Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

Zespół Szkół w Orzechówce w gronie „Świadków Historii”

fot. arch. ZS w Orzechówce fot. arch. ZS w Orzechówce

      18 października 2019 r. w Zespole Szkół w Orzechówce odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą wyróżnienie szkoły Honorową Nagrodą „Świadek Historii” przez Instytut Pamięci Narodowej.

      Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego w regionie oraz wspieranie pionu edukacyjnego IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Nasz wniosek o przyznanie Nagrody został pozytywnie rozpatrzony przez Kapitułę i 30 listopada 2018 r. dyrektor Ewa Niemiec odebrała Nagrodę z rąk Prezesa IPN dra. Jarosława Szarka. Uczniowie swoim występem uświetnili galę wręczania nagród.

Aby upamiętnić to wydarzenie odsłonięto tablicę pamiątkową, która będzie przypominać o dokonaniach przeszłych pokoleń oraz zobowiązywać do działania przyszłe pokolenia naszej Małej Ojczyzny.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Poseł Adam Śnieżek, a poświęcenia Ks. Karol Gonet – proboszcz w Orzechówce. Uroczystość uświetnili swą obecnością: Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Adam Jajko – Radny Rady Powiatu Brzezowskiego, Stanisław Pająk – Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna, Adolf  Kuśmierczyk – sołtys wsi Orzechówka, Danuta Kwolek - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej, Jan Winiarski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej, Maria Wrona – Kierownik Referatu Oświaty Gmina Jasienica Rosielna, dyrektorzy szkól i przedszkola z ternu gminy Jasienica Rosielna oraz mieszkańcy Orzechówki.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali gawędy harcmistrza Krzysztofa Jakubca z Łodzi - pedagoga i gawędziarza, popularyzatora wiedzy o historii harcerstwa, Szarych Szeregach i ich bohaterach, instruktor ZHP,  który pełnił m.in funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP, wiceprezesa Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Harcmistrz K. Jakubiec został odznaczony Nagrodą  „Świadek Historii” w 2013 r.

Na zakończenie młodzież szkolna przygotowała koncert pieśni patriotycznych. Jak mówiła dyrektor Ewa Niemiec Szkoła w Orzechówce od początku swego istnienia, czyli od roku szkolnego 1883/1884 jest świadkiem historii tej ogólnopolskiej, a nawet światowej. Jednak przede wszystkim te mury widziały wiele pięknych i tragicznych wydarzeń z codziennego życia orzechowian. Kolejni kierownicy, dyrektorzy i nauczyciele kształtowali prawdziwych patriotów. W czasach próby zdali oni egzamin z patriotyzmu, a ich życiorysy powinny być wzorem dla współczesnej młodzieży, przed którą świat stoi otworem. Z małej podkarpackiej wioski wyszli żołnierze Wojska Polskiego, lotnicy, których odwaga i kunszt zadziwiły świat. Choć po II wojnie wielu nie mogło wrócić do ukochanej Ojczyzny, w słowach i listach wyrażali swą miłości i przywiązanie do Polski. Każda szkoła jest miejscem wyjątkowym i pełni ważną funkcję, szczególnie na wsiach integruje społeczeństwo oraz stanowi centrum życia kulturalnego. W publikacji wydanej przez IPN z okazji przyznania Nagród możemy przeczytać o naszej szkole: „Zespół Szkół w Orzechówce, to miejsce edukacji i wychowania młodego pokolenia, ale także integracji całej lokalnej społeczności. Podejmuje różnorodne działania, by "Historia Małej Ojczyzny" stanowiła wartość szczególną. Młodzież i nauczyciele uczestniczą w różnorodnych projektach, a pozyskane przy tej okazji środki przeznaczają na działalność wydawniczą. Nowe publikacje, artykuły prasowe i foldery, upamiętniają wydarzenia i promują region. Gimnazjum nasze było zdecydowanym liderem w województwie podkarpackim pod względem liczby laureatów Ogólnopolskiego Konkursu "Arsenał Pamięci"(...) Udział w Ogólnopolskiej Akcji "Bohater ON" pozwolił nawiązać kontakty z uczestnikami powstania warszawskiego i zebrać wartościowe relacje historyczne. (...) Współpraca szkoły ze Stowarzyszeniem "Czereśnia" z Cieszanowa zaowocowała spotkaniem kilku pokoleń mieszkańców wsi, pod nazwą "Orzechówka - nasze korzenie", których przodkowie w latach 1928-1930, z przyczyn ekonomicznych i historycznych, musieli opuścić rodzinne strony.

Szkoła zajmuje się opieką nad miejscami pamięci. Współpracuje m.in. z IPN Oddział w Rzeszowie, Muzeum Katyńskim w Warszawie, Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie. W palcówce prezentowane są wystawy historyczne, organizowane prelekcje i spotkania ze świadkami historii."

Jesteśmy dumni, że Zespół Szkół w Orzechówce został uhonorowany Nagrodą „Świadek Historii” – dodaje pani dyrektor. (materiał nadesłany)

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 październik 2019 22:48
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne