Menu
Dzisiaj jest: 12 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
NAJNOWSZE:

Publikacja1

plus brzozow
reklama

110 lat OSP w Haczowie

fot. Majkelwu fot. Majkelwu

     14 września odbyła się podniosła uroczystość związana z jubileuszem 110–lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie oraz z poświęceniem i przekazaniem dla jednostki nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Mercedes Benz–Atego.

    Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14.00 przemarszem kompanii honorowej wraz z pocztami towarzyszącymi jednostek OSP gminy Haczów oraz jednostki OSP Iskrzynia do kościoła parafialnego w rytm orkiestry dętej ”Hejnał” z Haczowa gdzie odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dziekana Adama Zaremby – proboszcza parafii w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich pod Dom Strażaka.

    Dowódca uroczystości dh Robert Kaczkowski złożył raport nadbrygadierowi Bogdanowi Kulidze – Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej o gotowości do uroczystego apelu.

    Wójt Gminy Haczów dh Stanisław Jakiel  powitał zaproszonych gości i licznie zebranych mieszkańców Haczowa; a Prezes jednostki przedstawił rys historyczny 110 letniej jubilatki Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

Pani Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki

Pan dr. Dariusz Sobieraj - Wiceprzewodniczący Sejmiku

Pan Tadeusz Pióro - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

nabryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

Pan Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski

dh Tadeusz Sieniawski -członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

st. bryg Jan Szmyd - Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie

Pan  Ryszard Błaż - Przewodniczący Rady Gminy

Pan Stanisław Jakiel – Wójt Gminy

oraz liczna zgromadzona społeczność Haczowa.

    Po odegraniu hymnu państwowego oraz związkowego, nastąpiła uroczysta część związana z przekazaniem samochodu pożarniczego. Poświęcenia dokonał ks. prałat Kazimierz Kaczor, a przekazania samochodu (na ręce dh Edwarda Rozenbajgiera – Prezesa Zarządu OSP Haczów) dokonali Podkarpacki Komendant Wojewódzki nadbryg. Bogdan Kuliga, w imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP – dh Tadeusz Sieniawski i członek Zarządu Sejmiku Wojewódzkiego – Pan Tadeusz Pióro w asyście wójta Gminy Haczów- Stanisława Jakiela.

    Wsparcia finansowego w zakupie samochodu dla jednostki udzielili: Zarząd Główny Związku OSP RP; Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Urząd Gminy Haczów.

    Po uroczystym przekazaniu samochodu pożarniczego, nastąpiła część w której dokonano dekoracji medalami i odznaczeniami druhów strażaków oraz osób, które wspomogły działalność statutową jednostki.

Odznaczenia otrzymali:

-        Złoty Znak Związku OSP otrzymał dh Stanisław Jakiel – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP a zarazem Wójt  Gminy Haczów

-        Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza – dh Stanisław Tasz

-        Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi – dh. Lesław Rajchel; dh. Jan Nowak

-        Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Janusz Boczar

-        Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Robert Adamczyk, Pan Błaż Ryszard; dh-na. Magdalena Kaczkowska; dh. Maciej Matusz; dh Mariusz Szmyd; dh Robert Szmyd i dh-na Tasz Barbara .

-        Brązowe Medal za Zasługi dla Pożarnictwa-Pan Marek Ekiert; dh-na Jolanta Ilko; dh-na Małgorzata Nowicka; dh-na Iwona Lorenc; dh-na Patrycja Sieniawska; dh Paweł Przybyłowski; dh Wojciech Rogoz; dh-na Małgorzata Rozenbajgier;

-        Odznaka Strażak Wzorowy - dh Piotr Kuliga; dh Michał Pelczar; dh Szymon Sieniawski; dh Bartłomiej Stempek; dh Sławomir Szajna; dh Rafał Szmyd.

Dekoracji dokonał dh Sieniawski Tadeusz w asyście nadbryg. Bogdana Kuligi.

    Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy i Prezes jednostki wręczyli listy pochwalne honorowym druhom strażakom, którzy wpisali się w historię jednostki.

    W imieniu jednostki składam serdeczne podziękowanie za złożone życzenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Haczowie  wręczone przez:

1. Panią Alicję Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki

2. Pana dr. Dariusza Sobieraja - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

3. Pana Tadeusza Pióro - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

4. nabryg. Bogdana Kuligę – Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

5. Pana Zygmunta Błaża - Starostę Brzozowskiego

6. dh Tadeusza Sieniawskiego - członek Prezydium ZOW ZOSP RP w Rzeszowie

7. st. bryg Jana Szmyda - Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

8. Pana  Ryszarda Błaża - Przewodniczącego Rady Gminy

9. Pana Marka Ekierta – Dyrektora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Haczowie

10. Panią Helenę Zawada oraz Pana Grzegorza Sobotę - dyrektorów szkół

11. Pani Aleksandra Ekiert – Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.

    Po uroczystym apelu młodzież szkolna przedstawiła program artystyczny, a orkiestra dęta „Hejnał” wykonała koncert dla licznie zgromadzonej publiczności.

    Jednostka OSP Haczów składa podziękowanie za wsparcie działalności statutowej jednostki następującym firmom i organizacjom:

 1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Haczowie,
 2. Stimo Systemy Informatyczne Krosno
 3. Społeczny Komitet Ubezpieczeń Zwierząt w Haczowie

                                         Ze strażackim pozdrowieniem

                                                                                                                                                                            dh Edward Rozenbajgier                                   

Ostatnio zmienianywtorek, 23 wrzesień 2014 22:46

Galeria

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne