Menu
Dzisiaj jest: 1 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Natalia, Blanka, Eligiusz

przedzimowo

Nozdrzec. Prom do kultury i nie tylko…

Nozdrzec. Prom do kultury i nie tylko…

    Epidemia COVID- 19 znacząco zmieniła nasze podejście do rzeczywistości. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i bliskich, uważniej nawiązujemy relacje z ludźmi, a podjęcie decyzji związanej z przemieszczaniem się wywołuje dogłębną analizę „za” i „przeciw”. Coraz częściej podejmujemy postanowienie o pozostaniu w domu. Na dalszy plan odkładamy swoje potrzeby  związane z samorealizacją, uznaniem oraz przynależnością. Negatywną atmosferę związana z teraźniejszą sytuacją epidemiologiczną odczuwamy na każdym kroku. Już dawno zapomnieliśmy o uczuciu towarzyszącym wspólnym spotkaniom w kinach, teatrach czy operach. Nasze kontakty, życie oraz realizacja potrzeby bliskich spotkań z kulturą zostały wpisane w znaki kodu źródłowego. Przenieśliśmy się do wirtualnego świata, ubogiego w emocje, który powoli staje się nową rzeczywistością. Częściej odczuwamy niepotrzebę obcowania z kulturą, również przez brak odpowiedniej oferty, co uzasadniane zazwyczaj jest epidemią koronawirusa. Ten schemat skutecznie łamany jest w Gminie Nozdrzec. Na mapie powiatu brzozowskiego zdecydowanie jest to jedyna gmina, która dba o wewnętrzny spokój swoich mieszkańcom. Dzięki rozbudowanej ofercie kulturowej, mieszkańcy Gminy Nozdrzec niejednokrotnie będą mieli okazję oderwania się od smutnej, covidowej rzeczywistości. Wszystko dzięki zaangażowaniu osób, które walcząc z przeciwnościami losu, odpowiednio wykorzystały czas związany z obostrzeniami w instytucjach kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu może pochwalić się niepodważalnym sukcesem, gwarantującym alternatywę ambitnego spędzania wolnego czasu. Alternatywa ta pozwoli również zapomnieć, choć na chwilę, mieszkańcom tej małej gminy o depresyjnym świecie, w którym dano nam żyć. Poza aplikowaniem w różnych programach dotacyjnych o charakterze konkursowym, pamiętano o najmłodszych mieszkańcach oraz ich rodzinach. Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu, na przełomie jesieni i zimy zorganizował liczne konkursy plastyczne, które pozwalały na rozwój inwencji twórczych oraz integrację rodzin. Dzięki udziałowi w konkursach, uczestnicy mieli okazję choć na chwilę zapomnieć o negatywnych skutkach związanych z epidemią. Była to również doskonała okazja do zdrowej rywalizacji z rówieśnikami, których kontakt został ograniczony przez COVID-19. Przez okres jesieni i zimy mieliśmy potężną lawinę propozycji konkursowych, dla dzieci i całych rodzin. Miałem przyjemność wręczania nagród dla zwycięzców i wyróżnionych, w kilku z tych konkursów. Krótki okres funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu pod nowym kierownictwem Pani Edyty Serwatka, to jakby wszystko w nowej odsłonie. Obok konkursów w bieżącym roku mamy prawdziwy bum opracowanych wniosków dotacyjnych. Aktualnie od kilku tygodni odbieramy informacje o pozytywnym rozpatrzeniu przedłożonych pomysłów. Autorami wniosków są p. Dyrektor Edyta Serwatka zatrudniony przez nią p. Adrian Skubisz. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę – oboje stanowią doskonale uzupełniający się duet. W tym miejscu chcę pogratulować notowań – wnioski złożone przez Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu zyskują najwyższe oceny na poziomie wojewódzkim i krajowym - komentuje sprawę Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Instytucja kultury Gminy Nozdrzec zaczęła zbierać owoce swojej ciężkiej i wytrwałej pracy. Na obecną chwilę rozpatrzono niewielką część złożonych wniosków. Dotychczas zaakceptowane dają nie tylko solidny fundament pod budowę dogodnej kulturowej rzeczywistości i odciążają budżet gminy, ale również warto nadmienić, że jakość złożonych wniosków zyskała uznanie komisji konkursowych, które umieszczają wnioski GOK-u na czołowych miejscach list finałowych. Tak było w przypadku wniosku „Dworska Pasieka”, który został oceniony najlepiej ze złożonych wniosków z terenu województwa podkarpackiego. Wniosek złożony w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, pod nazwą własną „Prom Do Kultury” uplasował się jako 3. najlepiej oceniony wniosek na liście beneficjentów. Taka sama sytuacja miała miejsce w związku z aplikowaniem
do programu Infrastruktura Domów Kultury, gdzie wniosek na doposażenie instytucji kultury w instrumenty muzyczne uzyskał również wysokie 3. miejsce. Mimo sytuacji epidemiologicznej, instytucja jest w stanie służyć lokalnej społeczności, realizując swoje statutowe cele i zadania. W tym celu zaproponowaliśmy wielostronne działania, które dzięki umiejętności organizowania się, pozwalają kształtować naszą wspólną przyszłość. Ważną częścią budowy wspólnego kulturowego dobra jest umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych. Wymaga to systematycznego monitorowania i poszukiwania programów dotacyjnych oraz konkursów. Najważniejsze wydają się źródła finansowe pochodzące ze środków ministerialnych, ale ministerstwa to nie jedyne instytucje, do których można aplikować o dofinansowanie kulturowych przedwsięzięć. Ważnym źródłem finansowania wydarzeń kulturowych są również środki pochodzące od różnych fundacji, które również systematycznie ogłaszają konkursy- mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Edyta Serwatka.

   Zadziwiająca jest również różnorodność zadań, które będą realizowane w ramach rozpatrzonych wniosków- Aplikując o finansowe granty staraliśmy się stworzyć urozmaiconą ofertę kulturową dla mieszkańców naszej gminy. Wśród realizowanych zadań znajdziemy m.in. projekty, które mają na celu prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy. Na tym przykładzie pragniemy przedstawić bioróżnorodność i działania sprzyjające jej funkcjonowaniu i poznaniu. Stąd pomysł na projekt „Dworska Pasieka”, który dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej ma na celu uświadomienie wysokiej roli zapylaczy w naszym życiu. Jest to również odpowiedź na apel lokalnych pszczelarzy, którzy ponoszą liczne straty ze względu na nieuzasadnione wykorzystanie chemikaliów w rolnictwie. Zaakceptowane wnioski pozwolą również na propagowanie aktywności fizycznej oraz walkę z wadami postawy wśród dzieci za pomocą nauki pływania. Wszystkie realizowane zamierzenia są istotne dla naszej społeczności lokalnej, ale najważniejsze z nich wydają się być te, wykonywane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 oraz Infrastruktura Domów Kultury. Zadania te pozwolą na stworzenie odkrywczej alternatywy kulturowej i obnażenie dotychczas nierozpoznanych potrzeb. Świadomość wzajemnej współpracy bez względu na poglądy i okoliczności, aktywizacja społeczności lokalnej i wymierne efekty podjętych działań motywują do wzmożonej pracy i podejmowania nowych zadań-  dodaje Adrian Skubisz.

Miejmy nadzieję, że wszystkie zamierzenia zostaną zrealizowane w epidemiologicznej rzeczywistości, a z ich efektów będą się cieszyć nie tylko mieszkańcy Gminy Nozdrzec, ale również całego regionu. Podjęte działania na terenie tej gminy pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Jako portal w jakimś stopniu uczestniczymy w życiu gmin regionu, tej gminy także, bowiem taka jest nasza rola, pokazywać co się dzieje wokół nas. Będziemy śledzić to co dzieje w Nozdrzcu, gdzie złapano, naszym zdaniem, drugi oddech i kontynuuje się zapoczątkowane niedawno zmiany. (notował admin)

Ostatnio zmienianywtorek, 09 marzec 2021 18:02
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne