Menu
Dzisiaj jest: 2 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Halszka, Helena, Radosław

sercomania

Nowo powstała Stacji Kontroli Pojazdów w Dynowie (w Zespole Szkół Zawodowych) będzie ogólnie dostępna

    Zgodnie z umową zawartą w kwietniu br., pomiędzy Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, a Firmą Handlową ROSE Tomasz Leszczak ze Strzyżowa oraz przyjętym harmonogramem prac budowy Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,  obiekt  do końca listopada zostanie oddany do pełnego użytku. Dobre tempo prac i sprzyjająca aura spowodowały, że wykonawca oddał obiekt w planowanym terminie, którego całkowita wartość wynosi 1 833 619,72.

Od końca listopada 2020 r. kierowcy będą mogli dokonywać przeglądów na nowoczesnej linii (zdjęcia w galerii tylko to potwierdzają), co w pośredni sposób przełoży się na wzrost bezpieczeństwa na drogach, a także przyczyni się do wzrostu poziomu kształcenia przyszłych techników i mechaników pojazdów samochodowych w Technikum w Dynowie i w Branżowej Szkole I Stopnia w Dynowie funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych.   

Przy okazji nowej inwestycji zostały wykonane prace dodatkowe, jak remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, barierek, schodów oraz wejścia do szkoły z wymianą kostki brukowej od strony Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dziękujemy Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostę Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem oraz Radzie Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Panem Tomaszem Wojtonem za przepiękny nowoczesny obiekt Stacji Kontroli Pojazdów, który będzie służył mieszkańcom Podkarpacia, a także za pozostałe prace remontowe.  

Materiał nadesłany.

Fot. wybrane z zasobów szkolnych.

Czytaj dalej...

„Patriotyczne Podkarpacie” hasłem XVIII Podkarpackiej Tęczy - konkursu ZSZ w Dynowie

 XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 12 kwietnia w dwóch etapach: rano od godz. 8.00 rozpoczął się konkurs muzyczny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu w kategorii muzycznej dokonał Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, który, min. wyraził słowa uznania i podziękowania dla organizatorów– Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za kontynuowanie pięknej inicjatywy jaką jest Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza. Natomiast uczestnikom konkursu muzycznego i ich opiekunom życzył samych sukcesów.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego oraz Pan Michał Łazarów z Biura Promocji oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, a także Pan Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów,              Pani Ewa Hadam - Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynów, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo - Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pan Jerzy Kołodziej – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata Kaczorowska – z Nadleśnictwa Dynów oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pani Elżbieta Klaczak - Łach - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Józef Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu, Pan Zbigniew Walus - Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie. Media reprezentowali Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów” i ks. Robert Ryba z Radia „Fara” - Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię muzyczną - gdzie udział wzięło 40 uczestników, oceniali: Pan Jerzy Kołodziej -Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska - instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

Nadesłane najlepsze 102 prace fotograficzne wybierali: Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Iwona Zawadzka i Pan Marcin Tupaj ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 121 uczestników; zajmowali się tym: Pani Inga Marczyńska - niezwykła artystka, która od wielu lat zajmuje się malarstwem, pisaniem ikon oraz fotografią, Państwo Jolanta Pyś Miklasz i Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce - Kamil Nowak Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Izabela Niemiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Anna Pudysz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsce - Patrycja Lisowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach, Julia Kiełbasa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Aleksandra Siry - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce -Stefan Gaweł - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie, Ewa Rzeszut – Zespół Szkół w Dzikowcu

Wyróżnienia:

Izabela Toczek – Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Wiktoria Baran – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Magdalena Boroń - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Miłosz Hardulak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Karol Motyka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Aleksandra Ekiert – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, Monika Pyrcz – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Karolina Półchłopek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

 Kategoria fotograficzna

I miejsce - Kamil Nowak Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce - Emilia Mikoś - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach i Nikola Sawczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce - Monika Stępień – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Julia Gierula - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Monika Groszek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Wyróżnienia:            Justyna Chmiel – Zespół Szkół w Kańczudze, Patrycja Starzak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Witold Ochała - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Michalina Ciesielska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, Jagoda Radoń - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Sandra Siwulec - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Martyna Paraniak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

 Szkoły podstawowe i gimnazja   

I miejsce - Albert Dańko – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu 

II miejsce - Marlena Paraniak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce - Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie, Joanna Niemiec - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Wyróżnienia: Dominika Winiarska – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Aleksandra Stebnicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku                                              

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Bartosz Tereszczak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie i Piotr Rebizak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce - Magdalena Boroń - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Dominik Tudryn – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

III miejsce - Alicja Frańczak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Wyróżnienia:            Julia Gierula - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie i Anna Samek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Każdy uczestnik XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Patriotyczne Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Wójta Gminy Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, a szkoła (28 szkół) i opiekunowie (45 osób), podziękowania.        

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Dwa portrety patriotyzmu, a także z pokazem walca Szkolna Grupa Sportowo Taneczna „APLAUZ”. Ponadto galę uświetnił występ Ani Dąbrowskiej, m.in. zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej, wicemistrzyni Europy w kategorii piosenki rozrywkowej i jazzowej, finalistka Krajowych Eliminacji Eurowizji Junior w 2016 roku, laureatka I miejsca na Festiwalu Kultury „Razem we wspólnej Europie” w Monachium, laureatka I miejsca i Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Filmowej , zdobywczyni I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Kielcach, finalistka konkursów wokalnych „Skowroneczek” w Nowym Sączu, „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, Międzynarodowego Festiwalu w Koninie.

Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Ścieżka Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy…” (znalazły się na niej, m.in. różne portrety Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z cytatami Jego słów na temat Ojczyzny, patriotyzmu, a także pamiątki związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego, sztandary szkół noszące Jego Imię i wystawa obrazująca nowoczesny patriotyzm). Ponadto oprawę sceniczną stanowiła wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie („Symbole naszej historii, cz. I”, „Sprawiedliwi wśród Narodów świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce 1939 – 1945”, „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”, „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909 – 1968”). Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych i fotograficznych które wpłynęły na konkurs.  

          Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Prałat Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Zbigniew Kowalczyk i Pan Adam Bieleń ze Szkoły Podstawowej w Dydni, placówki zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

           Swoje gratulacje przesłali także: Pan Stanisław Ożóg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Andrzej Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej, piekarni Stanisława i Małgorzaty Krupów z Dynowa. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i przepyszne pierogi ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów i przysporzy więcej niespodzianek. (HC)

 

Czytaj dalej...

Jubileusz 20 – lecia Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

         Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 23 lutego obchodziła jubileusz 20 – lecia istnienia.

Inicjatorami i opiekunami grupy od początku istnienia są Państwo Anna i Jarosław Molowie, a od 2017 r. także Pani Katarzyna Mol. Zespół ten został założony   w lutym 1998 r. w dużym stopniu z inicjatywy uczniów. Impulsem do jego powstania stało się przygotowanie widowiska poetyckiego pt. „W płomieniach życia Bóg rodzi się w ludzkim sercu”, wyróżnionego w ramach II Dynowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Młodzież obeznana ze sceną (poprzez uczestnictwo w wielu różnych konkursach recytatorskich, muzycznych i krasomówczych), postanowiła iść razem w swoich poczynaniach artystycznych, emanując pasją, radością i żywiołem młodości. Zespół stanowiła zawsze uzdolniona młodzież, twórcza, chętna do podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych o charakterze artystyczno – teatralnym. W ciągu 20 lat pracowało w nim około 250 uczniów. Specyfika szkolnej grupy polega niestety na tym, że musi w niej następować naturalna rotacja, dlatego po kilku latach współpracy odchodzą, a zespole pojawiają się nowi członkowie i tak powiew młodości i świeżości dominuje nad doświadczeniem i rutyną.

Działania ANTRAKTU są bardzo szerokie, toteż w zespole znajdują miejsce nie tylko recytatorzy, ale też literaci czy plastycy. Wszystko to sprawia, że każdy czuje się potrzebny i znajduje pole na rozwijanie swoich zdolności. Młodzież przygotowuje przedstawienia, wystawy, bierze udział w konkursach na szczeblu szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju. Wspólne wycieczki, wigilie, spotkania to dowód na to, że w zespole zawiązują się prawdziwe przyjaźnie.

W jubileuszu, który odbył się w przepięknie przygotowanej auli szkolnej wzięło udział ponad 150 osób w tym zaproszeni Goście: Pani Iwona Zawadzka –Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Firmy KRUPP z Dynowa, Pani Urszula Domardzka - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Zdeb - Wicedyrektor szkoły, Pani Halina Wandas – główna księgowa szkoły, Pan Marcin Kałamucki - Kierownik Szkolenia Praktycznego, Pan Maciej Tymowicz - Kierownik Gospodarczy, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, ponadto przedstawiciele sponsorów, działacze i animatorzy kultury: Pani Zofia Siry, Państwo Swietłana i Andrzej Tepliccy, Państwo Jolanta i Janusz Miklaszowie, Państwo Maria i Antoni Iwańscy oraz Pan Bogusław Kędzierski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, byli i obecni członkowie grupy ANTRAKT, którzy zostali powitani prze Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.

W trakcie spotkania byli i obecni członkowie ANTRAKTU zaprezentowali montaż słowno–muzyczny. Ponadto pojawiły się prezentacje multimedialne obrazujące 20 lat działalność ANTRAKTU, a także występy solowe, m.in. Karoliny Ostafińskiej, Damiana Jacyny, czy też opiekuna grupy Pani Anny Mol.

Z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia grupy życzenia i gratulacje złożyli: Pani Iwona Zawadzka - Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego - Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza - Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa w imieniu Pana Zygmunta Frańczaka – Burmistrza Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, w imieniu Pani Krystyny Sówki – Wójta Gminy Dynów, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa –Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie, Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. Natomiast obecnie członkowie grupy wraz z opiekunami przekazali przepiękne podziękowania i kwiaty dla instytucji, osób wspierających działania zespołu.

       Główny punktem wieczoru był oczywiście tort urodzinowy ufundowany przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Radę Rodziców. Symbolicznego pokrojenia tortu dokonali: Pani Iwona Zawadzka, Pani Halina Cygan i Pan Stanisław Tymowicz, a także pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

Cała uroczystość z udziałem byłych i obecnych „Antraktowiczów” była bardzo udana i za 5 lat zapraszamy na kolejny jubileusz 25 – lecia „Antraktu”.

Halina Cygan

Miło nam, że mogliśmy gościć w ciągu ostatnich kilku lat na występach „Antraktu” i także o nim pisać. Gratulacje dla byłych i obecnych „Antraktowiczów”,nie mniejsze dla prowadzących grupę nauczycieli Państwa Anny i Jarosława Molów.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne