Menu
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

logo321

reklama

Konkurs fotograficzno-plastyczny pt. „Gmina Haczów w moich oczach”.

fot. arch. UG Haczów fot. arch. UG Haczów

Konkurs  fotograficzno-plastyczny pt. „Gmina Haczów w moich oczach”.

Regulamin

I Organizator i czas trwania konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Haczów.

2. Prace plastyczne i fotograficzne należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Haczów z dopiskiem Konkurs fotograficzno-plastyczny „Gmina Haczów w moich oczach” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz. 1530 (decyduje data wpływu).

II Cel konkursu:

Celem Konkursu fotograficzno-plastycznego „Gmina Haczów w moich oczach” jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyzwalanie inwencji twórczej, utrwalanie najciekawszych zakątków

Gminy Haczów oraz stworzenie możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności plastycznych. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Haczów w trzech grupach wiekowych:

 dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe),

 młodzieży (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne),

 osób dorosłych.

III Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne i plastyczne.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Prace fotograficzne:

 technika wykonania fotografii jest dowolna.

 format wywołanej fotografii: A4 (297 x210 mm).

 oprócz wywołanych fotografii uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej swojej pracy na płycie CD: format .jpg, rozdzielczość min. 2480 x 3507

 jeden autor może dostarczyć maksymalnie 5 zdjęć,

 jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku.

4. Prace plastyczne:

 wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, collage, techniki mieszane),

 jeden autor może dostarczyć do 3 prac plastycznych,

 format prac plastycznych: nie mniejszy niż A3 i nie większy niż A1.

5. Do konkursu zgłoszone mogą być prace o dowolnej kolorystyce i dowolnym układzie – poziomym lub pionowym.

6. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

7. Dostarczone prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami: imię

i nazwisko autora, dla fotografii ponadto miejsce gdzie je wykonano.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów: „haczow.pl”, przygotowana zostanie również ekspozycja pokonkursowa.

9. Fotografie i prace plastyczne zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

10. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii oraz plac plastycznych z ewentualnym podaniem imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych, wydawnictwach oraz na stronach internetowych.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny.

12. Formularz zgłoszenia, zawierający wymagane oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

IV Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wyczerpują drogę reklamacyjną.

2. Kryteria oceny obejmują: zgodność z tematem konkursu, innowacyjne podejście do tematu, wartość artystyczną i estetyczną prac.

3. Organizator przewiduje przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca w każdej

z kategorii wiekowych, oraz trzech wyróżnień.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów.

5. Z laureatami konkursu organizator skontaktuje się telefonicznie lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.

V Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej haczow.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Urząd Gminy Haczów, 36 - 213 Haczów 573,

tel. 13 43 910 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 25 maj 2015 15:25
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne