Menu
Dzisiaj jest: 29 Maj 2023    |    Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Obniżka opłat za odpady komunalne w gminie Nozdrzec

fot. nozdrzec.pl fot. nozdrzec.pl

     Podczas piątkowej (4 grudnia), nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, radni zdecydowali między innymi o obniżeniu stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości wgminie, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, złożony przez Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, przewidywał ustalenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 15,00 złotych. Natomiast przedstawiona stawka opłaty w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wyniosła 30,00 złotych.

    Dotychczas stawki te wynosiły odpowiednio: 15, 40 zł za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny oraz 30,80 zł za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny. Jeszcze przed obniżką były to najniższe stawki jakie obowiązywały w gminach powiatu brzozowskiego i nie tylko, bo była to również jedna z niższych stawek w skali kraju, gdzie średnia stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosła 19,86 zł na mieszkańca (źródło: Serwis Samorządowy PAP).

Może się wydawać, że obniżka stawek jest minimalna, ale zdecydowanie zasługuje na uwagę, ponieważ stawki w kraju za odbiór odpadów komunalnych rosną w zastraszającym tempie. Nie spotyka się sytuacji, żeby stawki te były obniżane, zatem śmiało można stwierdzić, że sprawa związana z obniżką stawek za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Nozdrzec jest precedensem w skali całego kraju.

Ponadto planowane są zmiany w sposobie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Po zmianach wprowadzonych na 2020 rok, odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego ww. odpady były dostarczane we własnym zakresie przez mieszkańców. W 2021 roku planuje się odbiór odpadów wielkogabarytowych z wyznaczonych miejsc w poszczególnych sołectwach, tak jak to odbywało się przed 2020 rokiem.

Radni Rady Gminy Nozdrzec wyrazili zadowolenie z zaproponowanych, niższych stawek oraz pogratulowali Wójtowi Gminy Nozdrzec podjętych działań, które umożliwiły uchwalenie niższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypomnijmy, że system odbierania odpadów komunalnych funkcjonujący w Polsce jako zadanie zlecone gminom jest systemem samofinansującym się. Oznacza to, że pobrana od właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi w 100% pokryć koszty funkcjonowania tego systemu. Od lat samorządy apelują o podjęcie rozwiązań systemowych, które zahamują szybki, nieuchronny wzrost kosztów związany z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Gdyby na szczeblu parlamentarnym zostały wprowadzone korzystne rozwiązania to nie tylko mieszkańcy Gminy Nozdrzec, ale i mieszkańcy pozostałych Polskich gmin i miast mogliby cieszyć się z obniżek opłat za odbiór odpadów komunalnych. (AS)

 

Ostatnio zmienianysobota, 05 grudzień 2020 22:24
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne