Menu
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
Magdalena Korona
reklama

II Gimnazjalny Rajd Rowerowy w Haczowie

fot. arch. Gimnazjum w Haczowie fot. arch. Gimnazjum w Haczowie

    Społeczność Gimnazjum w Haczowie serdecznie zaprasza mieszkańców Haczowa i okolic do udziału w II Gimnazjalnym Rajdzie Rowerowym. Rajd odbędzie się 15 czerwca (środa) 2016r. o godzinie 10.00. Wszystkich chętnych prosimy o przybycie na plac przed budynkiem OSP w Haczowie o godzinie 09.30. Niezbędny jest sprawny rower i chęć przyjemnego spędzenia czasu. Czas trwania rajdu – ok. 2,5 godziny. Przewidziano wiele atrakcji.

REGULAMIN

II  GIMNAZJALNEGO RAJDU ROWEROWEGO W HACZOWIE

I. Cel rajdu:

Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie koleżeńskim oraz zdrowego trybu życia.

Integracja uczniów Gimnazjum i społeczności lokalnej poprzez rekreację.

Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Haczów.

Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród młodzieży i starszych.

II. Organizator rajdu:

Nauczyciele wychowania fizycznego w Gimnazjum w Haczowie.

III. Termin rajdu: 15 czerwca 2016r.(środa)

IV. Organizacja rajdu:

Zbiórka uczestników rajdu na placu przed budynkiem OSP w Haczowie o godz. 9.30.

Program rajdu:

Powitanie uczestników rajdu oraz zaproszonych gości.

Spotkanie z policjantem, który omówi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Start- sprzed budynku OSP w Haczowie. Wyjazd w zorganizowanych grupach liczących do 15 osób wraz z opiekunem.

Przejazd uczestników wyznaczoną trasą: Haczów-Trześniów- Buków- Wzdów- Jasionów- Buków- Trześniów-Haczów.

Piknik z pieczoną kiełbaską z grilla, ciasta, kawa , herbata, napoje konkurs dotyczący rajdu przy OSP.

Zamknięcie rajdu- około 14.00.

V. Warunki  uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik rajdu przed startem w rajdzie  ma obowiązek  zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie  internetowej szkoły.

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

3. Uczestnicy są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w rajdzie rowerowym.

4.Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

5. Kaski nie obowiązują.

VI. Zasady zachowania  uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady  ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu rowerowego zobowiązani są do :

Przestrzegania Regulaminu Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania  się decyzjom kierowania rajdu i poleceniom osób kierujących  ruchem.

Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim  uczniów, nie dopuszcza się  współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu rowerowego.

Rajd rowerowy nie jest wyścigiem, więc rywalizacja jest zabroniona.

Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5m, a przy zjazdach 15-30m.

Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 14 osób i opiekun.

Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200m odległość pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

Każdy uczestnik rajdu rowerowego zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.

Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość oraz hamowanie.

Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony  z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje  organizowane będą  poza jezdnią, przy placach szkolnych.

Przed wyruszeniem kierownik  rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.

Każda kolumna  powinna mieć jednakowe koszulki lub oznaczniki  odblaskowe.

VII. Na trasie zabrania się:

Zaśmiecać trasy przejazdu rowerowego oraz miejsc przyległych.

Niszczenia przyrody.

Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.

Głośnego zachowywania się.

Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

VIII. Odpowiedzialność organizatora:

Organizator rajdu rowerowego nie przyjmuje  odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu z winy uczestnika rajdu.

Udział w rajdzie jest dobrowolny  (za zgodą rodzica ) i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników.

Organizator  przewiduje atrakcje:

- pieczone kiełbaski, ciasta, kawę, herbatę, soki.

-gry dla uczniów.

IX. Postanowienia końcowe:

Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie rowerowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu pikniku, zamieszczonych w mediach oraz w miejscach promocyjnych organizatora.

Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora  jest decyzja ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.

Osoba jadąca jako ostatnia ma koszulkę z napisem „ KONIEC RAJDU”. (Gimnazjum w Haczowie)

Ostatnio zmienianywtorek, 07 czerwiec 2016 17:11
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne