Menu
Dzisiaj jest: 1 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis

20-lecie chóru parafialnego w Izdebkach

fot. arch. UG Nozdrzec fot. arch. UG Nozdrzec

 „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź…”

3 stycznia 2016 r. w kościele w Izdebkach miała miejsce szczególna uroczystość: 20-lecie istnienia obchodził chór parafialny. Jubileusz był okazją do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z jego historii i zaprezentowania najpiękniejszych kolęd w specjalnym koncercie. Brała w nim udział także schola.

Powstanie i działalność chóru zostały udokumentowane w parafialnej kronice przez Ks. Proboszcza Józefa Kasperkiewicza, gdzie czytamy m.in.: „16.09.1995 r. W sali naszego Domu Parafialnego po Mszy św. wieczornej odbywa się pierwsze spotkanie nowo utworzonego chóru parafialnego. Inicjatorem powstania chóru jest Ks. Andrzej. On też zostaje dyrygentem chóru, ćwiczy repertuar. To wielka i żmudna praca. Pierwszy występ nowego chóru planowany jest na Pasterkę”. Przesłuchania i pierwsze próby prowadzone były przez nauczyciela muzyki Artura Grecznera przy aktywnym wsparciu ks. Barańskiego.    W r.1997 organistą został Stanisław Owsiany i on prowadził próby.Przez lata skład grupy wielokrotnie się zmieniał – niektórzy mieli zbyt wiele obowiązków zawodowych, młodzież wyjeżdżała na studia, zakładała rodziny. Jedni odchodzili, ale na szczęście na ich miejsce przychodzili inni. Przez 2 dekady z chórem było związanych kilkadziesiąt osób.    Na repertuar chóru składa się kilkadziesiąt pieśni: eucharystycznych, pasyjnych, maryjnych, kolęd, psalmów, a także utwory patriotyczne. Oprawa muzyczna wzbogacała święta kościelne, jubileusze, prymicje, bierzmowania, podkreślała podniosły charakter uroczystości ślubnych. Wyjątkowym wydarzeniem był wyjazd do Krosna na spotkanie z Janem Pawłem II w 1997 r. i wspólny śpiew w czasie mszy św. razem z 5-tysięczną rzeszą chórzystów z całego Podkarpacia. Chór uczestniczył w wielu ważnych dla Izdebek uroczystościach. Były to m.in.:

1.06.2003 r. święcenia diakonatu - po raz pierwszy w naszym kościele; wśród kandydatów 2 naszych parafian: Tomasz Bednarz i Piotr Dytko;

14.10.2003 r. uroczystość nawiedzenia parafii przez Kopię Jasnogórskiego Obrazu;

3.03.2004 r. - obchody Święta Narodowego pod Kopcem Konstytucji (program słowno-muzyczny);

2.03.2009 r. – powiatowe obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja;

Prymicje: ks. Jana Roguli (1998 r.), ks. Tomasza Bednarza (2004 r.), ks. Michała Szuby (2009 r.), ks. Roberta Blamy (2010 r.), ks. Piotra Fila (2013 r.);

2012 r. - peregrynacja Krzyża Papieskiego i relikwii błogosławionego Jana Pawła II;

Jubileusze Ks. Proboszcza Józefa Kasperkiewicza: 19.06.2005 r. – 25-lecie kapłaństwa i 15-lecie proboszczowania oraz 29.06.2015 r.- 35-lecie kapłaństwa i 25-lecie proboszczowania w Izdebkach.

29.01.2006 r. w kronice parafialnej Ks. J. Kasperkiewicz zanotował:

10-lecie działalności naszego chóru parafialnego. Na Mszy św. o godz. 16. śpiewał chór, a po niej dał krótki koncert. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w sali Domu Parafialnego. Byli prawie wszyscy członkowie chóru, księża, a także Wójt naszej Gminy P. Antoni Gromala (…). Wszyscy życzyliśmy chórowi i jego opiekunowi P. Organiście Stanisławowi Owsianemu dalszego pięknego śpiewu”.

Chórzyści śpiewają z potrzeby serca. Gdyby tak nie było, to przecież nie przychodziliby na piątkowe próby po ciężkim dniu pracy, pokonując często wiele kilometrów. Te spotkania – wypełnione śpiewem, rozmową czy żartami – zawsze były odskocznią od prozaicznej codzienności. O niepowtarzalną atmosferę zawsze dbał dyrygent Stanisław Owsiany, poświęcając chórzystom wiele czasu i cierpliwości, zarażając wszystkich optymizmem. Łączą ich też wspólne spotkania opłatkowe, imieniny, wesela, ogniska i wycieczki. 11 kwietnia 2015 r. po ciężkiej chorobie zmarł organista Stanisław Owsiany. Pogrążeni w głębokim smutku chórzyści uczestniczyli w modlitwie różańcowej i pożegnali swojego dyrygenta jego ulubioną pieśnią: „Boże, moje serce jest gotowe,/Chcę grać i śpiewać tobie, chwało moja…”. Od maja 2015 r. funkcję organisty pełni Józef Baran. Mimo licznych obowiązków zawodowych od razu rozpoczął próby chóru, przygotowując go do uroczystości odpustowych 29.06., połączonych z jubileuszem 35-lecia kapłaństwa i 25-lecia proboszczowania w Izdebkach Ks. J. Kasperkiewicza. Jesienią rozpoczęły się próby kolęd, a chór powiększył się o kilka osób.

W programie jubileuszowego koncertu 3 stycznia 2016 r. znalazły się m.in. kolędy „Jezu, śliczny kwiecie”, „Zaśnij, Dziecino”. Na zakończenie występu chórzyści złożyli wszystkim specjalne życzenia noworoczne i podziękowali swojemu dyrygentowi Józefowi Baranowi za niezwykłe zaangażowanie, cierpliwość i serce. W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Antoni Gromala oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Potoczny.

 Chórzyści wraz z dyrygentem składają serdeczne podziękowania Ks. Proboszczowi Józefowi Kasperkiewiczowi oraz Wójtowi Antoniemu Gromali za udzielone wsparcie przy organizacji jubileuszu. Wyrazy wdzięczności kierują także do wszystkich osób, które swoim zaangażowaniem sprawiły, że uroczystość ta była pięknym zwieńczeniem 20-letniej działalności.  (UG Nozdrzec)

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 styczeń 2016 17:17
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne