Menu
Dzisiaj jest: 29 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Gmina Nozdrzec - działania na rzecz OSP. Strażnica w Warze.

fot. Adrian Skubisz fot. Adrian Skubisz

     Mając na uwadze poszanowanie służby oraz doceniając zaangażowanie Druhów Strażaków w funkcjonowanie naszej społeczności lokalnej, a także poświęcenie w niesieniu pomocy innym - gmina Nozdrzec realizuje działania wspierające jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza zakupami sprzętu i wyposażenia dla jednostek z terenu gminy są to również przedsięwzięcia inwestycyjne. Wsparcie to wpływa nie tylko na zwiększanie gotowości bojowej, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Dzięki dotychczas zrealizowanym działaniom w znacznym stopniu poprawiona została estetyka poprzez liczne inwestycje w centrach naszych miejscowości - przy strażnicach OSP.

     Przykładem zrealizowanych zadań jest m.in. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze. Dzięki środkom z budżetu gminy Nozdrzec oraz tych pozostających w dyspozycji Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, których źródłem jest budżet pow. Brzozowskiego - wyremontowano część wnętrza strażnicy. Wymienione zostały okna, dokonano kapitalnego remontu ubikacji oraz odświeżono ściany. Ponadto na starej lastrykowej posadzce i schodach położono płytki, zamontowano poręcze. Działania swoim zasięgiem objęły również garaż OSP Wara. Pamiętano o nowych półkach na wyposażenie Druhów oraz wymianie systemu rynnowego.

„Jestem usatysfakcjonowany zmianą jaka nastąpiła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze. Trzeba podkreślić, że w część działań zaangażowali się sami strażacy oraz młodzież z terenu Wary, czego serdecznie gratuluję i za co pragnę podziękować. Należy także zauważyć profesjonalne wykonanie prac przez firmę Bol-Bud Krzysztof Bobola. Bardzo ważne są również środki, które pokryły koszty dotychczas wykonanych prac. Cieszę się, że Fundusz Sołecki, którego wyodrębnienie w budżecie gminy było wspólnym celem z Przewodniczącym Rady Gminy Nozdrzec Adrianem Skubiszem - jest zagwarantowany dla wszystkich sołectw, a co najważniejsze pozwala na realizację przedsięwzięć służących społeczności lokalnej.”- podsumowuje Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

To nie wszystko, bo końcem 2020 roku przy budynku OSP Wara wykonano odwodnienie wraz z izolacją fundamentu. Konieczność prac ziemnych była podyktowana nieskutecznym odprowadzaniem wód opadowych, co skutkowało zalewaniem niższych kondygnacji budynku. Prace te zrealizowano dzięki środkom z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz udziałowi własnemu gminy Nozdrzec.

Ochotnicza Straż Pożarna w Warze została założona dzięki staraniom J. Barana w czerwcu 1947 roku. Powstała jako trzecia jednostka na terenie ziemi brzozowskiej i funkcjonowała w ramach województwa rzeszowskiego. Pierwsze doposażenie jednostki miało miejsce w 1954 roku, natomiast kolejne w latach 1957-1960. Budowa Domu Strażaka zaczęła się czynem społecznym w 1967 roku i trwała do 1975 roku. Uroczyste wręczenie sztandaru miało miejsce w 1980 roku.

Adrian Skubisz

Fot w galerii autora i S. Żelaznowskiego

Ostatnio zmienianypiątek, 11 marzec 2022 16:43
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne