Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Izdebkach

Gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Izdebkach

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie: skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną Ojczyznę.” Takie słowa zapisał kardynał Aleksander Kakowski nazajutrz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

11 listopada 1918 r. zapisał się na kartach historii Polski jako dzień szczególny. Dzień, w którym po 123 latach niewoli Polska na powrót znalazła się na mapie świata. Polacy, odzyskując niepodległość, udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata.

W Izdebkach obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w kościele parafialnym Mszą Św. celebrowaną przez księdza prałata Józefa Kasperkiewicza i księży wikariuszy, po której uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi OSP w Izdebkach i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach, przemaszerowali pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie przedstawiciele władz gminy i przedstawiciele gimnazjum złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Następnie głos zabrał ksiądz prałat, który podziękował władzom gminy, mieszkańcom za wspólną modlitwę za Ojczyznę, pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości, i pracownikom obsługi z gimnazjum za utrzymanie porządku przy Grobie Nieznanego Żołnierza i jego otoczeniu. Przypomniał również o uczczeniu innego miejsca pamięci w Izdebkach – Pomnika Katyńskiego upamiętniającego Ofiary katastrofy smoleńskiej z 2010 r. Na koniec Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś zaprosiła wszystkich do budynku szkoły na dalszą część uroczystości.

Dzień Niepodległości to czas radości i nadziei z odzyskanej wolności, ale też zadumy i refleksji nad ofiarą, jaką ponieśli Polacy. Gdyby nie bohaterstwo naszych przodków, dziś nie moglibyśmy pewnie demonstrować dumy z naszych narodowych symboli, a wielkie czyny dokonane przez Rodaków na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Z tego względu dla narodu ważna jest pamięć o jego historii, aby wiedział, kim jest i znał swoją wartość, gdyż jak powiedział Marszałek Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach udowodnili, że przeszłość naszej Ojczyzny jest im bliska. Wraz z opiekunami – paniami: Iwoną Dobosz, Renatą Pecką, Małgorzatą Mazur – Herbut, Elżbietą Pempuś, Ewą Sawczak oraz panem Krzysztofem Lubeckim – przygotowali już po raz czwarty wyjątkową uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

W Wieczornicy Poezji, Pieśni i Tańca pod nazwą „11 listopada – pamiętamy” wzięli udział szczególni Goście: zastępca Wójta Gminy Nozdrzec Sabina Południak, przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu Stanisław Potoczny, ksiądz prałat Józef Kasperkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Izdebkach Stanisław Żelaznowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Izdebkach Artur Greczner, dyrektor Zespołu Szkół w Warze Aleksander Fil, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach Katarzyna Dyrda, sołtysi, nauczyciele-emeryci, grono pedagogiczne, Rada Rodziców na czele z przewodniczącą Bożeną Potoczną, uczniowie, pracownicy obsługi oraz liczni mieszkańcy Izdebek Rudawca i okolic.

Na wstępie Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach Agnieszka Woś powitała wszystkich zebranych gości i oddała głos prowadzącej uroczystość Renacie Pecka.

Po krótkim wprowadzeniu w historię Święta Niepodległości pięknie udekorowaną sceną zawładnęli młodzi aktorzy i tancerze z gimnazjum. W strojach z epoki dwudziestolecia międzywojennego odegrali m. in. dramatyczną etiudę obrazującą rozbiory Polski, scenę walki powstańców o wolność Ojczyzny, wzniosłą modlitwę „kobiet w czerni” o uwolnienie kraju od ucisku zaborców oraz scenkę wyjaśniającą genezę „Mazurka Dąbrowskiego”. Wszystkie prezentacje okraszone były powiązanymi tematycznie pieśniami – „Ojczyzno ma”, „Pieśń powstańców 1863”, „Hej, strzelcy wraz”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Pierwszą część spektaklu zakończył wspaniały mazur odtańczony przez Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka”.

Szczególną wymowę młodzież nadała rozbudowanej scenie ukazującej odzyskanie przez Polskę niepodległości. Bardzo wyraziście i dynamicznie aktorzy oddali moment ogłoszenia wolności Ojczyzny, złożenie przysięgi wierności oraz radość i dumę oswobodzonych Polaków, którą podkreślały odśpiewane w marszu pieśni, m. in. „Wojenko, wojenko” czy „Marsz Pierwszej Brygady”.

Zwieńczeniem całego widowiska były poetyckie odwołania do współczesnego pojmowania patriotyzmu oraz zaśpiewane przez wszystkich aktorów pieśni „Ojczyzna” z repertuaru M. Grechuty oraz „Żeby Polska” z repertuaru J. Pietrzaka.

Cała część artystyczna wzbogacona została w pokaz przepięknych slajdów obrazujących lub komentujących sceny przedstawiane przez uczniów.

W kolejnej części uroczystości głos zabrała zastępca Wójta Gminy Nozdrzec Sabina Południak, która gorąco podziękowała młodzieży i opiekunom za przygotowanie imprezy, a także wyraziła swój zachwyt i podziw dla talentu gimnazjalistów.

Po tym wystąpieniu prowadząca Renata Pecka nawiązała do słów kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” i podkreśliła, że przejawem patriotyzmu jest codzienne, uczciwe życie w kraju, solidne wypełnianie swoich obowiązków oraz poszanowanie polskich tradycji i znajomość dorobku naszej kultury, której niebagatelną częścią są pieśni patriotyczne. Prowadząca zaprosiła wszystkich zebranych na wspólne śpiewanie pieśni oraz poczęstunek.

Zgromadzony na scenie chór, akompaniator – Krzysztof Lubecki, a także przygotowane przez organizatorów śpiewniki znacznie ułatwiły widowni śpiewanie bardziej lub mniej znanych utworów. Z każdą kolejną pieśnią zgromadzeni goście śpiewali coraz piękniej, odważniej i z większym zaangażowaniem. Wytworzyło to tak niesamowitą atmosferę, że do chóru zajmującego scenę dołączali byli uczniowie gimnazjum, a nawet niektórzy goście. W trakcie koncertu głos zabrał ksiądz prałat Józef Kasperkiewicz, który wyraził wdzięczność za stworzenie możliwości wspólnego śpiewania oraz pochwalił młodzież za przygotowanie części artystycznej. Koncert patriotyczny prowadząca zakończyła słowami:

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,

Tam dobre serce mają. Bo ludzie źli,

Ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor Agnieszka Woś. W swoim wystąpieniu podziękowała uczniom i zespołowi tanecznemu „Izdebczanka” za piękną lekcję historii, za kreatywność, trud i wkład pracy włożony w przygotowanie wspaniałej uroczystości. Podziękowała również za zaangażowanie nauczycielom - Iwonie Dobosz, Renacie Pecka, Małgorzacie Mazur-Herbut i Pani Ewie Sawczak - za przygotowanie części artystycznej i poświęcony czas, Elżbiecie Pempuś za wykonanie scenografii, Krzysztofowi Lubeckiemu za oprawę muzyczną. Słowa podziękowania skierowała także do Rady Rodziców, trójek klasowych gimnazjum oraz do przedstawicielek Koła Gospodyń w Izdebkach za poświęcenie swojego cennego czasu i zaangażowanie się w przygotowanie poczęstunku. Adresatką kolejnych podziękowań była Irena Najdecka, która przystroiła naszych tancerzy, Pan kamerzysta i fotografowie uwieczniający uroczystość, uczennice, rodzice i pracownicy szkoły obsługujący widownię podczas uroczystości oraz wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Swą ogromną wdzięczność pani dyrektor podkreśliła, odwołując się do słów Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

nie przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Na koniec jeszcze raz wyraziła swoją radość i podziękowania za przybycie miłych gości, którzy zaszczycili gimnazjum swą obecnością. Podzieliła się także nadzieją, że za rok znów wspólnie uczcimy Święto Niepodległości.

Renata Pecka

Zobacz foto-galerię: KLIK

 

Ostatnio zmienianysobota, 14 listopad 2015 12:25
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne