Menu
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

VII Zjazd Szkół im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Wara 2022

z arch. SP w Warze z arch. SP w Warze

     20 października w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. W tym dniu odbył się VII Zjazd Rodziny Szkół noszących imię św. Jana Pawła II z Archidiecezji Przemyskiej. Nasza szkoła wypełniła się znamienitymi gośćmi na czele z JE ks. abp Metropolitą Przemyskim Adamem Szalem. 

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

Pani Aneta Figiel – dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm  Piotra Uruskiego,
Pan Andrzej Wrona - dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm Adama Śnieżka,
 Pani Barbara Dżugan – starszy wizytator z krośnieńskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

Pan Jacek Adamski – Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego,

Pani Justyna Kopera – Kierownik Lokalnej Grupy Działania w Brzozowie,
Pan Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec,

Pan Adrian Skubisz - Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec,

Pani Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec,

Pan Józef Cupak – poeta ludowy z Wary,

Pan Krzysztof Majkowski – przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej,

pan Marian Penar – przedstawiciel Społecznej Rady Ogólnopolskiej Rodziny Szkół   im. Jana Pawła II,

przedstawiciele duchowieństwa,

oraz dyrektorzy i delegacje z 24 szkół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej.

W zjeździe udział wzięły następujące Szkoły Podstawowe w: Baligrodzie, Baryczy, Chałupkach,  Dobkowicach, Drohojowie, Jabłonce, Jasienicy Rosielnej, Jaworniku Polskim, Klimkówce, Kopytowej, Kraczkowej, Łękach Dukielskich, Olszanach, Piwodzie, Pobiednie, Rakszawie, Rączynie, Rokietnicy, Zapałowie, Zarzeczu, Zręcinie oraz Warze. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci: Przedszkola Gminnego w Iwoniczu Zdroju i Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.

Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, której przewodniczył Arcybiskup Adam Szal. W wygłoszonej  homilii Metropolita Przemyski przybliżył dzieciom i młodzieży postać Ojca Świętego. Wspomniał m.in. że Karol Wojtyła miał w dzieciństwie różne zainteresowania – lubił wraz z kolegami grać w piłkę. To nie przeszkadzało Mu jednak być blisko ołtarza oraz rozwijać się duchowo. Arcybiskup Adam Szal wskazał również jak ważne i aktualne jest przesłanie św. Jana Pawła II. Jego słowa są dla każdego z nas drogowskazem i punktem odniesienia we współczesnym świecie. Hasło ,, Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” stanowi zachętę do czynienia dobra i pokazywania swojej wiary. Słowa ,,Wypłyń na głębię. Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie” wzywają nas natomiast do ciągłego doskonalenia oraz odpowiedzialnego wypełniania swojego powołania życiowego. Metropolita Przemyski pochwalił również ideę spotkań Rodziny Szkół imienia św. Jana Pawła II. Jest to zachęta do czerpania z nauk Patrona i naśladowania Go.
Po modlitwie i odśpiewaniu ,, Barki” - ukochanej pieśni oazowej Ojca Świętego uczestnicy spotkania wraz z pocztami sztandarowymi przeszli na dziedziniec szkoły,  pod pomnik  Patrona Szkoły. Arcybiskup Adam Szal zainicjował modlitwę do św. Jana Pawła II. Następnie dyrektorzy biur poselskich, reprezentanci władz samorządowych i gminnych oraz przedstawiciele społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze oddali  hołd Wielkiemu Polakowi poprzez złożenie kwiatów u stóp pomnika.
          Dalsza część uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej, która  na tę okazję została pięknie udekorowana. Tutaj gospodarz spotkania – Pan Aleksander Fil powitał zaproszonych gości i przedstawicieli szkół oraz przybliżył historię naszej szkoły. Nastepnie na scenie pojawiły się dziewczynki z grup przedszkolnych oraz klasy I, by w piękny i niezwykle wzruszający sposób, wykonać taniec z biało – żółtymi kwiatami. Ich występ poruszył serca widzów – na wielu twarzach dało się zauważyć wzruszenie.

Później młodzież przedstawiła spektakl "Róża". Przesłanie programu artystycznego jest bardzo aktualne i wymowne we współczesnym świecie Młodzi ludzie zajęci swoimi sprawami oraz pędem za karierą nie zauważali żebraczki, która cały czas powtarzała ,,proszę". Nie chciała jednak pieniędzy i dóbr materialnych, ale odrobiny zrozumienia, ciepła i miłości. Na końcu młodzi aktorzy zrozumieli o co chodzi bohaterce, ponieważ ,,człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym". Symboliczne było wręczenie  widzom róż. Można to odczytać  jako wezwanie do budowania cywilizacji miłości i okazania miłosierdzia bliźniemu. Słowa Jana Pawła II o miłowaniu drugiego człowieka, mistrzowsko odegrana rola Ojca Świętego przez ucznia klasy VIII – Huberta oraz piękna muzyka sprawiły, że przedstawienie było bardzo wzruszające i wymowne. Jeszcze długo pamiętać będziemy słowa Papieża i młodych ludzi, trzymających w rękach napis PROSZĘ". Program artystyczny zyskał uznanie gości oraz skłonił do refleksji nad rolą miłości w naszym życiu.

Kolejnym punktem zjazdu było wystąpienie poety ludowego i mieszkańca Wary – Pana Józefa Cupaka, który  zaprezentował kilka  swoich wierszy. Były to utwory o  tematyce religijnej, humorystycznej oraz o przywiązaniu do ,, małej ojczyzny”.  Jeden z wierszy został napisany po śmierci Jana Pawła II. Twórca wyraża w nim przekonanie, że choć odszedł ,,Człowiek wielkiego formatu” to Jego  myśli i słowa staną się spuścizną pokoleń. Nie sposób się nie zgodzić z autorem wiersza, gdyż pamięć i nauczanie Papieża – Polaka są nadal aktualne
 i żywe chociażby przez organizowane cyklicznie spotkania  Rodziny Szkół imienia św. Jana Pawła II.

Dalszą część spotkania wypełniły wystąpienia gości. Pani Barbara Dżugan z Kuratorium Oświaty w Krośnie stwierdziła jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym w Szkole Podstawowej w Warze. Zauważyła również, że wiele  działań podejmuje się tutaj na rzecz wychowania młodego człowieka.  Głos zabrali również: Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego - Pan Jacek Adamski, Wójt Gminy Nozdrzec – Pan Stanisław Żelaznowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Adrian Skubisz oraz  dyrektor biura poselskiego Posła na Sejm Adama Śnieżka Pan Andrzej Wrona. Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważne jest posiadanie tak wybitnej postaci za Patrona szkoły jak św. Jan Paweł II, szczególnie w obecnych czasach, gdy neguje się wszelkie autorytety. Przewodniczący Społecznej Rady Rodziny Szkół Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej – Pan Krzysztof  Majkowski podsumował rok pracy Rodziny Szkół oraz  opowiedział o wizycie w Wilnie i przekazaniu podręczników do nauki języka polskiego jednej z tamtejszej szkół. Następnie dokonano przekazania Kroniki Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Warze.

VII Zjazd Rodziny Szkół imienia św. Jana Pawła II Archidiecezji Przemyskiej zakończył pyszny obiad oraz poczęstunek, przygotowany przez  Radę Rodziców. W czasie posiłku planowano kolejne  działania skupione wokół osoby Ojca Świętego oraz przyszłe zjazdy.

Ten październikowy dzień na długo zapisze się w pamięci uczestników zjazdu, uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Wary. Nawiązane kontakty z przedstawicielami innych szkół, życzliwe rozmowy, poczucie wspólnoty oraz przywołanie spuścizny Wielkiego Polaka na pewno przysłużą się budowaniu trwałego pomnika św. Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się zorganizowania tej wspaniałej uroczystości.

Monika Jedynak

 

Ostatnio zmienianyniedziela, 30 październik 2022 19:42
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne