„NieZapomniane Podkarpacie

     

 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowieuprzejmie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021r., organizuje  edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „NieZapomniane Podkarpacie”. 

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej zsz-dynow.net   lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,  wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45) albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz

 1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia

      i oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia należy przesłać lub podać organizatorom do 

     19.03.2021r. (piątek) – liczy się data stempla pocztowego. 

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 
 2. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.2021r. - czwartek(o ile pozwoli sytuacja sanitarna) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.
 3. Jeżeli oficjalna gala nie dojdzie do skutku, nagrody dla laureatów, dyplomy dla opiekunów zostaną przekazane do szkół. 
Czytaj dalej...

Podkarpacka Tęcza 2019

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

 pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”.

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowieuprzejmie informuje, że w dniu 04 kwietnia 2019 r., organizuje XIX edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bezpieczne Podkarpacie”. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan,wicedyrektor; p. Piotr Zdeb, p. Barbara Gierlach, p. Kinga Oleksa - Skubisz– telefonicznie (16) 652 10 45  albo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 -----------------------------------------------------------

Terminarz

1. Opisane prace plastyczne, fotograficznemultimedialnenależy przesłać lub podać organizatorom do  (piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

2. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.04.2019r(czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00

 

REGULAMIN XIX EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

pt

pod hasłem:

haslo

Informacje wstępne

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół  Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 2. Patronat nad konkursem sprawują: Marszałek Województwa  PodkarpackiegoStarosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Cele konkursu i kategorie

 1. Celem konkursu jest:

 • kształcenie i rozwijanie zainteresowań motoryzacyjnych wśród uczniów województwa podkarpackiego, 
 • popularyzacja przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży, 
 • stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum województwa 
 • badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze motoryzacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

2. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie (wszystkie kategorie)uczniów wszystkich szkół średnich, gimnazjów(klasy III) szkół podstawowych(klasy VI, VII, VIII)województwa podkarpackiego.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach bez podziału na grupy wiekowe

 1. kategoria multimedialna
 2. kategoria plastyczna 
 3. kategoria fotograficzna

4.  W kategorii multimedialnejnależy przedstawić spot reklamowy dotyczącyruchu drogowego, zachowania się, bezpiecznego czy zagrażającego życiu, kierowców czy pieszych na drogach np. telefony komórkowe podczas jazdy czy na przejściach dla pieszych. Czas trwania maksymalnie 5 minutFormat– avimpglubmp4. Nagranie na płycie CDDVDDo pracy należy dołączyć opis:dane autora(imię i nazwisko, szkoła, klasa), imię i nazwisko opiekuna.     

Jeden uczestnik może przygotować 1 pracę konkursową.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • ciekawe ujęcie tematu,
 • celowe, przemyślane rozwiązania techniczne. 

5. Warunkiem udziału w kategorii plastycznejjest przygotowanie różnymi technikami prac plastycznych, które będą stanowiły własną interpretację zagrożeń oraz ich przeciwdziałania jak, bezpieczna jazda rowerem, samochodem, np. „Nie jeżdżę po alkoholu”, pierwsza pomoc, praca – rola służby medycznej, wojska, straży pożarnej, straży granicznej i innych.

Wymagany format A-3Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa),imię i nazwisko opiekuna. Jeden uczestnik może przygotować max 2 prace konkursowe.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

ciekawe rozwiązania plastyczne, 

oryginalność pracy, 

zdolności plastyczne. 

6kategorii fotograficznejuczestnik przygotowuje samodzielnie1 zdjęcie lubkomplet 3 zdjęć– format A-5(barwne lub czarno – białe), np.ciekawe ujęcia bezpiecznej jazdy, sztuki samoobrony, miejsca niebezpieczne lub mocno zabezpieczone

Do pracy należy dołączyć opis: dane autora, (imię i nazwisko, szkoła, klasa),imię i nazwisko opiekuna.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- zgodność z tematem konkursu,

- ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,

oryginalność i estetyka pracy

- technika wykonania. 

================================================

Terminarz

1. Opisane prace plastyczne, fotograficznemultimedialnenależy przesłać lub podać organizatorom do 15.03.2019r.(piątek) - liczy się data stempla pocztowego.

2. Gala konkursowa, połączona z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 04.04.2019r.(czwartek)w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,ogodz.10.00.     

3. 05.04.2019r.(piątek)organizatorzy przewidują możliwość zwiedzania wystaw pokonkursowych przez młodzież będącą pod opieką nauczyciela (po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie szkoły).                 

Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek .

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

3. Organizatorzy przewidzieli podziękowania dla opiekunów i szkół przygotowujących uczestników. 

4. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego

ul. Polna 3,36 – 065 Dynów

(z dopiskiem)Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.zsz-dynow.net lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Barbara Gierlach, p. Kinga Oleksa - Skubisz)  – telefonicznie (16) 652 10 45 albo e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. W przypadku ewentualnych zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Organizatorzy

                                                                                              

Czytaj dalej...

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu

Podkarpacka Tęcza

pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie ”

 

 

       Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2017r., organizuje XVII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”.

Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol),

 tel. (16) 652 10 45 albo %Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

                                                                                                                            Organizatorzy  

Czytaj dalej...

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Innowacyjne Podkarpacie”

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu

Podkarpacka Tęcza

pod hasłem „ Innowacyjne Podkarpacie ”

      Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowieuprzejmie informuje, że w dniu  21 kwietnia 2016r., organizuje XVI edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Innowacyjne Podkarpacie”.

Regulamin konkurs znajduje się na szkolnej stronie internetowej http://www.zsz-dynow.net. Natomiast dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan i p. Anna Mol), tel. (16) 652 10 45 albo email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i gali konkursowej

                                                                                                                           Organizatorzy

                                                                                                         

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne