Menu
Dzisiaj jest: 10 Sierpień 2020    |    Imieniny obchodzą: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
plus brzozow
reklama

„Patriotyczne Podkarpacie” hasłem XVIII Podkarpackiej Tęczy - konkursu ZSZ w Dynowie

 XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 12 kwietnia w dwóch etapach: rano od godz. 8.00 rozpoczął się konkurs muzyczny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu w kategorii muzycznej dokonał Pan Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, który, min. wyraził słowa uznania i podziękowania dla organizatorów– Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie za kontynuowanie pięknej inicjatywy jaką jest Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza. Natomiast uczestnikom konkursu muzycznego i ich opiekunom życzył samych sukcesów.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego oraz Pan Michał Łazarów z Biura Promocji oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, a także Pan Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów,              Pani Ewa Hadam - Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynów, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo - Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pan Jerzy Kołodziej – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pan Krzysztof Strzyż - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Małgorzata Kaczorowska – z Nadleśnictwa Dynów oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pani Elżbieta Klaczak - Łach - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Józef Stolarczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bachórzu, Pan Zbigniew Walus - Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie. Media reprezentowali Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów” i ks. Robert Ryba z Radia „Fara” - Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię muzyczną - gdzie udział wzięło 40 uczestników, oceniali: Pan Jerzy Kołodziej -Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska - instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

Nadesłane najlepsze 102 prace fotograficzne wybierali: Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Iwona Zawadzka i Pan Marcin Tupaj ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 121 uczestników; zajmowali się tym: Pani Inga Marczyńska - niezwykła artystka, która od wielu lat zajmuje się malarstwem, pisaniem ikon oraz fotografią, Państwo Jolanta Pyś Miklasz i Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce - Kamil Nowak Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Izabela Niemiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Anna Pudysz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsce - Patrycja Lisowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach, Julia Kiełbasa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Aleksandra Siry - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce -Stefan Gaweł - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie, Ewa Rzeszut – Zespół Szkół w Dzikowcu

Wyróżnienia:

Izabela Toczek – Szkoła Podstawowa w Hłudnie, Wiktoria Baran – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Magdalena Boroń - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Miłosz Hardulak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Karol Motyka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Aleksandra Ekiert – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, Monika Pyrcz – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, Karolina Półchłopek - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

 Kategoria fotograficzna

I miejsce - Kamil Nowak Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce - Emilia Mikoś - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach i Nikola Sawczak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce - Monika Stępień – Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim, Julia Gierula - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Monika Groszek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Wyróżnienia:            Justyna Chmiel – Zespół Szkół w Kańczudze, Patrycja Starzak – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu, Witold Ochała - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Michalina Ciesielska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, Jagoda Radoń - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, Sandra Siwulec - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Martyna Paraniak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

 Szkoły podstawowe i gimnazja   

I miejsce - Albert Dańko – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu 

II miejsce - Marlena Paraniak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

III miejsce - Aleksandra Maciołek – Szkoła Podstawowa w Łubnie, Joanna Niemiec - Szkoła Podstawowa w Łubnie

Wyróżnienia: Dominika Winiarska – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Aleksandra Stebnicka – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku                                              

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Bartosz Tereszczak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie i Piotr Rebizak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce - Magdalena Boroń - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Dominik Tudryn – Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

III miejsce - Alicja Frańczak - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Wyróżnienia:            Julia Gierula - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie i Anna Samek – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej

Każdy uczestnik XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Patriotyczne Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Wójta Gminy Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, a szkoła (28 szkół) i opiekunowie (45 osób), podziękowania.        

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Dwa portrety patriotyzmu, a także z pokazem walca Szkolna Grupa Sportowo Taneczna „APLAUZ”. Ponadto galę uświetnił występ Ani Dąbrowskiej, m.in. zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej, wicemistrzyni Europy w kategorii piosenki rozrywkowej i jazzowej, finalistka Krajowych Eliminacji Eurowizji Junior w 2016 roku, laureatka I miejsca na Festiwalu Kultury „Razem we wspólnej Europie” w Monachium, laureatka I miejsca i Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Filmowej , zdobywczyni I miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Kielcach, finalistka konkursów wokalnych „Skowroneczek” w Nowym Sączu, „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, Międzynarodowego Festiwalu w Koninie.

Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Ścieżka Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy…” (znalazły się na niej, m.in. różne portrety Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z cytatami Jego słów na temat Ojczyzny, patriotyzmu, a także pamiątki związane z osobą Kardynała Wyszyńskiego, sztandary szkół noszące Jego Imię i wystawa obrazująca nowoczesny patriotyzm). Ponadto oprawę sceniczną stanowiła wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie („Symbole naszej historii, cz. I”, „Sprawiedliwi wśród Narodów świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce 1939 – 1945”, „Zesłańcy – Sybiracy – Deportowani”, „Krzyk szarego człowieka. Ryszard Siwiec 1909 – 1968”). Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych i fotograficznych które wpłynęły na konkurs.  

          Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Prałat Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Zbigniew Kowalczyk i Pan Adam Bieleń ze Szkoły Podstawowej w Dydni, placówki zaprzyjaźnionej z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

           Swoje gratulacje przesłali także: Pan Stanisław Ożóg - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Andrzej Stankiewicz - Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego –Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej, piekarni Stanisława i Małgorzaty Krupów z Dynowa. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i przepyszne pierogi ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów i przysporzy więcej niespodzianek. (HC)

 

Czytaj dalej...

Jubileusz 20 – lecia Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

         Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w dniu 23 lutego obchodziła jubileusz 20 – lecia istnienia.

Inicjatorami i opiekunami grupy od początku istnienia są Państwo Anna i Jarosław Molowie, a od 2017 r. także Pani Katarzyna Mol. Zespół ten został założony   w lutym 1998 r. w dużym stopniu z inicjatywy uczniów. Impulsem do jego powstania stało się przygotowanie widowiska poetyckiego pt. „W płomieniach życia Bóg rodzi się w ludzkim sercu”, wyróżnionego w ramach II Dynowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Młodzież obeznana ze sceną (poprzez uczestnictwo w wielu różnych konkursach recytatorskich, muzycznych i krasomówczych), postanowiła iść razem w swoich poczynaniach artystycznych, emanując pasją, radością i żywiołem młodości. Zespół stanowiła zawsze uzdolniona młodzież, twórcza, chętna do podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych o charakterze artystyczno – teatralnym. W ciągu 20 lat pracowało w nim około 250 uczniów. Specyfika szkolnej grupy polega niestety na tym, że musi w niej następować naturalna rotacja, dlatego po kilku latach współpracy odchodzą, a zespole pojawiają się nowi członkowie i tak powiew młodości i świeżości dominuje nad doświadczeniem i rutyną.

Działania ANTRAKTU są bardzo szerokie, toteż w zespole znajdują miejsce nie tylko recytatorzy, ale też literaci czy plastycy. Wszystko to sprawia, że każdy czuje się potrzebny i znajduje pole na rozwijanie swoich zdolności. Młodzież przygotowuje przedstawienia, wystawy, bierze udział w konkursach na szczeblu szkoły, miasta, powiatu, województwa i kraju. Wspólne wycieczki, wigilie, spotkania to dowód na to, że w zespole zawiązują się prawdziwe przyjaźnie.

W jubileuszu, który odbył się w przepięknie przygotowanej auli szkolnej wzięło udział ponad 150 osób w tym zaproszeni Goście: Pani Iwona Zawadzka –Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pani Maria Biernasz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Firmy KRUPP z Dynowa, Pani Urszula Domardzka - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pan Piotr Zdeb - Wicedyrektor szkoły, Pani Halina Wandas – główna księgowa szkoły, Pan Marcin Kałamucki - Kierownik Szkolenia Praktycznego, Pan Maciej Tymowicz - Kierownik Gospodarczy, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, ponadto przedstawiciele sponsorów, działacze i animatorzy kultury: Pani Zofia Siry, Państwo Swietłana i Andrzej Tepliccy, Państwo Jolanta i Janusz Miklaszowie, Państwo Maria i Antoni Iwańscy oraz Pan Bogusław Kędzierski, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, byli i obecni członkowie grupy ANTRAKT, którzy zostali powitani prze Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.

W trakcie spotkania byli i obecni członkowie ANTRAKTU zaprezentowali montaż słowno–muzyczny. Ponadto pojawiły się prezentacje multimedialne obrazujące 20 lat działalność ANTRAKTU, a także występy solowe, m.in. Karoliny Ostafińskiej, Damiana Jacyny, czy też opiekuna grupy Pani Anny Mol.

Z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia grupy życzenia i gratulacje złożyli: Pani Iwona Zawadzka - Kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego - Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza - Wicestarosty Rzeszowskiego, Pan Aleksander Stochmal – Radny Powiatu Rzeszowskiego, Pani Anna Kowalska - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pani Zofia Pantoł – Sekretarz Miasta Dynowa w imieniu Pana Zygmunta Frańczaka – Burmistrza Miasta Dynowa, Pani Mariola Kaczor - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, w imieniu Pani Krystyny Sówki – Wójta Gminy Dynów, Pani Grażyna Malawska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz - były Dyrektor szkoły, a obecnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa –Wiceprezes SP ZSzZ w Dynowie, Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. Natomiast obecnie członkowie grupy wraz z opiekunami przekazali przepiękne podziękowania i kwiaty dla instytucji, osób wspierających działania zespołu.

       Główny punktem wieczoru był oczywiście tort urodzinowy ufundowany przez Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Radę Rodziców. Symbolicznego pokrojenia tortu dokonali: Pani Iwona Zawadzka, Pani Halina Cygan i Pan Stanisław Tymowicz, a także pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania.

Cała uroczystość z udziałem byłych i obecnych „Antraktowiczów” była bardzo udana i za 5 lat zapraszamy na kolejny jubileusz 25 – lecia „Antraktu”.

Halina Cygan

Miło nam, że mogliśmy gościć w ciągu ostatnich kilku lat na występach „Antraktu” i także o nim pisać. Gratulacje dla byłych i obecnych „Antraktowiczów”,nie mniejsze dla prowadzących grupę nauczycieli Państwa Anny i Jarosława Molów.

Czytaj dalej...

„Ferie na sportowo” w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

              Jak co roku w dniach od 17 stycznia do 18 stycznia nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, z Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniu 17 stycznia dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W pierwszym dniu rywalizacji sportowej w turnieju halowej piłki nożnej chłopców i w turnieju tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie spotkały się drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Bachórz (opiekun Pani Lucyna Stochmal), Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pan Jarosław Antosiak), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pan Marek Kupczakiewicz), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Dynów (opiekun Pan Damian Chudzikiewicz), Gimnazjum Hłudno (opiekun Pan Krzysztof Toczek), Gimnazjum Jawornik Polski (opiekun  Pan Tadeusz Pieniądz), Gimnazjum Manasterz (opiekun Pani Maria Zgłobicka), Gimnazjum Nozdrzec (opiekun Pan Rafał Pyś).

            W turnieju halowej piłki nożnej drużyny z poszczególnych szkół zostały podzielone na trzy grupy, których mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu fazy zasadniczej  zostali wyłonieni zwycięzcy poszczególnych grup, którzy utworzyli grupę „mistrzowską”, natomiast zespoły z drugich i trzecich miejsc utworzyli kolejne dwie grupy, w których również rywalizowano systemem „każdy z każdym”.

W wyniku zaciętej rywalizacji w duchu „fair play” w turnieju halowej piłki nożnej:

 I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Nozdrzcu

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dydni

III miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Dynowie

Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu. Królem Strzelców całego turnieju został Michał Potoczny z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym chłopców zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajął Kacper Sznilik z Gimnazjum w Dubiecku

II miejsce zajął Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim

III miejsce zajął Dominik Kulon z Gimnazjum w Dydni

Natomiast w 18.01.2017r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie gościł dziewczęta ze szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko - Dynowskiego na rozgrywkach w piłkę siatkową w ramach „Ferii na sportowo”.

Oficjalnego otwarcia kolejnego dnia Turnieju dokonali Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Do rywalizacji sportowej w turnieju piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i turnieju tenisa stołowego stanęły drużyny z następujących szkół gimnazjalnych wraz z opiekunami: Gimnazjum Dubiecko (opiekun Pani Beata Pudysz), Gimnazjum Dydnia (opiekun Pani Adam Bieleń), Gimnazjum Dylągowa (opiekun Pan Piotr Sarnicki), Gimnazjum Izdebki (opiekun Pan Maciej Skotnicki).

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji prowadzonej w duchu „fair play” klasyfikacja końcowa turnieju piłki siatkowej dziewcząt przedstawia się następująco:

 I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dydni

II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dubiecku

IV miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Dylągowej

Najlepszą zawodniczką turnieju została Kamila Dmitrzak z Gimnazjum w Dydni, zaś najlepiej zagrywającą zawodniczką turnieju została Patrycja Owsiana z Gimnazjum w Izdebkach. Nad prawidłowością przebiegu zmagań czuwał sędzia Pan Bartłomiej Walus.

Natomiast rywalizacja w tenisie stołowym zakończyła się następującymi rezultatami:

I miejsce zajęła Wioletta Dziuban z Gimnazjum w Izdebkach

II miejsce zajęła Angelika Job z Gimnazjum w Izdebkach

III miejsce zajęła Dominika Cierpiak z Gimnazjum w Dydni

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły drużyny z 10 gimnazjów), a poziom gry w poszczególnych dyscyplinach z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość.

Wszystkim drużynom i opiekunom dziękujemy za udział i życzymy wspaniałego odpoczynku podczas ferii. Zapraszamy za rok !!!! Ze sportowym pozdrowieniem -

nauczyciele wychowania fizycznego z ZSzZ w Dynowie

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne