Menu
Dzisiaj jest: 18 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk

Od pasji do czynu – czyli o idei i ośmioletniej działalności Stowarzyszenia "Razem dla Jasionowa"

fot. ze zbiorów archiwalnych Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa fot. ze zbiorów archiwalnych Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa

     Czasem, aby w mniejszym czy większym środowisku ludzkim zrodziło się coś wartościowego społecznie nie trzeba jakiegoś wyjątkowo spektakularnego bodźca z zewnątrz. Czasem po prostu wystarczy dobry pomysł i odpowiednia osoba, pochodząca z tegoż środowiska, która spróbuje zrodzoną myśl ożywić i urealnić. Co więcej, najlepsze inicjatywy powstają zazwyczaj bez finansowego zaplecza, z przysłowiowego „niczego”, po prostu płyną one z serca i z czyjejś pasji, którą chce się zaszczepiać i nieść dalej.

     Regułę tę potwierdza powstanie i działalność Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa.  Jego idea zrodziła się dużo wcześniej podczas renowacji figury św. Józefa, a następnie w czasie budowania dla niej kapliczki przy Ochronce w Jasionowie. Nieocenioną wartość wspólnej, a przy tym bezinteresownej pracy dostrzegł wtedy późniejszy twórca Stowarzyszenia Grzegorz Filak. Wspomina on tę inicjatywę z wielkim sentymentem: „Mimo, że każdy pracował za darmo, to jednak pracę swą wykonywał solidnie i z poświęceniem, bez przymusu, po prostu z chęci pomocy. Wtedy, działając tak ramię przy ramieniu i pracując w fajnej atmosferze zacząłem na poważnie rozważać pomysł powstania takiej grupy społecznej. Pomysłem tym podzieliłem  się z Lucjanem Smoleniem. Idea się spodobała i zaczęliśmy myśleć nad tym, jak taka organizacja miałaby wyglądać i co robić. Zaprosiliśmy również do współpracy Józefa Kołodzieja i Ryszarda Koźmę. Były spotkania, rozmowy, szukaliśmy ludzi którzy chcą działać dla dobra społeczności jasionowskiej.” I tak mała iskra pochodząca ze wspólnego działania przyniosła po kilku latach owoc w postaci  Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa. Pierwszy piknik rodzinny w czerwcu 2012 r., pod patronatem świeżo ukonstytuowanej organizacji, pokazał przybyłym uczestnikom jakie priorytety i cele będą przyświecać ludziom w niej działającym. Grzegorz Filak mówił o nich na otwarciu pikniku tymi słowy: „Chcemy ugruntować wiedzę o przeszłości, o dokonaniach naszych przodków i jednocześnie pozostawić coś dla przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie tradycji, wspieranie miejscowych twórców, integracja mieszkańców, dbanie o środowisko, ochrona dóbr kultury, działania zmierzające do rozwoju miejscowości, to podstawowe zadania Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa. Takie przyświecają nam idee i postaramy się je zrealizować.” Wszelka aktywność grupy miała więc służyć całej społeczności i z jednej strony utrwalać historię Małej Ojczyzny, a z drugiej wpływać na pozytywny obraz wsi.

Nie udałoby się tych zamierzeń spełnić bez współpracy z innymi, już istniejącymi organizacjami, takimi jak OSP, KGW, Orkiestra Dęta, Parafia Jasionów, Ochronka, a także miejscowa szkoła. Wzajemne relacje i chęć współdziałania połączyły też Stowarzyszenie z Urzędem Gminy Haczów, Wójtem oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku.  

Grzegorz Filak, opisując pokrótce te działania i współpracę mówi: „Organizowane są co roku zabawy karnawałowe, na których wspólnie bawią się ludzie młodzi, w średnim wieku oraz seniorzy. Stowarzyszenie co roku aktywnie włącza się też w organizację spotkania opłatkowego dla seniorów.  Organizowane jest również, we współpracy z Biblioteką w Jasionowie, Narodowe Czytanie. Efektem działań organizacji było ponadto utworzenie zespołu tanecznego «Adept», który rozwija talenty jasionowskiej młodzieży, pozwala jej twórczo spędzać wolny czas oraz uświetniać występami imprezy środowiskowe. Zespół ten promuje zresztą całą Gminę Haczów, występując na licznych scenach i biorąc udział w konkursach. W ramach ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji Stowarzyszenie podejmuje się różnych działań, na przykład organizacji konkursów i wystaw związanych z lokalną historią.”  Te wspominane wystawy to m.in. ekspozycja pt. Jasionów dawniej i dziś, na której eksponowano narzędzia rolnicze, rzemieślnicze, kuchenne oraz historyczne i współczesne zdjęcia Jasionowa, a także wystawa zorganizowana w kościele, związana z remontem zabytkowej dzwonnicy znajdującej się w Jasionowie. Wśród konkursów wymienić zaś można chociażby fotograficzny zatytułowany Jasionów-zabytki-przyroda-ludzie.

Stowarzyszenie  prowadzi także akcje mające na celu ratowanie zabytków, np. renowację zabytkowych stacji drogi krzyżowej, czy XIX-wiecznego nagrobka na cmentarzu, gdzie pochowany jest ksiądz Jan Bardzik, postać ważna dla jasionowskiej społeczności. Stowarzyszenie dało też impuls do kompleksowej renowacji zabytkowej przykościelnej dzwonnicy, w której znajduje się niezwykle cenny pochodzący z XVI wieku dzwon średni. Grupa organizuje również imprezy kulturalne m.in. wieczór poetycki Anny Ziemby-Lonc, koncert poezji śpiewanej przeworskiego zespołu JAK, recital muzyki klasycznej w wykonaniu lubelskiej sopranistki Małgorzaty Rudnickiej, koncert gitarzysty Michała Szuby i towarzyszącej mu wokalnie Marty Bujalskiej. Spotkaniom tym zawsze towarzyszy promocja uzdolnionej wokalnie, tanecznie i instrumentalnie jasionowskiej młodzieży.

Stowarzyszenie nie tylko wpływa na rozwój kulturalny, tożsamościowy i integracyjny miejscowości i gminy. Podejmuje się także akcji o charakterze pomocowym i charytatywnym. Przeciętny człowiek, żyjący w swoim małym środowisku najczęściej nie zdaje sobie sprawy ile jest wokół niego potrzebujących osób, które los ciężko doświadczył. I właśnie wtedy potrzebny jest ktoś, kto nam to uświadomi i jednocześnie da szansę niesienia pomocy i podzielenia się tym, co się posiada. Wśród charytatywnych przedsięwzięć jasionowskiego Stowarzyszenia wymienić można chociażby akcję z sierpnia 2015 roku pod hasłem Pomóż Romanowi i Innym. Miała ona na celu  zarejestrowanie  potencjalnych dawców szpiku dla 34-letniego Romana Kukulińskiego i innych potrzebujących. Wiele osób zaangażowało się w te działania, a największym ich sukcesem było zarejestrowanie się aż 350 potencjalnych dawców szpiku z Jasionowa i okolic oraz zbiórka pieniędzy z loterii fantowej, która osiągnęła kwotę prawie 6 tyś. złotych. Innym charytatywnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia była kwesta na rzecz chorującej na białaczkę dziewczynki pod hasłem Mikołajki dla Mai. W grudniu 2016 roku prowadzone były zbiórki do puszek, a ponadto jasionowskie Stowarzyszenie połączyło siły ze Stowarzyszeniem Inicjatywy z Haczowa i wspólnie zorganizowało w Trześniowie Charytatywny Turniej Piłki Halowej. Podczas rozgrywanych meczów każdy z przybyłych wrzucał do puszki datki z przeznaczeniem na leczenie dziewczynki. Suma zebrana podczas kwest i meczy wyniosła prawie 10 tyś. złotych. Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa dołączyło się też do akcji pomocowej dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku w walce z Covid 19. Wraz z okolicznymi jednostkami OSP i Stowarzyszeniem z Haczowa, jasionowska organizacja prowadziła zbiórkę artykułów, które następnie przekazano ratownikom medycznym podstacji w Brzozowie. W stowarzyszeniowej kronice, po akcji, odnotowano podziękowania ze strony Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku o następującej treści: „Dzięki wielkiej rzeszy osób zaangażowanych w akcję: druhów OSP, Firm i osób prywatnych oraz hojności Państwa - mieszkańców Powiatu Brzozowskiego otrzymaliśmy ogromne wsparcie w postaci środków czystości, płynów do dezynfekcji, środków ochrony osobistej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dostrzeżenie naszych potrzeb. Jest to pierwsza tak ogromna pomoc otrzymana od Mieszkańców Powiatu Brzozowskiego. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoim dobrym sercem oraz pomocą materialną i finansową przyczynili się do przeprowadzenia tej zbiórki.”

Stowarzyszenie realizuje też różnorakie projekty, jak choćby ten o charakterze socjalnym z października i listopada 2016 roku pod nazwą Radosna jesień – wspiera , motywuje, rozwija, który był skierowany  do dzieci w wieku 6-12 lat z terenu Gminy Haczów. Celem inicjatywy było wskazanie dzieciom alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez zorganizowanie zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz kształtowanie postaw i umiejętności, które pozwolą radzić sobie z zagrożeniami jakie spotykają w dzisiejszym czasie. Prowadzone były wówczas zajęcia plastyczne, warsztaty poetyckie, warsztaty piernikowe, organizowane były ciekawe wycieczki jak na przykład ta do Karpackiej Troi. Projekt zrealizowano dzięki bezinteresownej współpracy i zaangażowaniu wielu osób, a jasionowskie Stowarzyszenie miało w tym niemały udział.

            Trudno w skrócie opisać bogactwo i różnorodność podejmowanych przez Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa działań, bo było ich naprawdę wiele. Warto poczytać na ten temat chociażby na stronie internetowej organizacji, w mediach internetowych, czy w lokalnej prasie, gdzie poszczególne artykuły dogłębnie opisują każdą wymienioną tu, bądź pominiętą akcję i przedsięwzięcie. Natomiast niniejsza próba ośmioletniej retrospekcji ma na celu wyłonić i pokazać pewien obraz grupy ludzi, rzec by można zapaleńców, którzy na przekór różnym modom i egoizmom dzisiejszych czasów, zrealizowali swoją wewnętrzną potrzebę współdziałania i chęć odnalezienia sensu życia w określonym środowisku. A zrobili to  właśnie tworząc Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa, które dziś stanowi markę samą w sobie, ponieważ pracując na rzecz społeczności lokalnej potrafiło ją zintegrować, docenić i pokazać, że można być dumnym z tego, gdzie się mieszka i skąd się pochodzi. I to chyba jest najważniejsze. Nie każdy musi utożsamiać się z ideami i pomysłami realizowanymi przez jasionowskie Stowarzyszenie. Jednak nie należy przynajmniej przeszkadzać w tego typu inicjatywach. Warto też wziąć sobie do serca refleksję, iż w życiu tak już bywa, że im więcej z siebie damy i im aktywniej będziemy współpracować, tym coraz lepsze rzeczy możemy stworzyć i więcej dobra wróci kiedyś do nas samych.

J. Rajtar-Żaczek

Od Redakcji. 2 stycznia br. informowaliśmy czytelników, że Wójt Gminy Haczów złożył na ręce Pana Grzegorza Filaka i Pana Lucjana Smolenia nagrodę przyznaną dla Stowarzyszenia „Razem dla Jasionowa”. Nagrodą tą, docenił wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Jasionowie i całej gminie Haczów.  Nagroda godna pracy Grzegorza, Lucjana i co najmniej kilku jeśli nie kilkunastu bardzo aktywnych w społecznikowskiej pasji członków stowarzyszenia. Ta nagroda to 4 tysiące złotych, mówi prezes Filak i dodaje od razu. W zasadzie jej już nie ma bowiem dzięki temu bez problemu będziemy w stanie zapłacić za prace specjalistyczne na zakończonym już remoncie nagrobka, czekamy jeszcze tylko na opinię konserwatorską - dodaje rozmówca. O tym co stowarzyszenie robić będzie w bieżącym roku, przeczytacie w portalowej zakładce „Gmina Haczów”.

Ostatnio zmienianypiątek, 15 styczeń 2021 02:38
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne