Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Budowy chodnika w Warze.

Budowy chodnika w Warze.

     Rozpoczęły się prace związane z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036R w miejscowości Wara. Deklaracje w sprawie rozbudowy infrastruktury drogowej na terenie gm. Nozdrzec w ciągu dróg powiatowych, padały wielokrotnie na sesjach Rady Gminy Nozdrzec.

„Jest to kolejny etap realizacji planów związanych z działaniami inwestycyjnymi, które podnoszą poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej Wara- Brzozów.  Rozbudowa infrastruktury drogowej jest jednym z kluczowych obszarów poddanych interwencji. Jeszcze niedawno przy ponad 15 kilometrowym odcinku drogi powiatowej, znajdowało się zaledwie 225 metrów chodnika. Ubiegłoroczne przedwsięzięcia oraz te, które jak widzimy, już się rozpoczęły- wpłyną pozytywnie na nasze bezpieczeństwo oraz spowodują kilkukrotne zwiększenie sumy metrów bieżących chodnika przy drodze powiatowej nr 2036R”- mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Obecnie realizowany odcinek, to nie koniec planowanych inwestycji. Na XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Nozdrzec, odbytej w dn. 29 października 2021 roku, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, który w ramach swojej funkcji nadzoruje w szczególności działania jednostki organizacyjnej, pełniącej rolę zarządcy dróg powiatowych- tym samym odpowiada za rozwój sieci drogowej i infrastruktury towarzyszącej- zapowiedział również remont drogi powiatowej Wara- Brozów oraz Izdebki- Obarzym wraz z budową chodników w Sołectwie Izdebki (700 m) oraz Izdebki- Rudawiec (350 m).

„Cieszę się, że jesteśmy świadkami realizacji deklaracji, składanych na posiedzeniach Rady Gminy Nozdrzec. Jeszcze do niedawna jedynie przy 7% długości dróg powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Nozdrzec, znajdowała się infrastruktura dla pieszych. Zeszłoroczne działania pozwoliły na poprawienie tego współczynnika. Jestem przekonany, że rozpoczęta dzisiaj inwestycja przyniesie pozytywne efekty dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej i jeszcze w tym roku będziemy się cieszyć sporym odcinkiem chodnika w Warze.”- komentuje Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz.

To nie koniec planowanych inwestycji w ciągu dróg powiatowych, w których swój udział finansowy ma również gm. Nozdrzec. Przygotowane są projekty chodników dla miejscowości Hłudno, Wesoła oraz Wesoła- Ujazdy. Zrealizowane działania projektowe świadczą o gotowości gminy Nozdrzec do finansowego partycypowania w inwestycjach, zwiększających poziom bezpieczeństwa na terenie gminy, a tym samym również na terenie powiatu brzozowskiego. (red)

Ostatnio zmienianysobota, 28 maj 2022 00:32
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne