Menu
Dzisiaj jest: 31 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon

Konkurs Wielkanocny na pisanki i palmy

Konkurs Wielkanocny na pisanki i palmy

Regulamin Konkursu Wielkanocnego na pisanki i palmy – 2019 r.

 1. Organizator Konkursu Wielkanocnego:

Gminny Ośrodek Kultury, 36-220 Jasienica Rosielna 331

 1. Zasady konkursu.

Organizator nie stawia warunków co do wieku uczestników. Mogą to być dzieci, młodzież lub osoby dorosłe, chętne do zaprezentowania prac własnoręcznie wykonanych.

Jednakże organizator ustanawia dwie kategorie wiekowe:

I  kat. uczestnicy w wieku do lat 16

II kat. uczestnicy w wieku powyżej 16 lat

 1. Cel Konkursu:

- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Wielkanocnych

- upowszechnianie plastyki obrzędowej poprzez zachęcenie uczestników do kontynuowania           dawnych tradycji wykonywania pisanek i palm

- zachęcanie dzieci i młodzieży do  zabaw plastycznych

 1. Kryteria oceny .

 Powołane przez organizatora jury konkursowe oceniając pisanki i palmy   weźmie   pod uwagę:

- staranność i samodzielność wykonania pisanki czy palmy

- wykorzystanie tradycyjnych wzorów i metod zdobienia charakterystycznych dla naszego regionu

- korzystanie z naturalnych materiałów

 1. Warunki uczestnictwa.

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, którzy w terminie do 8 kwietnia 2019 roku złożą w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy Rosielnej lub placówkach filialnych: w Bliznem, Orzechówce i Woli Jasienickiej po 1 palmie wielkanocnej lub zestaw 3 pisanek zdobionych techniką i wzornictwem charakterystycznym dla  naszego regionu. Prace należy zaopatrzyć w etykietę zawierającą: imię, nazwisko, adres, telefon i wiek autora.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, a najładniejsze prace zostaną nagrodzone.

Podsumowanie  konkursu nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019  r o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy Rosielnej.

 1. Informacje dodatkowe.

 Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas Konkursu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy  Rosielnej.

Uczestnicy udzielają zezwolenia na wykorzystywanie pracy  konkursowej m.in. na stronach internetowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, w publikacjach wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej.

W przypadku udziału w konkursie wielkanocnym osób  nieletnich, zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych udzielają rodzice.

Informacji w sprawie konkursu udziela : Krystyna Kielar nr tel. 134306333

                                                                            

Ostatnio zmienianyśroda, 13 marzec 2019 11:53
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne